Laat het vooruitgaan met Ringland

Persbericht Ringland 17/1/2017

Het advies van de auditeurs van de Raad van State betekent niet dat er jaren vertraging dreigt voor de overkapping van de Antwerpse Ring. De burgerbeweging Ringland vraagt dat de overheid nu op een ernstige manier naar de alternatieven kijkt om tot een breed gedragen oplossing te komen. De opeenvolging van mokerslagen voor het BAM-tracé biedt de gelegenheid om alle puzzelstukken nog eens bijeen te leggen en een vliegende doorstart te nemen, mét Ringland.

Het advies van de auditeurs van de Raad van State is de zoveelste opdoffer voor Oosterweel. Vorige week was er eerst het nieuws over de verwachte verkeerschaos bij de geplande werken. Vervolgens bleek dat de bouwaanvraag voor de rechteroever andermaal is uitgesteld ten gevolge van dieselgate. Het veto van de gemeente Zwijndrecht voor de werken op haar grondgebied betekent voorts dat voorlopig geen bouwvergunning kan worden afgeleverd voor Linkeroever. Ten slotte stelde ir. Luc Van Remortel dat de BAM de veiligheid van de geplande tunnel onder het Albertkanaal op het BAM-tracé niet kan garanderen.

Vandaag komt daar het voorlopige verslag van de auditeurs van de Raad van State nog bij. Zij volgen de actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos in hun klacht dat hun alternatieve voorstel Meccano niet op dezelfde manier behandeld is als het BAM-tracé. Een even fundamentele kritiek is dat de MER-coördinator niet onafhankelijk was. Ook Ringland heeft daar ervaring mee in de manier waarop zijn voorstel werd weggeschreven in de MER-procedure A102-R11bis.

Dat alles valt niet zomaar recht te trekken. Ringland roept de overheid daarom op dit advies van de auditeurs aan te grijpen om nu voluit de alternatieven voor het BAM-tracé een eerlijke kans te geven en geen energie en tijd meer te verliezen in juridisch verweer. Anders dan wat minister van Mobiliteit Ben Weyts meent, betekent het advies immers niet dat ook de alternatieve tracés nu van tafel zijn en het nog jaren wachten zal zijn op een overkapping.

Als de lopende MER-A102-R11bis bijgestuurd wordt door een onafhankelijk team van experts, kan dat de basis vormen voor de hele overkapping. In principe kan de project-MER eind dit jaar rond zijn. Tegen dan kunnen ook de plannen concreet uitgewerkt zijn – als daar meteen de opdracht toe wordt gegeven.

Een groot procedureel voordeel is bovendien, zoals bevestigd door de bevoegde administratie, dat er voor de hele overkapping geen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) nodig is. Dat is pas noodzakelijk als de hele infrastructuur van de overkapping (de tunnels) klaar is en de stadsontwikkeling eromheen kan beginnen. Lees daarover meer in de Ringland-krant van april 2016. Voor de overkapping kan de spade dus wel degelijk nog in de grond, en dat zelfs nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. Zoals dit filmpje aantoont, hoeven de werken voor Ringland ook geen verkeerschaos te veroorzaken.

Parallel kan natuurlijk doorgewerkt worden aan de derde Scheldekruising. Zodra de bijgestelde procedures voor de tangenten A102, Haventracé én Linkeroever rond zijn, kunnen die drie werven eveneens gerealiseerd worden, onafhankelijk van elkaar en zonder hinder voor de bestaande Ring. Alles bij elkaar kan de einddatum van 2026 dezelfde blijven.

Er is geen tijd voor defaitisme. Paniek hoeft niet, er is nog steeds een realiseerbaar alternatief.

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

  • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
  • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
  • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
  • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

  • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
  • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
  • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
  • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
  • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -