The Citizen Science project CurieuzeNeuzen

The Citizen Science project CurieuzeNeuzen (a play of words in Antwerp dialect meaning ‘nosing around’) was launched by the Ringland Academy, a think tank within the Ringland citizen movement.

The Ringland Academy brought together a wide group of experts and professionals over and above the core Ringland team. Ad-hoc input into Ringland’s activities is provided as well as contributions to ongoing studies and the development of projects relating to the core of Ringland. The CurieuzeNeuzen-project has been one of the main activities of the Ringland Academy to date.

Curieuzeneuzen Luchtkwaliteitsstudie

Through CurieuzeNeuzen, 2,000 citizens intensively studied pollution and air quality levels in and around Antwerp in 2016 and offered explanations of the possible causes and solutions. Surveys were conducted at the start and end of the project and participants stated that their involvement had resulted in a change of view and behavior towards air pollution, traffic and mobility solutions and city planning. Apart from its objective to get a better understanding of the air quality problems in Antwerp, CurieuzeNeuzen was created to sensitize and heighten the awareness of the citizens of Antwerp as well as politicians to their living environment and highlight the urgency for action in connection with traffic related air pollution. The CurieuzeNeuzen-project is estimated to have reached 5,610 people directly (participants indicated the number of residents living with them, i.e. 1,395). Also, it is estimated that 35,400 persons were indirectly involved in discussions with the CurieuzeNeuzen participants (i.e. 660), namely friends, family members as well as neighbours and – to a lesser extent – colleagues at work. A third impact area was achieved through the publishing of the CurieuzeNeuzen air quality results in the media (the written press and digital media, as well as the social media), where the project received nationwide interest. When the measurements started, CurieuzeNeuzen was a prime-time news item on Flemish television (ca. 1,160,000 viewers). This was repeated at the time the provisional results were announced and again when the final results came out. Since the beginning of the project in March 2016, more than 70 newspaper articles have reported on CurieuzeNeuzen at local, regional and national level including one front page news article of a national newspaper and at least three page 2 commentaries by newspaper editors.

The CurieuzeNeuzen project can be regarded as a clear example of a bottom-up project, utilizing creative and scientific input by citizens (Bonney, Ballard, et al. 2009; Bonney, Cooper, et al. 2009). The project originated from the bottom-up and was implemented through the joint efforts of volunteer-experts as well as a team of interested citizens. The design and start-up phase involved tentative contacts with three research institutes which later became formalized. The co-operative nature of the project is mirrored in the funding, which utilized crowd funding provided by the three research institutes, the city of Antwerp and Ringland.

Read more on the CurieuzeNeuzen website.

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

  • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
  • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
  • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
  • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

  • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
  • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
  • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
  • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
  • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

CurieuzeNeuzen

On this site you will find information about the CurieuzeNeuzen project of the Ringland Academy from May 2016. If you are looking for information about the new project CurieuzeNeuzen Vlaanderen 2018 from the University of Antwerp, please go to www.standaard.be/curieuzeneuzen

X
- Enter Your Location -
- or -