Maandag 03 juni

Burgerbewegingen counteren kritiek Tobback

Louis Tobback, oud-burgemeester van Leuven en sp.a-kopstuk, uit in zijn boek Dwarsgedachten felle kritiek op de geplande werken in Antwerpen en de rol die de burgerbewegingen daarbij spelen. Bekijk hier de uitspraken van Tobback op ATV en hier de reactie van Manu Claeys namens de burgerbewegingen. Lees hieronder ook de repliek van Manu Claeys en Peter Vermeulen in Gazet van Antwerpen van 3 juni 2019.

“Louis Tobback zit met zijn hoofd nog in vorige eeuw”

De Vlaamse kas wordt systematisch geplunderd door Antwerpen, het akkoord met de burgerbewegingen is afgekocht met de overkapping en waarom moet de rest van Vlaanderen meebetalen voor de Antwerpse overkapping? De kritiek van Louis Tobback (sp.a) op het Oosterweeldossier valt in slechte aarde bij de actiegroepen.

Voormalig minister en burgemeester van Leuven, Louis Tobback (sp.a) was niet mild voor de actiegroepen en het Oosterweeldossier. Manu Claeys van stRaten-generaal en Peter Vermeulen van Ringland nemen hem die uitspraken niet in dank af. “Ik heb altijd respect gehad voor Tobback”, zegt Vermeulen. “Maar nu krijgen wij een label opgeplakt dat niet strookt met de realiteit.”

Volgens Tobback wordt Antwerpen bevoordeeld. Het sp.a-kopstuk vraagt zich openlijk af waarom de Vlaming zou moeten meebetalen voor een Antwerps project. “En daar wringt het net, want dit is een project dat alle Vlamingen ten goede komt”, zegt Claeys.

“Antwerpen moet enorm veel verkeer slikken en de Antwerpenaar betaalt de prijs op het vlak van leefbaarheid”, legt Claeys verder uit. “Tobback wil betalen om vlot langs de stad te rijden, maar niet voor de overkapping en de leefbaarheid van de inwoners van die stad. Hij ziet die overkapping als een luxeproject en dat is het zeker niet. Het is pijnlijk om vast te stellen dat hij angst zaait over wat het de niet-Antwerpenaar zal kosten. Maar als er tol of rekeningrijden wordt ingevoerd, is het de gebruiker die betaalt. En voor al die mensen die maar enkele keren per jaar langs Antwerpen rijden, is dat erg beperkt.”

“Vlaanderen heeft de afgelopen jaren gedesinvesteerd op het vlak van infrastructuur, niet alleen in Antwerpen”, vult Peter Vermeulen aan. “Dan is het logisch dat er investeringen dienen te gebeuren. Dat geldt bijvoorbeeld ook in Leuven, waar het regionet al vergevorderd is. Ook dat gaat geld kosten.”

Financiering

De uitspraken van Tobback over de “Vlaamse kas die geplunderd wordt door Antwerpen”, valt in slechte aarde bij Vermeulen en Claeys. “Tobback doet alsof alles voor 100% uit de Vlaamse begroting moet komen”, zegt Claeys. “Dat is gewoon onjuist. Er zijn langlopende leningen die worden afgesloten. De opbrengst van rekeningrijden of tol zal ook een deel financieren. Europa betaalt mee, de stad betaalt mee, onder meer ook met eigen projecten zoals een fietsersbrug over de Schelde. En daarnaast is er ook dat deel Vlaams geld én de return on investment. De ruimte die ontwikkeld kan worden na de overkapping, biedt enorm veel mogelijkheden. En die gronden zijn ook nog eens grotendeels in handen van Vlaanderen, de provincie of de stad.”

“Op lange termijn is het een besparing”, zegt Vermeulen. “Het biedt zoveel bonussen, op het vlak van mobiliteit, leefbaarheid, luchtkwaliteit,… voor iedereen. Het is een noodzakelijk project.”

Burgerbewegingen baas?

In zijn nieuwste boek Dwarsgedachten neemt Tobback het woord malgoverno in de mond, Italiaans voor 'slecht bestuur'. Hij schiet daarmee op de actiegroepen, die beslissen zonder verkozen te zijn. “Wat ik zie gebeuren, is een intensief project van burgerparticipatie, de intendant, ontwerpteams en goed bestuur met alle betrokken instellingen, van de stad tot Vlaanderen”, zegt Claeys. “Als Tobback de overkapping herleidt tot het afkopen van de burgerbewegingen, dan heeft hij de boot van de nieuwe relatie tussen de burger en het bestuur volledig gemist. Dan zit hij met zijn hoofd nog in de vorige eeuw. Hij komt uit het oude systeem, waarin bijvoorbeeld de Lange Wapper van bovenaf werd doorgeduwd. Die tijd is voorbij.” (Jan Stassijns)

 

Meer nieuws

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

  • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
  • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
  • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
  • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

  • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
  • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
  • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
  • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
  • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -