Vrijdag 28 augustus

Fiets met Ringland door
Ringpark Groene Vesten

Update 21/9/2020: de door de Ringland-antennes gegidste fietstochten door het toekomstige Ringpark Groene Vesten zitten erop. Wil je op eigen houtje de route nog verkennen? Je vindt hier de kaart met de stopplaatsen en hier de reflecties van Ringland bij de voorstellen van het ontwerpteam.

Samen met Ringlanders kan je in september het toekomstige Ringpark Groene Vesten gaan verkennen. Op woensdagavond en zaterdagvoormiddag trekken we met de fiets langs locaties waarvoor het ontwerpteam al plannen uittekende. We wisselen van gedachten en verzamelen feedback voor de ontwerpers.

Corona of niet, het ontwerpproces voor Ringpark Groene Vesten liep de voorbije maanden onverminderd voort. Ringland-experts en -antennes – dat zijn vrijwilligers die kandidaat waren om het ontwerpproces actief op te volgen – kregen in online werkbanken (met experts) en werkateliers (met buurtbewoners) inzage in de voorstellen van het bureau Buur en konden feedback geven. Begin zomervakantie trokken ze ook met de fiets op verkenning in het toekomstige Ringpark. 

Wil ook jij meer vernemen over de voorstellen van het ontwerpteam, de inbreng van de experts en vrijwilligers van Ringland, daarover van gedachten wisselen én zelf feedback geven? Dan zijn de fietstochten die de Ringland-antennes organiseren in het Ringpark iets voor jou! 

Ze vinden plaats op:

 • woensdag 2 september van 18.30 tot 20.30 uur
 • zaterdag 5  september van 10 tot 12 uur
 • woensdag 9 september van 18.30 tot 20.30 uur
 • zaterdag 12 september van 10 tot 12 uur
 • woensdag 16 september van 18.30 tot 20.30 uur
 • zaterdag 19 september van 10 tot 12 uur

De tocht van ongeveer 5 km vertrekt op het Edgard Ryckaertsplein aan Berchem-station en voert onder meer langs de Borsbeekbrug, het kruispunt Plantin en Moretuslei, de spoorwegbrug t.h.v. de Oudstrijdersstraat, de geluidsschermen in de Tuinwijk, de geluidsbermen t.h.v. de Joe Englishstraat, Luisbekelaar en Zurenborgbrug. 

We fietsen met maximum tien mensen en houden voldoende afstand. Vergeet je mondkapje niet. 

Schrijf je snel in want de plaatsen zijn beperkt. Je krijgt tijdig een bevestiging wanneer je inschrijving definitief is. Na de fietstocht geven we je nog een document mee met wat uitleg, waarmee je ook andere geïnteresseerden kan informeren.

Ik fiets mee 

Fiets of stap je de tocht liever alleen? Volg dan de (kunst)route van Expeditie Groene Vesten, een initiatief van De Grote Verbinding en de stad Antwerpen, en geef ten laatste op 20 september je mening via die website of de QR-codes op de infoborden langs het parcours.

Benieuwd naar de bevindingen van Ringland-antennes Tinnie en Joris over het werkatelier van Ringpark Groene Vesten? Lees Ringland blogt.

Ringland kan de fietstochten organiseren mede dankzij de steun van de burgerbegroting van het district Antwerpen.

Meer nieuws

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

 • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
 • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
 • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
 • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

 • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
 • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
 • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
 • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
 • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -