Donderdag 16 mei

Geslaagde twee editie Straatvinken

(Persbericht Ringland Academie / Straatvinken)

 

Meer dan 2.500 burgers hebben zich aangemeld voor Straatvinken, het burgerwetenschapsonderzoek van de Ringland Academie i.s.m. de Universiteit Antwerpen en HIVA - KU Leuven. Om 17 uur telden ze een uur lang het verkeer in vele straten van de provincie Antwerpen, het Waasland en de stadsregio Leuven. Online leverde dat alvast 417.550 kliks of verkeersbewegingen op. 56 gemeentebesturen riepen hun inwoners op om mee te doen met het onderzoek.

Hoeveel Straatvinken effectief geteld hebben, is nog niet exact bekend. Meer dan de helft van de ingeschrevenen telden online via de tel-tool op www.straatvinken.be. 417.550 keer werd zo een auto, fietser, voetganger, bus, step enzovoort aangevinkt. Er kon ook geteld worden met pen en papier. Hoeveel mensen dat gedaan hebben, zal de volgende dagen duidelijk worden wanneer ze hun telresultaat ingeven.

Straatvinken vond dit jaar voor de tweede keer plaats. Het project is door de Ringland Academie opgezet om na te gaan of het verkeer jaar na jaar gezonder wordt. In het Toekomstverbond tussen de Antwerpse burgerbewegingen en de overheid is immers afgesproken dat tegen 2030 nog maar de helft van het verkeer mag bestaan uit verplaatsingen met auto's of vrachtwagens. Ook in Leuven is met Roadmap 2050 en Regionet de modal shift naar duurzamer verkeer een belangrijk thema.  

Voor deze editie werd het telgebied in de regio Antwerpen uitgebreid tot de hele provincie en het Waasland. Het telgebied Leuven omvat ook Wijgmaal, Putkapel, Wilsele en Heverlee. De gemeentebesturen in de regio Antwerpen werd gevraagd via de eigen kanalen inwoners op te roepen om mee te tellen. Voor de gemeenten biedt het onderzoek waardevolle informatie die ze kunnen gebruiken in het uittekenen van hun mobiliteitsbeleid. 56 gemeenten gingen op de oproep in.

Verkeersleefbaarheidsscore

Nieuw dit jaar is voorts dat de deelnemers na afloop ook een verkeersleefbaarheidsbevraging invullen. Op basis van acht indicatoren, waaronder verkeersdrukte, aandeel gemotoriseerd verkeer en straatinrichting, krijgt elke straat zo een verkeersleefbaarheidsscore.

Straatvinknesten

Ondertussen loopt nog een langdurige controlemeting, onder de naam Straatvinknesten. Op 100 plaatsen staan bij burgers thuis webcams opgesteld die gedurende twee maanden, in mei en in oktober, tellingen doen op basis van beeldherkenning.

Conclusies op mobiliteitscongres

Op de infoavond van Ringland in De Roma, op maandag 20 mei, worden de eerste (voorzichtige) conclusies getrokken. De volledige resultaten worden verwacht tegen het najaar. Ze worden gepresenteerd op een mobiliteitscongres van Ringland, op 6 november in het kader van de Boekenbeurs.

Interesse vanuit de overheid voor opvolging modal shift

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse overheid, evenals de Vervoerregio Antwerpen o.l.v. Lantis (het vroegere BAM) tonen interesse om de Straatvinken-data te integreren in de officiële monitoring van de vereiste modal shift en de verkeersleefbaarheid. Dat betekent een mooie erkenning voor dit burgerwetenschapsinitiatief.

Burgerinitiatief met diverse partners

In Antwerpen mobiliseert Ringland kandidaat-tellers, in de Leuvense stadsregio is dat Straten Vol Leuven. De Universiteit Antwerpenen HIVA - KU Leuven staan in voor de wetenschappelijke begeleiding.
Argenta en Gazet van Antwerpen ondersteunen het project financieel, communicatief en inhoudelijk. Spaceden Datylon leveren logistieke ondersteuning. Voor Straatvinknesten wordt gebruikgemaakt van het webplatform van het citizen-science-initiatief Telraam. Bagaar ondersteunt mee de logistiek van die automatische verkeerstellingen. Voor de verkeersleefbaarheidsbevraging werkt HIVA - KU Leuven samen met Voices That Count.

Conclusies eerste editie 2018

De eerste editie van mei 2018 in de Vervoerregio Antwerpen en in Leuven toonde aan dat er tegen 2030 nog flink wat inspanningen nodig zijn om de burgers te doen kiezen voor alternatieven voor de auto. 70 procent van het getelde verkeer bestond toen uit auto’s, bestelwagens en vrachtwagens, 30 procent waren voetgangers, fietsers, en bussen en trams.
Zowel in Leuven als in Antwerpen bleken er evenwel grote verschillen te zijn tussen de binnenstad binnen de Ring en de zones buiten de Ring. Terwijl in de binnenstad ongeveer 50 procent auto’s geteld werden, steeg dat aandeel in de rand fors naar meer dan 80 procent. In de Antwerpse districten buiten de Ring bestond het verkeer voor 67 procent uit auto’s, mede door de druk van het autoverkeer dat uit de rand komt. In Leuven scoorden de steenwegen in het algemeen laag qua duurzame vervoerswijzen. Bekijk hier de resultaten van Straatvinken 2018.

Meer nieuws

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

  • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
  • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
  • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
  • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

  • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
  • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
  • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
  • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
  • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -