Ringland gaat voor overkapping zonder gaten

Ringland ijvert voor de volledige overkapping van de Ring, 15 km lang, tot in Ekeren en Wommelgem. Als het gevaarlijke ADR-transport over de Ring blijft rijden, moet er volgens Europa om de 2 km een opening van 150 m gelaten worden. Maar … met die gaten in het dak blijven we zitten met ongezonde lucht en veel lawaaihinder. Ringland werkt aan twee studies op zoek naar een oplossing voor de gaten in de overkapping en een beter ontwerp voor Oosterweel-light.

Ringland crowdfunding 4566

Het werk van de studiebureaus kost 40.000 euro.
Dit bedrag is nodig tegen half april.

Studie 1: Ring zonder gevaarlijk transport = overkapping zonder gaten
Studie 2: Oosterweel-light = overkapping, ook aan het Sportpaleis + redding Noordkasteel

Verbeter mee de huidige plannen!

Doe een overschrijving op het rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting, met de gestructureerde mededeling ***017/1590/00007***.

Giften vanaf 40 euro per jaar aan de Koning Boudewijnstichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).

Laat hier je mailadres achter zodat we je kunnen bedanken en op de hoogte houden van de voortgang van Ringland.  
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

Ringland kiest voor Oosterweel-light

In 2017 sloten de burgerbewegingen en de overheid het Toekomstverbond met afspraken over het Haventracé, Oosterweel-light, een Routeplan 2030 met een modal shift naar minder autoverkeer, én de volledige overkapping van de Ring.

Voordelen Oosterweel-light

Meer ruimte

De Ring kan volledig
overkapt worden Noordkasteel en historische
silo’s blijven Plaats voor extra groen

Vlotter verkeer

Minder rijstroken en
betere doorstroming verkeer Simpele op- en afritten Echte stadsring

Goedkoper

want eenvoudige bouwconstructie

Sneller klaar

want simpeler wegennetwerk

Oosterweel-light
 
Doe een overschrijving op het rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting, met de gestructureerde mededeling ***017/1590/00007***.

Giften vanaf 40 euro per jaar aan de Koning Boudewijnstichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).

Laat hier je mailadres achter zodat we je kunnen bedanken en op de hoogte houden van de voortgang van Ringland.  
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
 

Meer informatie over de gaten in de overkapping kan je lezen in ons standpunt Hoezo, gaten van 150 meter in de overkapping?

* Giften vanaf 40 euro per jaar aan de Koning Boudewijnstichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB)

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

 • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
 • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
 • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
 • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

 • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
 • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
 • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
 • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
 • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -