Vrijdag 17 januari

Debatavond over duurzame mobiliteit

De presentaties van de debatavond van 19 februari 2020 kan je intussen hier (her)bekijken.  
Het samenvattend verslag van de debatavond vind je hier.
Het Routeplan 2030 van de Vervoerregio Antwerpen vind je hier.
(Opgelet! Dit is een ontwerpversie die de volgende maanden nog verder aangevuld wordt.)

 

[Uitnodiging debatavond 19 februari]

Dagelijks ervaren we met ons allen de verkeersdrukte in en rond Antwerpen. Niet alleen op de Antwerpse Ring, maar ook op de toegangswegen en zelfs op meer landelijke doorgangswegen en sluipwegen in de rand staan we steeds vaker in de file. Daarvoor moeten we samen snel oplossingen zoeken, ook voor de rand rond Antwerpen.

Modal shift 50/50

Bij de Antwerpse burgerbeweging Ringland en het burgerwetenschapsproject Straatvinken, waarbij honderden burgers jaarlijks het verkeer in hun straat tellen, menen we dat een oplossing voor de verkeersproblemen grotendeels afhangt van een ‘modal shift’. Dat is een verandering in ons verplaatsingsgedrag. Momenteel kennen we nog een ‘modal split’ 70/30. Voor 70 procent van onze verplaatsingen gebruiken we de auto, bestel- en vrachtwagens, voor slechts 30 procent kiezen we voor duurzamere alternatieven: stappen, fietsen of met het openbaar vervoer gaan. Tegen 2030 moet die verhouding evolueren naar een modal split 50/50. Zo staat het in het ‘Toekomstverbond’ van de Antwerpse burgerbewegingen met de overheid, en zo werd het ook bevestigd in het Vlaams regeerakkoord.

Die modal shift 50/50 is een ambitieuze maar noodzakelijke doelstelling: voor een vlotte mobiliteit, een betere leefbaarheid en gezondheid én de overkapping van de Antwerpse Ring. Om dat doel te bereiken is er nog veel werk aan de winkel. Niet alleen op vlak van infrastructuur, zoals een toereikend aanbod aan openbaar vervoer en degelijke fietspaden, maar ook in onze mentaliteit. 

Daarover gaan we in gesprek met burgers.

Routeplan 2030

Voor de Vervoerregio Antwerpen, een samenwerkingsverband van 33 gemeenten, is er al een ‘Routeplan 2030’ in de maak. Met dat mobiliteitsplan werken de gemeenten in overleg met de overheidsadministraties, De Lijn, de NMBS en burgerorganisaties aan meer samenhang in het bovenlokale mobiliteitsbeleid. Het wordt een meerjarenprogramma met concrete maatregelen.

Samen nadenken 

Ringland en Straatvinken organiseren nu, in samenwerking met de Vervoerregio Antwerpen en ondersteund door de stad Mortsel, een debatavond voor de subregio Zuidoost-Antwerpen. We bekijken de maatregelen uit het Routeplan 2030 voor deze gemeenten en gaan na wat er volgens de inwoners nog mogelijk of wenselijk is. We zijn er immers van overtuigd dat burgers het best geplaatst zijn om mee na te denken over en vorm te geven aan het mobiliteitsbeleid in hun regio. We zoeken ook uit hoe we medeburgers én beleidsverantwoordelijken kunnen stimuleren om zowel de mental als de modal shift te realiseren.  

Doelgroep

De doelgroep voor deze debatavond op 19 februari zien we ruim: alle geïnteresseerde burgers, lokale beleidsverantwoordelijken, ambtenaren, verenigingen en adviesraden zijn welkom. We focussen op de regio van Edegem over Kontich, Mortsel, Hove, Boechout, Lint, Borsbeek, Wommelgem tot Wijnegem

Ook jij bent van harte uitgenodigd op 

woensdag 19 februari om 20 uur
in de zaal van de Parkschool
Lusthovenlaan 12 in Mortsel.

Deelnemen is gratis, maar om organisatorische redenen vragen we vooraf in te schrijven via de knop hieronder. Als je vooraf aangeeft dat je geïnteresseerd bent, bezorgen we je nog een link naar het Routeplan 2030, zodra dat beschikbaar is.

Ik ben geïnteresseerd

 
Wat mag je verwachten van de avond?

We focussen op intergemeentelijke verplaatsingen met de fiets en het openbaar vervoer, evenals de combinatie van meerdere verkeersmodi (combimobiliteit). Volgende vragen liggen voor:

 • Wat stelt het 'Routeplan 2030' voor om burgers meer op de fiets en/of het openbaar vervoer te krijgen?
 • Wat zijn de belangrijkste knelpunten of verbetervoorstellen bij het publiek?
 • Wat houdt burgers tegen om meer het openbaar vervoer of de fiets te gebruiken? Welke maatregelen kunnen het verschil maken? 
 • Wat kan jij als burger doen om duurzame mobiliteit hoger op de politieke agenda te krijgen?
 • Hoe kan je andere burgers overtuigen om mee de shift te realiseren?  
Agenda van de avond
 • Toelichting door Thomas Vanoutrive (UAntwerpen en Straatvinken) over de modal shift.
 • Toelichting door Simon Neyt en Peter Vermeulen (co-voorzitters werkbank Routeplan) over de Vervoerregio en het Routeplan 2030.
 • Debat in groepen per gemeente(n).

Afhankelijk van de interesse kan uit deze debatavond, al dan niet in samenwerking met Ringland of andere organisaties (Fietsersbond,...), een burgerplatform groeien voor de subregio Zuidoost-Antwerpen. Dat kan dan de bovengemeentelijke aspecten voor een duurzaam mobiliteitsbeleid opvolgen. Tegelijk kan het een pilootproject zijn voor andere subregio’s. 

We hopen op je aanwezigheid. Aarzel niet deze uitnodiging door te sturen naar andere geïnteresseerden. De modal shift naar duurzame mobiliteit kan er alleen maar komen als we ons er met zéér velen voor inzetten.

© Johan Meuris

 

Meer nieuws

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

 • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
 • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
 • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
 • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

 • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
 • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
 • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
 • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
 • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -