Hieronder de volledige lijst van de ondertekenaars van de open brief aan de Vlaamse regering.
De open brief wordt onderbouwd door een uitvoerig gestoffeerd memorandum.

Georges Allaert, emeritus hoogleraar stedenbouw en ruimtelijke ordening, UGent
Steve Annaert, landschapsarchitect, Stramien
André Arnauw, gewezen adviseur mobiliteit provincie Antwerpen
Wouter Arrazola de Oñate, arts public health en respiratoire gezondheid
Sven Augusteyns, architect-stedenbouwkundige, Stramien
Dirk Avonts, professor huisartsgeneeskunde, UGent
Kris Bachus, onderzoeksleider milieubeleid en duurzame ontwikkeling, HIVA – KU Leuven
Jan Baelus, ruimtelijk planner, Omgeving
Elisabeth Belpaire, ir.-architect en ruimtelijk planner
Luuk Boelens, hoogleraar, directeur afdeling mobiliteit en ruimtelijke planning AMRP, AMROP – UGent
Kobe Boussauw, professor ruimtelijke planning en mobiliteit, VUB
Fons Brosens, fysicus, professor emeritus, UAntwerpen
Marjan Bruneel, landschaps- en interieurarchitect, Stramien
Jeroen Camerlinckx, landschapsarchitect, BUUR
Filip Canfyn, woonexpert
Manu Claeys, voorzitter, stRaten-generaal
Hans Cools, professor geschiedenis, KU Leuven
Eric Corijn, hoogleraar stadsstudies, VUB
Annemie Cortvriendt
Andrea Croonenberghs, presentatrice, zangeres en actrice
Senne De Bleser, landschapsarchitect, stedenbouwkundige, Stramien
Geert De Blust, landschapsecoloog, Instituut Natuur- en Bosonderzoek
Seppe De Blust
Bruno De Borger
Frank De Bruyne, gewezen mobiliteits- en planologisch ambtenaar
Lieven De Cauter, cultuurfilosoof, RITCS – departement architectuur KU Leuven
Johan De Mol, onderzoeker, Instituut voor Duurzame Mobiliteit, UGent
Filip De Rynck, hoogleraar bestuurskunde, UGent
Paul De Schutter, zaakvoerder, Volta Web
Johan De Troeyer, landschapsarchitect, grafisch vormgever, lector, Erasmushogeschool Brussel
Dirk De Weerdt, grafisch vormgever, UAntwerpen
Wim Debaene, landschapsarchitect, stedenbouwkundige, Stramien
Karel Debaere, ir-architect, gewezen algemeen directeur Leiedal
Charlotte Deckers, ir.-architect, BUUR
Oswald Devisch, ir.-architect, hoofddocent, Universiteit Hasselt
Tom Dhollander, gedelegeerd bestuurder, Infopunt Publieke Ruimte
Vera Dua, voorzitter, Bond Beter Leefmilieu
Ken Dupont, architect, DAM Architecten
Tine Durnez, ir.-architect, Stramien
Robin Engels, ir.-architect, ORIGIN Achitecture & Engineering
Kim Evenepoel, assistent architect, Stramien
Gert Eyckmans, directeur, De Ideale Woning
Bart Favoreel, architect, zaakvoerder, Averechts Architecten
Richard Foqué, ir.-architect, professor emeritus, faculteit ontwerpwetenschappen UAntwerpen en faculteit bouwkunde TU Delft
Peter Gestels, directeur ontwikkeling, Van Roey Vastgoed
Ciska Geysens, landschapsarchitect, Vectris
Eddy Gielis, landschapsarchitect, stedenbouwkundige
Kris Hameeuw, onderzoeker energie-efficiëntie, UGent
Jan Hamerlinck, architect stedenbouwkundige vennoot, BUUR
Guy Heutz, zaakvoerder, Hesselteer
Steven Hoornaert, stedenbouwkundig ontwerper, voorzitter VRP, Vereniging voor Ruimte en Planning vzw
Bernard Hubeau, gewoon hoogleraar rechtssociologie, faculteit rechten en faculteit sociale wetenschappen, UA
Huib Huyse, hoofd onderzoeksgroep duurzame ontwikkeling, HIVA – KU Leuven
Luk Janssen, stedenbouwkundige
Jan Kalhöfer, architect, Stramien
Wim Kennis, socioloog-planoloog,
Guido Koeklenberg, gewezen commissaris verkeerspolitie Antwerpen
Sara Kooyman, landschapsarchitect, stedenbouwkundige
Filip Lagiewka, landschapsarchitect, ruimtelijk planner, bestuurder, Omgeving
Tom Lanoye, auteur
Dirk Lauwers, professor mobiliteit en ruimtelijke planning, UGent
Luk Lefever, ir.-architect, stedenbouwkundige, BUUR
Christian Leysen, ondernemer, namens Forum 2020
André Loeckx, ir.-architect, professor emeritus, departement architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening, KU Leuven
Bob Lowen, emeritus gewoon hoogleraar wiskunde met opdracht, UAntwerpen
Marjolein Lyssens, ir.-architect, stedenbouwkundige, Stramien
Geerdt Magiels, bioloog, filosoof
Marc Martens, professor ruimtelijke planning, afdeling architectonische ingenieurswetenschappen, VUB
Patrick Meire, professor ecosysteembeheer en integraal waterbeheer, UAntwerpen
Bart Melort, ir.-architect, MikeViktorViktor architecten
Filip Meysman, professor milieuchemie, VUB
Willy Miermans, gep. docent verkeerskunde, UHasselt
Maarten Moers, landschapsarchitect, ruimtelijk plannner, Omgeving
Frank Moulaert, gewoon hoogleraar ruimtelijke planning, faculteit ingenieurswetenschappen, KU Leuven
Kristin Müller, architect, interieurarchitect, Stramien
Benoit Nemery, gewoon hoogleraar toxicologie en arbeidsgeneeskunde, KU Leuven
Stijn Oosterlynck, hoofddocent stadsociologie, UA
Rik Pinxten, professor emeritus culturele antropologie, UGent
Marc Pirenne, economist, adviseur transport en logistiek
Christophe Posson, project manager
Sam Proesmans, arts en master of public health (candidate 2017), Columbia University, New York City
An Rekkers, directeur, Vereniging voor Ruimte en Planning vzw
Stephan Reniers, ruimtelijk planner, projectcoördinator , Regionet Leuven
Roger Rennenberg, phil. dr., voormalig stadsbibliothecaris van Antwerpen
Roeland Samson, professor milieu-ecologie en stedelijke ecologie, UAntwerpen
Jan Schreurs, ir.-architect en ruimtelijk planner, hoofddocent faculteit ingenieurswetenschappen, KU Leuven
Jacques Spaas, ir.-architect, bestuurder, Beroepsvereniging van Architecten
Jef Stevens, psycholoog
Mat Steyvers, procesbegeleider, Topos
Koen Stuyven, projectleider, architect, Vectris
Mil Sysmans, architect op rust
Frans Teuchies, gepensioneerd coördinator in de sociale sector
Bavo Thiré, architect, Stramien
Hans Tindemans, beleidsmedewerker, coördinator doelgroepenwerking, Vereniging voor Ruimte en Planning vzw
Peggy Totté, stedenbouwkundige
Eveline Van Bockstal, burgerlijk ir.-architect, verkeersdeskundige, Vectris
Daan Van Brusselen, pediater, coördinator Ringland Health Study, UGent
Sylvie Van Damme, docente landschapsontwerp, HoGent
Paul Van de Poel, architect
Jean François Van den Abeele, landschapsarchitect, Fris in het Landschap
Bernard Van den Bogaert, voormalig eigenaar De Koninck
Jef Van den Broeck, ir.-architect, professor emeritus ruimtelijke planning KU Leuven, Artesis Hogeschool
Pieter Van den Broeck, professor ruimtelijke planning en duurzame ontwikkeling, KU Leuven
Dirk Van Duppen, huisarts, Geneeskunde voor het Volk
Raoul Van Esbroeck, professor emeritus, faculteit psychologie & educatiewetenschappen, VUB
Hendrik Van Geel, docent stedenbouw en ruimtelijke planning, UAntwerpen
Tine Van Haegenborgh, huisarts
Fred Van Remoortel, voormalig adviseur openbaar vervoer, Vectris
Luc Van Remortel, ingenieur
Bruno Van Volsem, expert vastgoed en stedelijke ontwikkeling, gedelegeerd bestuurder, Value Partners
Egbert van Wijk, huisarts
Peter Vande Sompele, architect, diensthoofd technische dienst, De Ideale Woning
Dieter Vandevelde, ir.-architect en ruimtelijk planner
Ann Vanhove, ir.-architect, ruimtelijk planner, verkeersdeskundige, Vectris
Luk Vanmaele, ruimtelijk planner, verkeers- en mobiliteitsdeskundige
Jens Vanoosterweyck, zaakvoerder, Baseline
Heidi Veeckmans, architect, ontwerper publieke ruimte, Stramien
Geert Vercruysse, mobiliteitsdeskundige, Vectris cvba
Peter Verhaeghe, master in science of architecture
Peter Vermeulen, ir.-architect en ruimtelijk planner, Stramien
Frederic Vermeulen, gewoon hoogleraar economie, KU Leuven
Luc Vermoesen, gewezen hoofd monumentenzorg OCMW Antwerpen, OCMW Antwerpen
Han Verschure, professor emeritus department architectuur en ruimtelijke planning, KU Leuven
Jan Vilain, hoofdredacteur Tijdschrift Publieke Ruimte, juryvoorzitter Prijs Publieke Ruimte, Infopunt Publieke Ruimte
Guy Vloebergh, ruimtelijk planner, Omgeving, UAntwerpen
Maarten Vrebos, landschapsarchitect, stedenbouwkundige, Vectris
Luc Wallays, landschapsarchitect, stedenbouwkundige, afgevaardigd bestuurder, Omgeving
Sarah Weckhuysen, neurologe, UA
Herman Welter, journalist, gespecialiseerd in openbaar vervoer
Dries Willems, stedenbouwkundige
Willy Winkelmans, professor emeritus transport en haveneconomie, UA
Jos Wouters, verkeersdeskundige, Vectris

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

  • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
  • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
  • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
  • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

  • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
  • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
  • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
  • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
  • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -