Bouw mee aan de overkapping!

Ook na de Ringdagen blijft jouw inbreng belangrijk. Meld je aan bij de ontwerpteams en teken mee de overkapping uit.

8 oplossingen voor de mobiliteit
 • 1. Noord

  Zone Noord
  (omvat o.m. Noordkasteel, Eilandje, Luchtbal, Ekeren, Merksem Lambrechtshoekenlaan, Kop van Merksem en Dam)
  Team: BUUR / Latz / S333 / Greisch + Levuur / ELD / Anno/ Proflow / Tree Company / 3E NV
  noord@overdering.be

 • 2. Noordoost

  Zone Noordoost
  (omvat o.m. Dam, Kronenburg en Kop van Merksem)
  Team: Het team van de overkappingsintendant: ORGPERMOD / Arup / Deltares / Common Ground + lnterboro / Arcadis Nederland/ Arcadis ESG / IBM/ Deloitte / Crepain-Binst
  noordoost@overdering.be

 • 3. Oost

  Zone Oost
  (omvat o.m. Borgerhout Spoor Oost en Turnhoutsebaan, Zurenborg, wijk Ten Eekhove in Deurne-Noord en Tuinwijk in Deurne-Zuid)
  Team: 51N4E / HNS / NDVR + Bollinger Grohmann / Mobility In Chain / Bagaar
  oost@overdering.be

 • 4. Zuidoost

  Zone Zuidoost
  (omvat o.m. Zurenborg, Oud-Berchem, Vijfhoek, Groenenhoek en Pulhof)
  Team: STUDIO 017 Paola Viganà / Grafton Architects / MAARCH + SWECO / Antwerpen aan 't woord/ IDEA Consult/ Sertius / D2S International
  zuidoost@overdering.be

 • 5.Zuid

  Zone Zuid
  (omvat o.m. Brederode, Markgrave, Vijfhoek, Kiel en Tentoonstellingswijk)
  Team: AGENCE TER/ TVK / ARCADIS + lnterboro / Arcadis Nederland/ Arcadis ESG / IBM/ Deloitte / Crepain-Binst
  zuid@overdering.be

 • 6. West

  Zone West
  (omvat o.m. Linkeroever en Burcht-Zwijndrecht)
  Team: COBE /OMGEVING/ De Urbanisten + YELLOW WINDOW / NEY / SBE / D+A / MINT/ COPENHAGENIZE / ASO-consult
  west@overdering.be

Meld je aan bij het team van jouw segment

De overkapping van de Antwerpse Ring zal gebeuren in ‘co-creatie’ met alle Antwerpenaars. Op de Ringdagen heeft iedereen al kennis kunnen maken met de zes ontwerpteams. De Ringdagen gemist? Bekijk hier de videoverslagen en de voorstelling van de teams. De Ringdagen waren nog maar het begin van het participatieproces, dat loopt tot mei 2018. De komende weken en maanden zetten de teams in hun segment geregeld overlegmomenten op, waar jij ook nog steeds aan deel kunt nemen. Gaf je je naam nog niet op tijdens de Ringdagen? Meld je aan via de website Over de Ring of stuur een rechtstreekse mail naar het team van je segment:

noord@overdering.be noordoost@overdering.be oost@overdering.be zuidoost@overdering.be zuid@overdering.be west@overdering.be

Klik op bovenstaande kaart voor een overzicht van de segmenten en de ontwerpteams.

Je team bij jou in de buurt

De teams zullen op geregelde tijdstippen ook aanwezig zijn in hun segment. De meeste hebben een vaste locaties en planden al verscheidene overlegmomenten. Voor de meest recente update van alle infomomenten, raadpleeg de agenda ‘Doe mee’ op antwerpenmorgen.be

 • Team Noord: Werminval, Winterling 3 in Merksem (welkom als de vlag buitenstaat of op afspraak)
  Cocreatiesessie (enkel op uitnodiging, mail naar noord@overdering.be indien interesse):
  – woensdag 27 september om 19.30 uur, CC Luchtbal
  – woensdag 25 oktober om 19.30 uur, Werminval
  – woensdag 22 november om 19.30 uur, Werminval
  – woensdag 20 december om 19.30 uur, Werminval
  Collectieve feedbackmomenten voor alle geïnteresseerden:
  – woensdag 6 december van 17 tot 21.30 uur, Werminval
  – woensdag 28 februari van 15 tot 17 uur, Werminval
  – woensdag 18 april van 17 tot 21.30 uur, Werminval
  Facebook

 • Team Noordoost:
  – woensdag 25 oktober om 20 uur: open denk- en werksessie, Elegast, Twee Netenstraat 13a, Antwerpen-Dam
  – woensdag 22 november om 20 uur: open denk- en werksessie, Elegast, Twee Netenstraat 13a, Antwerpen-Dam  
  – donderdag 7 december om 20u.: Ringdag 2, Buurtsporthal All-Inn, Slachthuislaan 44 
  – donderdag 20 december om 20u uur: workshop, dienstencentrum Kronenburg, Van Duyststraat 192, 2100 Antwerpen
   
 • Team Oost: Xaveriuscollege, Collegelaan 36 in Borgerhout
  – Buurtvergadering Deurne-zuid en Borgerhout extramuros op maandag 9 oktober.
  – Buurtvergadering Borgerhout intramuros en Antwerpen-Noord op dinsdag 10 oktober.
  – Buurtvergadering Deurne-noord en -centrum op woensdag 11 oktober.
  – Donderdag 19 oktober om 20 uur overleg met het ontwerpteam op basis van de drie buurtvergaderingen, Xaveriuscollege.
  – Overlegmomenten op 20 november, 16 december, 20 januari, 17 februari en 17 maart.
  Facebookpagina 

  Team Zuidoost: Statiestraat 5 in Berchem
  – verschillende luistersessies in de buurten
  – Infosessie rond leefbaarheid: donderdag 28 september om 20 uur, De Nieuwe Vrede, Vredestraat 16 in Berchem
  – Infosessie rond de projecten langs de Ring, donderdag 5 oktober om 20 uur, Koninklijk Atheneum, Uitbreidingsstraat 246 in Berchem
  – Wandeling in het segment: zaterdag 7 oktober, 10.30 tot 13 uur en 14 tot 17 uur, vertrekpunt nog te bevestigen
  – Infosessie rond techniek, donderdag 12 oktober om 20 uur, Heilige Familie (school ‘De Bruintjes’), Jan Moorkensstraat 95 in Berchem
  – Infosessie rond mobiliteit, donderdag 19 oktober om 20 uur, parochiecentrum Groenenhoek, Helderstraat 57 in Berchem
  – Algemene vergadering, eerste exploraties, donderdag 26 oktober om 20 uur, Koninklijk Atheneum, Uitbreidingsstraat 246 in Berchem
  – Feedbacksessie, donderdag 23 november om 20 uur, Koninklijk Atheneum, Uitbreidingsstraat 246 in Berchem
  – Ringdag 2, donderdag 7 december
  – Ontwerpatelier, zaterdag 16 december, Heilige Familie, Jan Moorkensstraat 95:
  9.30 tot 11.00   : Deelruimte  E19 tot en met Berchem Kerk – Grote Steenweg
  11.30 tot 13.00 : Deelruimte Berchem Kerk – Berchem Station
  14.00 tot 15.30 : Deelruimte Berchem Station – Borsbeekbrug
  16.00 tot 17.30:  Deelruimte Borsbeekbrug – Plantin Moretuslei
  Inschrijven via het aanmeldingsformulier
  – Donderdag 10 januari: algemene vergadering
   

 • Team Zuid: Nova, Schijfstraat 105 op het Kiel
  – Straatinterviews, 12 26 en 31 oktober, 30 november 
  – Huiskamergesprekken, telkens in Nova om 20 uur:
  voor Tentoonstellingswijk, donderdag 12 oktober
  voor Zuid en Nieuw-Zuid, woensdag 25 oktober 
  voor Brederode, donderdag 26 oktober
  voor Markgrave, vrijdag 27 oktober
  voor Middelheim, maandag 30 oktober
  voor Kiel, dinsdag 31 oktober
  – workshops bij Taloor:
  in Nova: donderdag 26 oktober, 10 tot 12 uur
  in De Stek, Sint-Bernardsesteenweg: dinsdag 14 november, 13 tot 15 uur
  in Nova: donderdag 30 november, 10 tot 12 uur
  – Publieke actorenworkshop met eerste resultaten ontwerpproces, Nova, vrijdag 8 december, 17 tot 21 uur
  – Facebookpagina

 • Team West: Mediahuis, GVA, Katwilgweg op Linkeroever
  – Elke vrijdag van 15 tot 18 uur welkom in Mediahuis.
  – Workshop rond geluid en bereikbaarheid, dinsdag 17 oktober, 19 tot 22 uur, ontmoetingscentrum ’t Waaigat, Kerkplein 1 in Burcht
  – Workshop rond natuur-recreatie, donderdag 19 oktober, 19 tot 22 uur, Mediahuis, Katwilgweg 2 op Linkeroever
  – Ringdag 2.0: maandag 4 december, 18 tot 21 uur, Sint-Anneke Centrum (SAC), Hanegraefstraat 5, Linkeroever
  – Ringdag 2.0: dinsdag 5 december, 18 tot 21 uur, Binnenplein 1 in Zwijndrecht
  Facebookpagina

Wat is een geslaagde overkapping?

Neem je deel aan het overleg met de ontwerpteams, hou dan deze vragen en tips voor een geslaagde overkapping in je achterhoofd.

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

 • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
 • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
 • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
 • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

 • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
 • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
 • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
 • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
 • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -