Donderdag 16 januari

Masterclass Ringparken Groene Vesten en West

De teams die de ringparken Groene Vesten en West gaan ontwerpen, zijn bekendgemaakt. Er komt opnieuw een participatieronde voor burgers. Ringland bereidt je daarop voor tijdens een 'masterclass' op woensdag 12 februari.  

Twee ontwerpteams gaan al meteen van start: 

 • Het team rond het bureau Omgeving zorgt in het Ringpark West voor de uitbreiding van het fietsnetwerk en voor geluidsbermen en -schermen ter hoogte van Zwijndrecht en Linkeroever.
 • Het team rond bureau Buur (het voormalige 'team Noord') krijgt de opdracht de bermen langs de Ring tussen de Kolonel Silvertopstraat in het zuiden en de aansluiting met de E34 in het oosten te ontwikkelen. Dat Ringpark Groene Vesten moet in afwachting van de volledige overkapping de leefbaarheid verbeteren voor de naastliggende wijken. 

Deze twee Ringparken zijn twee van de acht projectclusters die in het kader van De Grote Verbinding (de nieuwe naam van 'Over de Ring') worden uitgerold. Voor de overige vijf Ringparken (Zuid, Noordkasteel, Groenendaal, het Schijn en Lobroekdok) worden de ontwerpteams later dit jaar aangesteld. Lees meer in het persbericht van de stad Antwerpen.

Ter herinnering 
 • 2018 - Van de 33 projecten van de ontwerpteams werden er 18+4 geselecteerd voor de eerste fase van de overkapping.
 • 2019 - Lantis (het vroegere BAM) en de burgerbewegingen verbeteren in co-creatie drie bijzonder moeilijke aansluitingen van de Oostweelverbinding (Noordkasteel, Groenendaallaan en Schijnpoort/Sportpaleis).
 • 2020 - De vergunningsaanvraag voor de Oosterweelverbinding wordt ingediend. Er komt weer ruimte om verder te ontwerpen voor de rest van de Ring en de overkapping. De 18+4 projecten worden daarvoor geclusterd in 7 Ringparken plus de nieuwe Scheldebrug. Er worden opnieuw ontwerpteams aangesteld. Die werken in opdracht van de overheid en onder aansturing van het team van de overkappingsintendant de projecten verder uit. Dat gebeurt opnieuw met burgerparticipatie.  
Bereid je voor op de nieuwe participatieronde met onze masterclass

Voor de ringparken Groene Vesten en West wordt de nieuwe participatieronde al in het voorjaar opgestart. Ringland wil burgers daarop goed voorbereiden. Daarom plannen we opnieuw een 'masterclass'. De twee teams komen toelichting geven over hun plannen. We reflecteren daarover en denken samen na hoe we ons met onze vrijwilligers daarop organiseren. Je leert andere 'Ringland-antennes' kennen zodat je een goed team kan vormen. Ook in de loop van het participatieproces zorgen we voor een goede informatie-uitwisseling.

Iedereen is welkom, waar je ook woont. Maar tijdens deze masterclass focussen we dus wel op de ringparken Groene Vesten en West.

Grijp je kans om mee te bouwen aan een nieuwe stad met een vlotte mobiliteit en een betere leefbaarheid. Schrijf je in voor onze

masterclass ringparken Groene Vesten en West
op woensdag 12 februari om 20 uur
in Thomas More - Campus National, 
Kronenburgstraat 62 in Antwerpen.

Ik schrijf mij in

Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt met de steun van de Burgerbegroting 2019-2020 van het district Antwerpen.

 

 

Meer nieuws

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

 • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
 • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
 • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
 • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

 • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
 • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
 • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
 • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
 • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -