Dinsdag 08 oktober

Op weg naar een bereikbaar en leefbaar Vlaanderen

Kan Vlaanderen zich op vlak van mobiliteit en ruimtelijke ordening meten met andere ambitieuze Europese regio’s? En welke rol nemen burgers daarbij op? Op een gezamenlijk mobiliteitscongres, op woensdag 6 november in het kader van de Boekenbeurs, beraden Ringland, Boek.be, UAntwerpen, VRP en partners zich over die boeiende en urgente vraag. 

In een dagvullend programma met binnen- en buitenlandse sprekers onderzoeken we samen met beleidsverantwoordelijken, mobiliteitsexperts en burgers hoe we Vlaanderen kunnen uitbouwen tot een netwerk van aantrekkelijke vervoerregio’s waar de bereikbaarheid en de leefbaarheid van steden en gemeenten hand in hand gaan. 

In de voormiddag toetsen we lokale en regionale ontwikkelingen in Vlaanderen af aan inspirerende Europese best practices in mobiliteit en ruimtelijke ordening, zoals Hamburg en Wenen. We bekijken de opportuniteiten die het Toekomstverbond, het Routeplan 2030 en de overkapping van de Antwerpse Ring bieden, niet alleen voor de regio Antwerpen, maar voor heel Vlaanderen. 

In de namiddag gaat professor Tom Rye (Molde University College, Noorwegen) dieper in op Europese studies rond mobiliteit. Vervolgens debatteren we in themasessies rond de diverse vervoersmodi met het publiek over tal van bereikbaarheids- en leefbaarheidsthema’s, gaande van de overstapmogelijkheden rond kleine stations tot burgerparticipatie en -wetenschap. Ten slotte bekijken we hoe we de samenwerking op regioniveau het best aanpakken, vanuit een vergelijking tussen Vlaanderen en Brussel, beide getoetst aan internationale referenties, zoals Lille of de Randstad Rotterdam.

Het congres krijgt ook een bijzondere literaire toets, met de medewerking van stadsdichter Maud Vanhauwaert. De presentatie is in handen van Marc Van de Looverbosch (VRT). De voertaal is het Nederlands, met uitzondering van enkele presentaties door buitenlandse sprekers.

Bekijk hier het programma van het mobiliteitscongres

Deelnameprijs (lunchbuffet inbegrepen)
• Reguliere inschrijving: 95 euro 
• Studenten: 45 euro
• Het toegangsticket is ook geldig voor een bezoek aan de Boekenbeurs op een dag naar keuze.

Koop hier je ticket voor het mobiliteitscongres

Locatie
• Antwerp Expo, Hall 4XL, Jan Van Rijswijcklaan 170, 2020 Antwerpen
• Opgelet: toegang via Ingang 2 

Partners
Het mobiliteitscongres is een initiatief van de Antwerpse burgerbeweging Ringland, Boek.be, de Universiteit Antwerpen en de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), met de steun van de stad Antwerpen, Vervoerregio Antwerpen, KU Leuven, MOW-AWV, Lantis (ex-BAM), het team van overkappingsintendant Alexander D’Hooghe, Port of Antwerp, Slim naar Antwerpen en TreinTramBus.

Lees hier waar en wanneer je Ringland nog op de Boekenbeurs vindt. 

Meer nieuws

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

  • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
  • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
  • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
  • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

  • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
  • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
  • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
  • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
  • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -