Zondag 22 september

Ringland en Straatvinken op de Boekenbeurs

Ringland biedt veel oplossingen en kansen, voor de mobiliteit, het leefmilieu en de gezondheid. En dat niet alleen voor Antwerpen, maar voor heel Vlaanderen. Dat willen we tussen 29 oktober en 11 november tonen op de Boekenbeurs.

Je vindt Ringland in hal 2, stand 213. Kom langs om Het Ringland Boek of een leuk Ringland-gadget te kopen, een Ringland-affiche mee te nemen, je te informeren over de laatste stand van zaken of je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. 

Resultaten verkeerstelling Straatvinken
In de Ringland-stand kan je bovendien de resultaten komen bekijken van Straatvinken, het mobiliteitsonderzoek waaraan misschien ook jij, samen met meer dan 2.000 medeburgers, hebt deelgenomen. Welke straten van de Vervoerregio Antwerpen zijn al flink op weg voor een modal shift naar duurzamer verkeer en waar is nog veel werk aan de winkel? Op touchscreens kan je het ontdekken. Het Straatvinken-team staat klaar om al je vragen te beantwoorden.

Lesmap 'Hoe (on)gezond is het verkeer rond mijn school?'
De derde telronde van Straatvinken vindt plaats op donderdag 14 mei 2020. Wil je naar aanleiding daarvan samen met leerlingen (laatste graad lager onderwijs en eerste graad hoger onderwijs) de verkeerssituatie rond je school bestuderen? Straatvinken stelde daarvoor het lespakket Hoe (on)gezond is het verkeer rond mijn school? samen. We stellen het voor tijdens de leerkrachtendag voor het lager onderwijs op woensdag 30 oktober om 12.30 uur in zaal Het Open Boek.

Het Ringland Boek
Over het Het Ringland Boek - Vijf jaar burgers in beweging praten Peter Vermeulen en Veerle Janssens met Kris Vanmarsenille, hoofdredactrice van Gazet van Antwerpen, op vrijdag 1 november om 12.30 uur in zaal Het Open Boek.

Reserveer hier je ticket voor de Boekenbeurs.

(Het mobiliteitscongres in het kader van de Boekenbeurs gaat niet door.)

Meer nieuws

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

  • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
  • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
  • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
  • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

  • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
  • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
  • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
  • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
  • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -