Ik steun Ringland met een fiscaal aftrekbare
gift of permanente opdracht

Ringland wordt steeds sterker, mede dankzij jou. Met tienduizenden maken we Ringland waar. Tegelijk wordt ook onze opdracht steeds groter. Ringland werkt mee aan de overkapping, de modal shift, het Haventracé en andere projecten die de leefbaarheid en de mobiliteit in en rond Antwerpen versterken.

Daarom zoekt Ringland nog enthousiastelingen die ons maandelijks (of eenmalig) willen steunen met een klein bedrag.

Met jouw bijdrage financier je de dagelijkse werking en de twee halftijdse coördinatoren, die samen met tientallen vrijwilligers de Ringland-evenementen en de studies mogelijk maken.

Je kan Ringland steunen door maandelijks een vast bedrag te storten op de rekening van 
de Koning Boudewijnstichting (KBS),
ten voordele van het Fonds Vrienden van Ringland

BE10 0000 0000 0404
Gestructureerde mededeling:
***017/1590/00714***

Het Fonds Vrienden van Ringland werd opgericht door enkele sympathisanten met als doel de projecten van de vzw Ringland te ondersteunen.

Je gift vanaf 40 euro per jaar is fiscaal aftrekbaar!
Ze geeft aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag
(art. 145/33 WIB).

De vrijwilligers van Ringland danken je hartelijk!

 

PS. Mogelijk gebruikte je voor je gift aan Ringland al eens een andere gestructureerde mededeling. Maak je geen zorgen! We hebben bij de Koning Boudewijnstichting verschillende codes in gebruik. Ze geven allemaal recht op een fiscaal attest:

***017/1590/00007***  (Algemene code)
***017/1590/00209***  (Geef Ringland een cadeau)
***017/1590/00310***  (Ondernemers steunen Ringland)
***017/1590/00512***  (Bus-aan-busfolder)
***017/1590/00613***  (Brief)
***017/1590/00714***  (Mail)
***017/1590/00815***  (Telefooncampagnes 2019)

 
 

 

Zou ik mijn maandelijkse bijdrage verhogen?

Even een cijfervoorbeeld van je fiscale voordeel:

 
 

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

  • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
  • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
  • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
  • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

  • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
  • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
  • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
  • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
  • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -