Ik kom met de fiets

Algemeen

Print hier je rugnummer en laat zien dat de fiets je favoriete vervoermiddel is. Neem gerust ook vlaggen mee, verkleed je of doe iets geks. Zo wordt het een kleurrijke stoet.

Zorg je mee voor een fijn en veilig feest? Fietsen in groep is minder evident dan het lijkt. Let tijdens de stoet op het volgende:

 • We fietsen op de rijweg onder begeleiding.
 • We fietsen met een snelheid van 12km/u.
 • Blijf tussen de twee signalisatievoertuigen.
 • Haal niet in.
 • De politie heeft altijd het laatste woord.

En verder:

 • We raden aan dat kinderen jonger dan 6 jaar niet zelf fietsen.
 • Heb je pech? Ga je snel opzij staan, zodat de stoet voort kan.
 • Er is geen EHBO onderweg, enkel op het festivalterrein.

Ik fiets mee met de grote fietsstoet vanaf de Konijnenwei

De stoet vertrekt om 15u15. Kom het best een kwartier op voorhand. De stoet vertrekt aan de Konijnenwei in Antwerpen Zuid. Een vrijwilliger wacht je op en zal het startsein geven om samen naar Spoor Oost te fietsen. Politiebegeleiding zorgt voor een veilige oversteek aan de kruispunten. Ben je benieuwd naar de route? Bekijk de kaart van de grote fietsstoet.

Ik tak aan op de grote fietsstoet

Kom je bijvoorbeeld van Wilrijk, Mortsel of Borsbeek, dan kun je gemakkelijk aansluiten bij de grote fietsstoet op de Singel. Wacht bij een kruispunt tot de stoet passeert en sluit achteraan aan. Voor je eigen voortraject volg je uiteraard de normale wegcode. Ben je benieuwd waar je kan aansluiten? Ben je benieuwd naar de route? Bekijk hier de kaart.

Ik kom met de westelijke voorstoet vanaf het Frederik van Eedenplein (Linkeroever) of het Steenplein (rechteroever)

Je voorstoet vertrekt om 14 uur op het Frederik van Eedenplein (Linkeroever) of om 14u30 op het Steenplein (rechteroever). Een vrijwilliger wacht je op en geeft het startsein. Het vertrek op Linkeroever is stipt, want de veerboot naar het Steenplein vertrekt om 14u15. Vanaf het Steenplein vertrek je om 14u30 in stoet naar de Konijnenwei om aan te sluiten bij de grote fietsstoet. Een vrijwilliger geeft het startsein. Ben je benieuwd naar de route? Bekijk hier de kaart.

Ik kom met de noordelijke voorstoet vanuit Ekeren, Merksem of Deurne

De voorstoet uit het noorden vertrekt bij het districtshuis in Ekeren, fietst door naar het districtshuis in Merksem en vandaar naar het districtshuis van Deurne.

 • Vertrek Ekeren: 14u30 districtshuis Ekeren, Veltwijcklaan
 • Vertrek Merksem: 15u15 districtshuis Merksem, Burgemeester Jozef Nolfplein
 • Vertrek Deurne: 15u45 districtshuis Deurne, Maurice Dequeeckerplein

Bij elk districtshuis wacht een vrijwilliger je op die het startsein geeft voor vertrek. Ben je benieuwd naar de route? Bekijk hier de kaart.

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

 • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
 • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
 • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
 • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

 • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
 • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
 • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
 • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
 • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -