Ringland pakt het hart van de files aan

Het mobiliteitsbureau VECTRIS analyseerde in 2015 het fileprobleem op de Antwerpse Ring en hield de toenmalige plannen van de overheid tegen het licht. Daarnaast keek het studiebureau met een kritische bril naar het effect van het Ringland-concept op de doorstroming.

Volgens VECTRIS pakt Ringland het hart van de files aan. Door het scheiden van het doorgaande en het lokale verkeer garandeert Ringland een veel vlottere doorstroming van het verkeer. Op het drukste stuk van de Ring, tussen de E19 en de E313, levert dat een capaciteitswinst tot wel 50 procent op. Ook een slimmere inrichting van de Kennedytunnel kan de bottleneck daar deels verhelpen.
VECTRIS toont aan dat de Oosterweelverbinding daarentegen geen oplossing biedt voor de mobiliteitsproblemen op de Antwerpse Ring. Oosterweel stabiliseert louter de files, maar doet niets aan het hart van de files.
Daarnaast geef VECTRIS ook aan dat Ringland goed scoort voor wat het ‘de eerste mobiliteitsmaatregel’ noemt: wonen in de stad. Met Ringland kunnen er woningen bijgebouwd worden en wordt wonen in de stad aantrekkelijker. Beide factoren leiden ertoe dat er op de Ring minder verkeer zal zijn.
Tot slot benadrukt VECTRIS het belang van het uitbouwen van een beter netwerk van openbaar vervoer. De realisatie van de door de overheid vooropgestelde modal-split (50% autoverkeer en 50% openbaar vervoer) is de enige manier om een leefbare regio uit te bouwen en het noodzakelijke autoverkeer weer vlot te krijgen. Vectris stelt vast dat het huidige ‘Masterplan 2020’ die doelstelling niet haalt. Daarvoor zijn duidelijke keuzes en investeringen nodig. VECTRIS stelt onder meer sneltramlijnen en park-and-rides voor.

Vectris presenteerde deze studie op de Roma-avond van Ringland in april 2015.

Lees meer over de studie van VECTRIS

Download de mobiliteitsstudie van VECTRIS

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

  • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
  • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
  • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
  • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

  • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
  • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
  • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
  • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
  • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -