Maandag 03 februari

Géén Horta-avond op maandag 16 maart

[Update 11 en 15 maart 2020]

Opgelet! 

De Antwerpse burgerbewegingen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal hebben na rijp beraad beslist de infoavond in de Horta, gepland voor maandag 16 maart, uit te stellen. Ook wij willen onze verantwoordelijkheid nemen bij het indijken van het coronavirus. 

Eerder deze week [maandag 9 maart] wonnen we rechtstreeks advies in bij een aantal medici en epidemiologen. Dat leerde ons dat we in deze periode zo gedisciplineerd mogelijk moeten inzetten op het vertragen van de verspreiding van het sars-CoV-2-virus en het beschermen van risicogroepen. Ook de overheid raadde inmiddels indoor-evenementen met veel volk af. Bijgevolg dus ook onze infoavond in de Horta, aangezien die steeds kan rekenen op enkele honderden belangstellenden.

Behalve gezondheid is ook participatie en informatie voor ons prioritair. We vinden het dan ook jammer dat we deze beslissing hebben moeten nemen. Deze Horta-avond, die maandag voor de 28ste keer zou plaatsvinden, kwam bovendien op een bijzonder moment. Precies drie jaar geleden – op 15 maart 2017 – sloten we met de overheden het Toekomstverbond. We zouden op maandag 16 maart de balans opmaken, met onder meer een toelichting over de bouwaanvraag voor de Oosterweelverbinding (die half mei in openbaar onderzoek gaat) en het Routeplan 2030 (dat voor de broodnodige modal shift moet zorgen). Ringland, Ademloos en stRaten-generaal schreven ook een nota aan de Vlaamse regering, die we zouden overhandigen aan minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Ook die afspraak is uitgesteld.

Zodra we opnieuw stappen kunnen doen, hoor je weer van ons. We legden alvast een nieuwe Horta-avond vast: maandag 25 mei.

Dank voor je begrip en tot gauw in goede gezondheid.

[Hieronder oorspronkelijk bericht] 

Drie jaar geleden, op 15 maart 2017, tekenden de overheid en de burgerbewegingen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal het Toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid. Dat akkoord betekende een doorbraak in het al jaren aanslepende Oosterweeldossier en een belofte dat de overkapping er komt.

Op maandag 16 maart 2020 om 20 uur maken de burgerbewegingen op de 28ste Horta-avond de balans op. Hoe ver staan we drie jaar later?

Op het programma van de avond:

20 uur: Manu Claeys (stRaten-generaal) en Luc Hellemans (Lantis) bespreken de bouwaanvraag voor de Oosterweelverbinding.
20.25 uur:  Simon Neyt (covoorzitter van de werkbank Routeplan 2030) presenteert de ontwerpversie van het Routeplan 2030 met maatregelen om in de Vervoerregio Antwerpen tegen 2030 de modal shift 50/50 te realiseren.
20.55 uur: Peter Vermeulen (Ringland) geeft toelichting bij de nota van de actiegroepen aan de Vlaamse regering met de verdere ambities in het kader van drie jaar Toekomstverbond.
21.15 uur:  Vragen en antwoorden.

Vooraf, vanaf 19.30 uur, kan je een 3D-filmpje van een rit door de Oosterweeltunnels bekijken. Afsluiten doen we om 22 uur met een fris glas.

De Horta-avond is een infoavond op initiatief van Ademloos en stRaten-generaal met medewerking van Ringland. De toegang is gratis.

Welkom in zaal Horta, Hopland 2 in Antwerpen.

Meer nieuws

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

  • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
  • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
  • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
  • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

  • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
  • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
  • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
  • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
  • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -