• Wie zit achter Ringland?

  De vzw Ringgenootschap is eind 2013 opgericht door een groep mensen die sterk geloven in het concept Ringland als oplossing voor de mobiliteits- en de leefbaarheidsproblemen in Antwerpen. Ringland is een burgerinitiatief dat politiek ongebonden is en een zeer breed draagvlak heeft. In opdracht van het Ringgenootschap coördineerde het ontwerpbureau Stramien in 2015 enkele studies naar de voordelen en realiseerbaarheid van de Ringland-plannen. Sinds 2016 zit de burgerbeweging samen met de overkappingsintendant en de overheid aan de onderhandelingstafel.

  Wie is wie?

 • Wie zal dat betalen?

  Ringland is perfect betaalbaar. De bouwkosten worden begroot op 3,1 miljard euro, niet meer dan de kostprijs van de complexe Oosterweelverbinding. Een slimme tolheffing zal in 30 jaar tijd 7,1 miljard euro opleveren, waarmee de bouw én het onderhoud terugbetaald zijn.
  Voor de prijs van een tramticket kan het verkeer dat van buiten Antwerpen komt vlot de Ring op. Die ‘stadsbonus’ is een voor de hand liggend oplossing volgens het principe: de gebruiker (de vervuiler) betaalt. Ook in tal van buitenlandse steden moet men al tol betalen om de ringwegen te gebruiken. Het is een manier om het verkeer te sturen.
  Ringland levert ten slotte ook winsten op: 600 miljoen euro aan vastgoedopbrengsten op de vrijgekomen ruimte. Vergeet vooral ook niet de winst voor je gezondheid! Het doktersbezoek zal dalen. De kinderen zullen gezonder opgroeien en er zullen minder voortijdige overlijdens zijn.

  Lees meer over de haalbaarheid en betaalbaarheid van Ringland

 • Hoeveel mensen kunnen wonen op Ringland?

  Ringland plant 10 nieuwe ecologische woonwijken in het 10de district. Daar is plaats voor 16.100 woningen. Dat draagt bij om de verwachte bevolkingsgroei in Antwerpen tussen 2020 en 2030 op te vangen.

 • Had de stad geen eigen plan voor een overkapping?

  De stad Antwerpen heeft in het voorjaar van 2015 een plan voor de gedeeltelijke overkapping van de Antwerpse Ring voorgesteld. Ringland stelde daarop dat alleen een volledige overkapping van een geherstructureerde Ring een oplossing bood.

  In 2016 is overkappingsintendant Alexander D’Hooghe aan de slag gegaan. Op last van de Vlaamse regering moest hij een voorstel uitwerken voor een maximale overkapping. Intensieve onderhandelingen met de burgerbewegingen hebben geleid tot het Toekomstverbond.

 • Is Ringland goed voor mijn gezondheid?

  Voor de 350.000 Antwerpenaren die binnen 1.500 meter van de Ring wonen, werken of naar school gaan, zal de lucht met een volledige overkapping gevoelig verbeteren. In de 356 scholen, 135 crèches en 52 rusthuizen zal men opgelucht adem kunnen halen.
  Bovendien wordt de geluisoverlast onderdrukt. Met een volledige overkapping kan je opnieuw slapen met open venster. Het algemene welzijn verbetert en de gezondheidsfactuur voor de burger én voor de overheid daalt. De vervuilde lucht in de tunnels wordt maximaal gefilterd.

 • Biedt de elektrisch auto geen oplossing?

  Massaal overschakelen naar elektrische auto’s verbetert de luchtkwaliteit slechts gedeeltelijk. Via hun remmen en banden veroorzaken elektrische auto’s nog steeds fijn stof. Elektrisch rijden is ook geen alternatief voor het vrachtverkeer. Ook blijven de files even lang, houdt de geluidsoverlast aan en komt er geen nieuwe ruimte voor stadsontwikkeling en groen. Ringland pakt net alles tegelijk aan. De elektrische wagen werkt daar slechts deels aan mee, maar is dus geen alternatief voor de overkapping.

 • Zijn tunnels veilig?

  Bij het ontwerp van de Ringland-tunnels zijn de Europese tunnelrichtlijnen gerespecteerd. Een volledige overkapping is bovendien veel veiliger dan telkens een kort stuk, want onze ogen hebben tijd nodig om zich aan te passen aan het verschil tussen tunnel- en daglicht.

 • Vermindert Ringland de files?

  Ringland biedt in de eerste plaats een mobiliteitsoplossing. Het pakt op de Ring tussen Berchem en Borgerhout, het drukste stuk autoweg in Vlaanderen, het hart van de files aan. De scheiding van het verkeer in aparte tunnels levert extra capaciteit op, evenals de verlaging van de snelheid.

  Lees meer over de studie van VECTRIS

  Download het rapport van VECTRIS

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

 • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
 • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
 • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
 • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

 • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
 • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
 • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
 • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
 • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -