Wat is een geslaagde overkapping?

Een geslaagde overkapping is meer dan even snel een dak op de Ring leggen en klaar is Kees. Lees hieronder meer over de basisprincipes van Ringland rond mobiliteit, leefbaarheid en stadsontwikkeling.

Klik op het kaartje hieronder op een zone voor tips en aandachtspunten die je tijdens de Ringdagen kan bespreken, of ga naar het overzicht van alle tips per zone

8 oplossingen voor de mobiliteit
 • 1. Noord

  Zone Noord (omvat o.m. Noordkasteel, Eilandje, Luchtbal, Ekeren, Merksem Lambrechtshoekenlaan, Kop van Merksem en Dam):
  Wat gebeurt er met het Noordkasteel en de beschermde graansilo’s? Tot waar komt de overkapping in het noorden (Luchtbal, Merksem) en wat is het effect op de nabijgelegen wijken? Hoe sluiten de Oosterweel-kanaaltunnels aan op Ringland? Kan je in de tunnels vanop de Groenendaallaan? Hoe zal dat knooppunt eruit zien? Komt er een volwaardig treinstation Luchtbal?...

 • 2. Noordoost

  Zone Noordoost: (omvat o.m. Dam, Kronenburg en Kop van Merksem)
  Hoe ziet de ontsluiting aan het Sportpaleis eruit? Hoe zal de Slachthuislaan eruit zien? Hoe sluit het groen aan op de wijk Dam/Noordschippersdok? Hoe gaan de ontwikkelingen rond de Slachthuissite samen met de overkapping?...

 • 3. Oost

  Zone Oost: (omvat o.m. Borgerhout Spoor Oost en Turnhoutsebaan, Zurenborg, wijk Ten Eekhove in Deurne-Noord en Tuinwijk in Deurne-Zuid)
  Hoe sluit de Oosterweelverbinding aan op de Ring? Hoeveel capaciteit voor het autoverkeer blijft daar nog over? Wat met het knooppunt E313? Wordt dat helemaal overkapt? Wat met Spoor Oost? Hoe zien de verbindingen vanuit oud-Borgerhout naar het Rivierenhof eruit? Komt er een station aan Schijnpoort? En aan de Stenenbrug?...

 • 4. Zuidoost

  Zone Zuidoost: (omvat o.m. Zurenborg, Oud-Berchem, Vijfhoek, Groenenhoek en Pulhof)
  Hoe ziet het knooppunt van de RIng met de E19/A12 eruit? Wordt dat ook overkapt? Is tussen de Wolvenberg en de Brilschans in Berchem nu al een overkapping mogelijk, zonder dat de Ring gereorganiseerd is? Is het echt nodig dat de volkstuintjes tussen de Ring en de Singel verdwijnen? Wordt Post X nog uitgebreid? Ligt dat complex niet in de weg voor de overkapping? Wat gebeurt er met Nieuw Zurenborg?...

 • 5.Zuid

  Zone Zuid: (omvat o.m. Brederode, Markgrave, Vijfhoek, Kiel en Tentoonstellingswijk)
  Hoe zal de omgeving van het Zuidstation eruit zien? Komen daar nieuwe aansluitingen met bus, tram en deelfietsen? Is dat de ideale omgeving voor nieuwe kantoren? Wordt het spaghetti-knooppunt ook aangename groen ruimte? Zullen er minder files zijn aan de Kennedytunnel?...

 • 6. West

  Zone West: (omvat o.m. Linkeroever en Burcht-Zwijndrecht)
  Wat valt er nog aan te passen op Linkeroever en in Zwijndrecht? Welke maatregelen worden genomen tegen de geluidsoverlast? Komen er boortunnels? Wat is daarover afgesproken in de onderhandelingen? Is er een samenhang met het Masterplan Linkeroever?...

 

Mobiliteit

Om het verkeer in de stadsregio weer vlot te krijgen, zijn drastische maatregelen nodig. Het Toekomstverbond gaat uit van een modal split 50/50 tegen 2030. Dat betekent dat tegen dan nog maar de helft van de verplaatsingen mag gebeuren met de auto. Uiteraard zijn dan voldoende alternatieven noodzakelijk. Die moeten uitgewerkt worden, parallel met de overkapping. Ook de ontwerpteams moeten daar dus rekening mee houden. Denk in voorbereiding van de Ringdagen al eens na over je eigen verplaatsingen. Dromen is in deze fase zeker niet verboden!

Te voet

Geraak jij op een veilige, comfortabele en snelle manier over de (overdekte) Ring? Waar moeten er volgens jou verbindingswegen komen op het dak? Of zie je de overkapping vooral als een park? Welke barrières moeten nog weggewerkt worden? Denk bijvoorbeeld aan aangename doorsteken onder de Centers in Borgerhout …

Met de fiets

Zijn er voldoende en veilige fietspaden? Verkies jij de kortste en snelste fietsweg? Of wil je op het dak vooral recreatief kunnen fietsen? Misschien droom je wel van een mountainbike-parcours? Is het huidige systeem van deelfietsen een prima alternatief voor jou of zou je daar nog iets aan verbeteren? Kan je je eigen fiets veilig stallen? Moeten fietsers voorrang krijgen op kruispunten? Of worden er beter zo veel mogelijk fietsbruggen en -tunnels aangelegd? …

Met de bus of de tram

Wat doet jou kiezen voor het openbaar vervoer? Stiptere bussen en trams? Méér openbaar vervoer? Een eigen rijbaan en daardoor geen files voor bus en tram? Een latere dienstverlening? Andere verbindingen, zoals een Singeltram op het dak van de Ring? …

Met de trein

Parallel aan de Ring loopt al een spoorweg. Dat biedt de mogelijkheid tot de aanleg van een Ringspoor met diverse haltes langs de Singel. Daar kunnen vlotte overstapmogelijkheden komen naar bus, tram en (deel)fiets. Lees meer over het haalbare voorstel dat Ringland daarvoor al uitwerkte: Overstappen wordt kinderspel. Dat Ringspoor kan ook worden doorgetrokken naar de randgemeenten. Welke noden heb jij? Zou een beter treinaanbod een goed alternatief zijn voor jouw verplaatsingen? …

Met de auto

Een dak op de Ring zal uiteraard niet volstaan om het verkeer daar vlotter te trekken. Als er voldoende alternatieven zijn, wordt de noodzaak wel kleiner om de auto te nemen en zullen er minder files zijn. Daarnaast moet het verkeer op de Ring gereorganiseerd worden.
Studies hebben al uitgewezen dat de snelheid verlagen er net toe bijdraagt dat je sneller thuis kan geraken. De kans op files en ongevallen daalt immers. Veel ongevallen ontstaan ook door de weefbewegingen: auto’s die van rijstrook veranderen om bijvoorbeeld een afrit te bereiken. Ringland pleit daarom voor een scheiding van het lokale en doorgaande verkeer op de Ring. Ook het aantal op- en afritten moet herbekeken worden.
Wat zijn jouw noden? Gebruik jij de Ring vooral voor verplaatsingen weg van de stad, of ook voor kleine afstanden? …
Lees meer over de mobiliteitsoplossing van Ringland.

 

Leefbaarheid

Het citizen-scienceproject CurieuzeNeuzen heeft aangetoond dat de luchtkwaliteit in Antwerpen niet beantwoordt aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Een van de oorzaken is het autoverkeer, in de stad en op de Ring. Auto’s moeten sowieso schoner worden, maar ook de overkapping kan helpen.
Een groot deel van de vervuilde lucht zal de tunnels wel verlaten aan de tunnelmonden. In een studie voor Ringland heeft VITO verschillende maatregelen voorgesteld om de luchtvervuiling daar te beperken, zoals de uitgangen spreiden, voorzien in voldoende afzuiginstallaties, de vorm van de uitritten aanpassen en schermen plaatsen. Lees meer over de luchtkwaliteit aan tunnelmonden.
Deel tijdens de Ringdagen je bekommernissen met de ontwerpteams.

 

Ruimte en stadsontwikkeling

Meer groen op het dak van de Ring zal ook de luchtkwaliteit verbeteren. Groen verhoogt daarnaast het algemene welbevinden. Het kan dus niet de bedoeling zijn dat het dak op de Ring volgebouwd wordt. Overigens moet een zone tot 30 meter van de overkapping bouwvrij blijven. Ringland gaat uit van 20% bebouwing en 80% groen. De bebouwing (nieuwe woningen, kantoren, crèches, scholen, cultuurvoorzieningen enz.) concentreren we rond de knooppunten van openbaar vervoer. De rest laten we open, met ruimte voor parken, natuur, bossen, sportvelden, volkstuintjes, stadslandbouw,… Het kan allemaal op de overkapping! Wat zijn volgens jou de aangewezen plaatsen daarvoor? Hoe zie jij die groene omgeving?

 

Aandachtspunten per zone

Deel tijdens de Ringdagen je bekommernissen en die van je buren met het ontwerpteam dat in je zone aan de slag gaat. Hieronder lijsten we al enkele aandachtspunten per zone op, maar wellicht heb jij er nog andere. Je kan ze vooraf ook al met ons delen tijdens de masterclass of via bouwmee@ringland.be.

1. Noord

(omvat o.m. Noordkasteel, Eilandje, Luchtbal, Ekeren, Merksem Lambrechtshoekenlaan, Kop van Merksem en Dam)

Wat gebeurt er met het Noordkasteel en de beschermde graansilo’s? Tot waar komt de overkapping in het noorden (Luchtbal, Merksem) en wat is het effect op de nabijgelegen wijken? Hoe sluiten de Oosterweel-kanaaltunnels aan op Ringland? Kan je in de tunnels vanop de Groenendaallaan? Hoe zal dat knooppunt eruit zien? Komt er een volwaardig treinstation Luchtbal? …

2. Noordoost

(omvat o.m. Dam, Kronenburg en Kop van Merksem)

Hoe ziet de ontsluiting aan het Sportpaleis eruit? Hoe zal de Slachthuislaan eruit zien? Hoe sluit het groen aan op de wijk Dam/Noordschippersdok? Hoe gaan de ontwikkelingen rond de Slachthuissite samen met de overkapping? …

3. Oost

(omvat o.m. Borgerhout Spoor Oost en Turnhoutsebaan, Zurenborg, wijk Ten Eekhove in Deurne-Noord en Tuinwijk in Deurne-Zuid)

Hoe sluit de Oosterweelverbinding aan op de Ring? Hoeveel capaciteit voor het autoverkeer blijft daar nog over? Wat met het knooppunt E313? Wordt dat helemaal overkapt? Wat met Spoor Oost? Hoe zien de verbindingen vanuit Oud-Borgerhout naar het Rivierenhof eruit? Komt er een station aan Schijnpoort? En aan de Stenenbrug? …

4. Zuidoost

(omvat o.m. Zurenborg, Oud-Berchem, Vijfhoek, Groenenhoek en Pulhof)

Hoe ziet het knooppunt van de Ring met de E19/A12 eruit? Wordt dat ook overkapt? Is tussen de Wolvenberg en de Brilschans in Berchem nu al een overkapping mogelijk, zonder dat de Ring gereorganiseerd is? Is het echt nodig dat de volkstuintjes tussen de Ring en de Singel verdwijnen? Wordt Post X nog uitgebreid? Ligt dat complex niet in de weg voor de overkapping? Wat gebeurt er met Nieuw Zurenborg? …

5. Zuid

(omvat o.m. Brederode, Markgrave, Vijfhoek, Kiel en Tentoonstellingswijk)

Hoe zal de omgeving van het Zuidstation eruit zien? Komen daar nieuwe aansluitingen met bus, tram en deelfietsen? Is dat de ideale omgeving voor nieuwe kantoren? Wordt het spaghetti-knooppunt ook aangename groene ruimte? Zullen er minder files zijn aan de Kennedytunnel? …

6. West

(omvat o.m. Linkeroever en Burcht-Zwijndrecht)

Wat valt er nog aan te passen op Linkeroever en in Zwijndrecht? Welke maatregelen worden genomen tegen de geluidsoverlast? Komen er boortunnels? Wat is daarover afgesproken in de onderhandelingen? Is er een samenhang met het Masterplan Linkeroever? …

Kijk ter voorbereiding van de Ringdagen ook eens op deze websites: 

http://www.overdering.be
http://toekomstverbond.be

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

 • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
 • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
 • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
 • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

 • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
 • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
 • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
 • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
 • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -