Donderdag 25 februari

Doorbraak voor overkapping noordelijke Ring en financiering

Minister Lydia Peeters: 'De overkapping, de modal shift en het Haventracé blijven essentiële pijlers van het Toekomstverbond.'

Lantis gaat onderzoeken hoe de leefbaarheidsprojecten Groen Hart Merksem-Luchtbal, Dam-Lobroekdok en Schijnpoort al tijdens de werken voor de Oosterweelverbinding kunnen worden uitgevoerd en of ook de resterende gaten meteen dicht kunnen. Die toezegging komt er twee weken na de zevende verjaardag van Ringland, waarbij de burgerbewegingen onder meer dit als een van hun dringende eisen formuleerden. Het zou immers absurd zijn na 'de werf van de eeuw' nog eens een nieuwe werf op te starten voor het allerbelangrijkste leefbaarheidsproject: de volledige overkapping.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters kondigde tijdens de Voortgangsrapportage Oosterweelverbinding in het Vlaams Parlement aan dat Lantis effectief budget zal uittrekken voor dat onderzoek.

Ook werkbank Financiering van start

Nog meer goed nieuws uit de 'Voortgangsrapportage Oosterweelverbinding': ook de werkbank Financiering, een ander pleidooi van Ringland, gaat eindelijk van start. Die zal meer duidelijkheid brengen over het budget voor de overkapping. Ringland trok al eigen middelen uit om de Universiteit Antwerpen in te schakelen voor die werkbank. In overleg met alle partners tekent de UAntwerpen de komende twee jaar een financieringsmodel uit. Ringland is ervan overtuigd dat de overkapping meer opbrengt dan dat ze kost.

Nu nog de modal shift en het Haventracé

Op verontruste vragen van parlementsleden dat het geld op zal zijn wanneer de Oosterweelverbinding gerealiseerd is, antwoordde minister Lydia Peeters dat 'de overkapping, de modal shift en het Haventracé essentiële pijlers van het Toekomstverbond zijn en blijven'. Ze benadrukte dat de Vlaamse regering alle engagementen van het verbond wil nakomen.

Dat is alvast een geruststelling. Nu komt het erop aan de daad bij het woord te voegen. Onder meer investeringen in duurzamer verkeer kunnen niet langer wachten. De burgerbewegingen blijven in de diverse werkbanken aandringen op spoed. 

(Her)bekijk hier de Voortgangsrapportage Oosterweelverbinding van donderdag 25 februari in de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement. Lees meer over de werkbank Financiering op Ringland blogt.

Meer nieuws

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

  • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
  • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
  • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
  • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

  • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
  • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
  • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
  • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
  • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -