Maandag 31 mei

Burgerbewegingen ijveren voor oplossingsgerichte focus in PFOS-debat

Naar aanleiding van de historische PFOS-vervuiling in Zwijndrecht hebben stRaten-generaal, Ringland en Ademloos de betrokken actoren zes bekommernissen voorgelegd. De burgerbewegingen pleiten voor een oplossingsgerichte focus in het debat.

De vervuiling in de omgeving van de 3M-fabriek dateert van de vorige eeuw. Ze werd echter pas de voorbije jaren, naar aanleiding van de geplande Oosterweelwerken, concreet in kaart gebracht met het oog op de omgang ermee tijdens de werken. Die omgang wordt bepaald door het normen- en toetsingskader dat OVAM oplegt als toezichthouder voor de Vlaamse overheid, en houdt ook in dat de vervuilde grond na de werken niet langer onbeschermd mag blijven liggen, zoals nu het geval is.

Binnen de werking van het Toekomstverbond stelden de Antwerpse burgerbewegingen al eerder de volgende vragen aan de betrokken actoren:

1. @ Lantis: veiligheid personeel en omwonenden 
Hoe wordt tijdens de manipulatie van vervuilde gronden op de Oosterweelwerf de veiligheid van het personeel en omwonenden gegarandeerd?

2. @ Lantis: captatie en sanering vervuiling in zone Oosterweelwerf fase 1
Hoe en in welke mate wordt de grondwater- en bodemverontreiniging in deze fase aangepakt?

3. @ Lantis: bestemming grondverzet
Hoe wordt gegarandeerd dat de vervuilde gronden niet naar elders worden gevoerd?

4. @ OVAM en Vlaamse regering: captatie en sanering vervuiling in zone Oosterweelwerf fase 2
Hoe, door wie en wanneer zal werk worden gemaakt van een stappenplan ter sanering van de vervuilde gronden als die tijdelijk gestockeerd zouden worden onder een afdeklaag.

5. @ OVAM, Vlaamse regering en lokale besturen:
captatie en sanering vervuiling in aanpalende zones in Zwijndrecht en op Linkeroever
Op welke manier zal van overheidswege initiatief genomen worden om de graad van de historische PFOS-vervuiling ook buiten de Oosterweelwerf in kaart te brengen en die te laten aanpakken op een manier die bewoners, landbouwers, tuiniers, natuurliefhebbers en recreanten geruststelt?

6. @ Vlaamse regering & 3M: financiering
Hoe en in welke mate kan, vanuit verantwoordelijkheidszin en een rechtvaardigheidsgevoel, het principe ‘de vervuiler betaalt’ maximaal toegepast worden bij de langdurige en dure operaties die de punten 4 en 5 behelzen?

De burgerbewegingen verwachten geen kant-en-klare Q&A. Daarvoor is de PFOS-problematiek te complex. Er is ook nog steeds sprake van voortschrijdend inzicht over de medische impact ervan en toenemend inzicht in de adequaatheid van saneringstechnieken. Wel willen ze op korte termijn concrete, oplossingsgerichte en vertrouwenwekkende focus aangebracht zien in wat makkelijk kan verworden tot een onbevredigend cijferdebat.

 

Update 23/6/2021
Lees hier al enkele reacties

 

Meer nieuws

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

  • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
  • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
  • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
  • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

  • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
  • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
  • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
  • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
  • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -