Een honderdtal experts en betrokken burgers hebben inmiddels (1/10/2018) publiekelijk hun naam onder het memorandum gezet. De reacties van de politieke partijen vind je hier.

Ook jij kan je via deze link nog aansluiten bij de al bijna 700 ondertekenaars. 

Annelies Aertbelien, stagiair architect
Georges Allaert, emeritus economische & ruimtelijke planning UGent
Dries Anthonissen, bouwkundige
André Arnauw, gepensionneerd adviseur mobiliteit bij provincie Antwerpen
Sven Augusteyns, stedenbouwkundige
Elisabeth Belpaire, ir.-architect & ruimtelijk planner
Luuk Boelens, hoogleraar Ruimtelijke Planning UGent
Jan Bosmans, radioloog en gastprofessor UGent
Kobe Boussauw, docent ruimtelijke planning en mobiliteit
Björn Bracke, ruimtelijk planner
Fons Brosens, professor-emeritus
David Bulckaen, architect & aanpalende bewoner
Filip Canfyn
Eric Corijn
, hoogleraar VUB
Pieter De Bodt, inkoper
Helga D’hanis
Arno D’hondt
Matthias D’Hondt
, CEO
Tine Daems, landschapsarchitect
Seppe De Blust
Geert De Blust
, landschapsecoloog Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Frank De Bruyne, 
Clemens Guido De Dijn, ere-adviseur cultureel erfgoed
Jan De Lepeleire, huisarts 
Stefan De Pauw 
Simone De Schepper 
Anne Declerck, ruimtelijk planner
Carolien Decq, Landschapsarchitect
Myron Devolder, ir. architect – stendenbouwkundige
Tine Durnez, architect
Erik Durnez, oud-journalist
Eddy Gielis, coördinator toegankelijkheid De Lijn
Kristin Hendrickx, professor
Tompy Hoedelmans, landschapsarchitect OMGEVING
Ciska Hoet 
Huib Huyse, hoofd onderzoeksgroep HIVA-KU Leuven
Ivan Janssens, professor
Jan Kalhöfer, architect
Guido Koeklenberg, commissaris van politie met rust
Sara Kooyman, stedenbouwkundige / landschapsarchitect
Filip Lagiewka 
Christophe Lambrechts, coördinator organisatieontwikkeling
Gwen Laureys
Dirk Lauwers, professor
Bart Melort, architect zaakvoerder
Iwein Mertens, landschaparchitect
Filip Meysman, hoogleraar UAntwerpen
Marie Mistiaen, ruimtelijk planner – socioloog
Koen Moelants, Landschapsarchitect
Maarten Moers, ruimtelijk planner  landschapsarchitect 
Evi Peeters, landschapsarchitect / stedenbouwkundige
Liliane Pijl
Marc Pirenne
, transporteconoom
Nathalie Posson 
Sam Proesmans, arts
Gie Reijniers 
An Rekkers, directeur
Bert Rossaert, bediende
 Schreurs, professor emeritus
Peter Seynaeve
Dré Smessaert
Saskia Steenmeijer
Mat Steyvers
, procesbegeleider participatie
Mil Sysmans, gepensioneerd architect-stedenbouwkundige
Hans Tindemans
Peggy Totte
, stedenbouwkundige
Hedwig Truyts, stedenbouwkundige
Jan Van Alsenoy
Sylvie Van Damme
, lector landschapsontwerp
Jef Van den Broeck, ir.-architect, professor emeritus ruimtelijke planning
Tinnie Van der Roost 
Els Van Looy, ontwerper
Jef Van Oevelen, architect
Fred Van Remoortel, senior mobiliteitsplanner openbaar vervoer
Luc Van Remortel, raadgevend ingenieur-architect
Iene van Remortel, zaakvoerder
Pol Van Steenvoort, voorzitter Ringland
Joke Vande Maele, landschapsarchitect
Koen Vande Sompele, mobiliteitsdeskundige
Peter Vande Sompele, architect – hoofd technische dienst
Brenda Vandenberghe, architect
Lynn Vandeput, bediende
Dieter Vankerckhoven, adviseur brandveiligheid
Jens Vanoosterweyck
Heidi Veeckmans
, architect
Geert Vercruysse, projectleider Vectris
Nathalie Verelst
Frederic Vermeulen
, professor economie KU Leuven
Wietse Vermeulen
Jan Vilain
, stedenbouwkundige, hoofdredacteur
Guy Vingerhoedt, ingenieur-architect
Viviane Vingerhoedt, gepensioneerd leerkracht
Margot Vingerhoedt
Guy Vloebergh
, docent stedenbouw en ruimtelijke planning
Maarten Vrebos, stedenbouwkundige
Luc Wallays, bedrijfsleider
Julien Waterkeyn, architect
Marc Wauters, gepensioneerd
Paul Wauters, architect/docent UA
Willy Winkelmans, emeritus professor
Steven Wouters
Bram Wyers
, landschapsarchitect

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

  • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
  • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
  • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
  • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

  • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
  • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
  • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
  • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
  • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -