Gezocht: Ringlander (m/v/x) met goesting

Bouw mee!

Ringland creëert een niet te stoppen dynamiek dankzij burgers met een hart voor Antwerpen. Honderden Ringland-vrijwilligers creëren draagvlak, voeren studies uit en doen aan beleidsbeïnvloeding.

Wil jij ook je steentje bijdragen? Heb je interesse in communicatie, vormgeving of educatie? Ben je een praktische geest die graag evenementen of acties organiseert? Maakt je sociaal voelend hart een sprongetje bij buurtwerking? Wil je bijleren over thema’s als mobiliteit, luchtkwaliteit, stadsontwikkeling of kan je vanuit je expertise daar mee oplossingen voor aandragen?

Bij Ringland vind je voor elke uitdaging een plaats.

Goesting? Contacteer ons via info@ringland.be

Penningmeester

Om als burgerbeweging te blijven bestaan heeft Ringland een stevige financiële ruggengraat nodig.
Debet en credit zijn voor jou niet enkel cijfers, jij vertaalt ze naar plannen en mogelijkheden om de droom van de overkapping waar te maken.
Geen plannen zonder centen: subsidiedossiers, fondsenwerving en de financiële kant van acties die door de Ringland-vrijwilligers worden opgezet zijn veilig onder jouw deskundigheid.

Omschrijving

 • Je maakt de begroting van Ringland op en volgt ze ook verder op.
 • Je stuurt jaarlijks de boekhouder aan bij de opmaak van de jaarrekening en balans.
 • Je stuurt de andere vrijwilligers aan die boekhoudkundige taken uitvoeren (facturen betalen, documenten verzamelen, maandelijkse rapporten maken, subsidiedossiers aanvullen …)
 • Je licht de jaarrekening helder toe aan het bestuur.
 • Statutair ben je formeel de penningmeester van de vzw.

Engagement

Maandelijks een overleg met Dré, de vrijwilliger die overzicht houdt over alle interne financiën en subsidies. Je bent vast lid van het kernteam (de raad van bestuur) met een maandelijks overleg en de stuurgroep (de algemene vergadering) met een tweemaandelijks overleg.

Boekhouder/accountant

Als formele vzw volgen we uiteraard (en graag) de vzw-richtlijnen van transparante en correcte boekhouding. Jaarlijks dienen we daarom onze jaarrekening en balans in bij de griffie van de rechtbank van koophandel.

Omschrijving

Je bent (al dan niet gepensioneerd) boekhouder of accountant.

We werken met een vereenvoudigde boekhouding. Alle facturen zijn door een vrijwilliger ingeboekt in Octopus. Jij verwerkt die tot een jaarrekening en dient ze na bespreking in de raad van bestuur en de algemene vergadering in bij de griffie.

Engagement

 • Jaarlijks een namiddag om de jaarrekening en balans op te maken.
 • Jaarlijks twee avondvergadering om die jaarrekening toe te lichten op enerzijds het kernteam (de RvB), anderzijds de stuurgroep (de AV).

Medewerker werkgroep ICT

De werkgroep IT zorgt achter de schermen voor een stabiele werking van de burgerbeweging.

Doelstelling van de werkgroep is:

 • Garanderen dat gevoelige gegevens afgeschermd en geback-upt worden.
 • Zorgen dat kennis van de software beschikbaar is a.d.h.v. documentatie.
 • Procedures en flows ontwikkelen of vereenvoudigen om overbodige werklast van vrijwilligers te verminderen.

De moederdatabanken zijn GoogleDrive voor alle documenten, CiviCRM voor beheer van contacten en donaties en Octopus voor de boekhouding.

Omschrijving

Meerdere profielen zijn welkom: business-analist, systeembeheerder, data-analist, …

Engagement

Te bespreken

Coördinator werkgroep communicatie

Sterke communicatie is een troef van Ringland. Het communicatieteam creëert draagvlak en betrokkenheid.

Omschrijving 

Je coördineert de vrijwilligers van het team. Je werkt campagnes uit. Je hebt feeling voor communicatie, maar haalt vooral het beste uit je team naar boven.

Engagement

Je zit op geregelde basis samen. Je neemt deel aan de stuurgroep en/of het kernteam en stemt af met andere werkgroepen.

Medewerker communicatieteam (communicatiestrateeg)

De communicatie van Ringland ondersteunt de beweging, het beleidswerk en de Ringland Academie met positieve en empowerende communicatie. De communicatie is verhelderend, wervend, eerlijk, positief, en kritisch wanneer nodig. Met campagnes willen we onze achterban en de brede publieke opinie blijvend enthousiasmeren over de overkapping van de Antwerpse Ring.

Omschrijving

 • Je bedenkt en coördineert campagnes, je bepaalt de strategie van de campagne en voert die uit, samen met collega’s en vrijwilligers.
 • Je denkt mee na over strategische beeldvorming en storytelling.
 • Je vertaalt studies naar heldere beelden, afgestemd op de verschillende doelgroepen en kanalen. Je stuurt daarvoor waar nodig een stedenbouwkundige, een lay-outer, een filmploeg of een bureau voor animaties aan.
 • Je participeert aan het uitwerken en uitvoeren van de strategie van Ringland en aan gemeenschappelijke taken binnen het team.

Profiel

 • Je hebt ervaring met campagnewerk.
 • Je kunt moeilijke onderwerpen vertalen naar makkelijk begrijpbare boodschappen.
 • Je bent creatief en kunt out-of-the-box denken

Engagement

 • Maandelijks overleg met de werkgroep communicatie
 • Indien nodig overleg met het kernteam (raad van bestuur)

Communicatie-expert

De sterke online communicatie (website, nieuwsbrieven en sociale media) is een troef van Ringland. Het communicatieteam is de werkgroep bij uitstek die draagvlak en betrokkenheid creëert bij de brede achterban.

Omschrijving

Je versterkt de werkgroep communicatie als lay-outer, eindredacteur, Mailchimp-expert, community manager, online marketeer, content builder, campaigner, videoclip-regisseur of zelfs als teamleider.

Engagement als medewerker

We bespreken, afhankelijk van je goesting en interesse, hoe je kan bijdragen aan het verbreden van de achterban en het draagvlak.

Engagement als teamleider

Je werkt in samenspraak met de coördinatoren van Ringland een communicatieplan uit. Je blinkt uit in het naar boven halen van het beste uit je team. Je neemt deel aan de stuurgroep van Ringland om af te stemmen met de andere werkgroepen.

Interesse of vragen? Laat het ons weten via info@ringland.be

Mailchimp-manager (medewerker communicatieteam)

De nieuwsbrieven van Ringland worden verstuurd naar meer dan 15.000 mailadressen, via het programma ‘Mailchimp’. Kun je je inbeelden hoeveel impact jouw juiste woord- en beeldkeuze heeft?

Omschrijving

Je versterkt de werkgroep communicatie als Mailchimp-manager.

Je bent een techneut wat Mailchimp betreft. Je maakt sjablonen aan, je selecteert en pimpt de mooiste foto’s, je verzamelt content samen met Veerle en Christophe, … 

Engagement

Elke maand een avondvergadering met de werkgroep communicatie en elke maand opvolging van circa 2 tot 3 nieuwsbrieven om uit te sturen.

Influencer op Instagram (medewerker socialemediateam)

Oké, boomer, hip wil je de communicatie van Ringland misschien niet meer noemen. Een nieuwsbrief (OMG, een n i e u w s b r i e f ??) en Facebook (écht?! 😝) zijn niet echt meer de kanalen waarmee we jongeren nog kunnen overtuigen.

Hoe kan jouw communicatiecampagne onze doelgroep verjongen? Dat we geen dansjes zullen posten op Tiktok staat vast (wie zit dáárop te wachten?). Maar welke acties op Instagram maken dat jongeren Ringland in hun hart sluiten?

Omschrijving

 • Je versterkt de werkgroep communicatie als medewerker van het socialemediateam.
 • Je maakt stories, sjablonen, je selecteert en pimpt de mooiste foto’s, je stemt posts af met Katelijne, … en op het einde van de rit duw je met klamme handen en een kloppend hart op SEND.
 • Je spreekt zangers, theatermensen, journalisten, influencers, … die je kent aan om zich als vrijwilliger te melden
 • Studenten van AP maakten in 2021 alvast een stevige voorstudie en werkten tijdens hun Instagram-take-over een hoop inspirerende acties, stories en posts uit.

Engagement

Elke maand een avondvergadering met de werkgroep communicatie en afhankelijk van je tijd en goesting minstens elke week één post op Instagram.

Medewerker communicatieteam (webmaster)

De vernieuwde website wordt een paradepaardje! Bezoekers vinden er hun weg en krijgen alles, van basisuitleg tot technische details, toegankelijk uitgelegd.

Omschrijving

Je versterkt de werkgroep communicatie. Je beheert de site, zorgt voor een veilig en stabiel systeem en maakt het eenvoudig toegankelijk zodat andere vrijwilligers informatie kunnen toevoegen of verbeteren. Ter info: de website draait op CMS Drupal. We maken gebruik van formulieren, een webshop, koppeling met Mailchimp, …

Engagement

Maandelijks overleg met de werkgroep communicatie. Daarnaast spendeer je maandelijks enkele uren aan updates, aanpassingen en verbeteringen.

Medewerker fondsenwerving

Geen Ringland zonder inkomsten. Een groep van enkele vrijwilligers zoekt naar manieren en campagnes om burgers en bedrijven aan te moedigen om Ringland financieel te steunen. De werkgroep onderzoekt ook op welke fondsen Ringland aanspraak kan maken voor zijn studies.

Omschrijving

Je hebt een netwerk bij ondernemers, je hebt frisse ideeën over fondsenwerving of je bent geïnteresseerd in het uitwerken van een crowdfundingcampagne.

Engagement

De werkgroep komt één keer per maand samen. Je bepaalt zelf hoeveel extra tijd je er nog in wil steken.

Medewerker fondsenwerving (copywriting)

Een fondsenwerveringsbrief is een kunstwerkje op zich. De boodschap wil iemand engageren. De scherpheid maakt helder waarom. De toon bepaalt of mensen geraakt worden. De beelden maken of de brief gelezen wordt …

Omschrijving 

Je hebt de creativiteit, de scherpe pen, de vlotte stijl en de goesting om een parel van een fondsenwervingsbrief in elkaar te puzzelen.

Engagement

De werkgroep stuurt drie keer per jaar een fondsenwervingsbrief uit. Die uitwerken gebeurt in cocreatie met de voorzitter van de werkgroep. Reken op ongeveer 20 uur werk gedurende een maand (concepten uitwerken, heen en weer bellen, mailen en samenzitten) om van idee tot gelanceerde brief te komen.

Medewerker fondsenwerving (telefoonploeg) 

Binnen de werkgroep fondsenwerving zijn enkele vrijwilligers actief die één of twee keer per jaar een telefoonactie opzetten om mensen te informeren over de stand van zaken van Ringland.

Omschrijving

Je hebt geen schroom om mensen telefonisch te woord te staan.  Je krijgt een korte opleiding voordat je aan de slag gaat. En … elk telefoongesprek eindigt aangenaam.

Engagement

Drie keer per jaar enkele gezellige avonden, samen met een tiental andere vrijwilligers.

Medewerker fondsenwerving (event-organisator)

Soms brengen de leukste acties ook gewoon het meeste op. Een Ringland-fuif bijvoorbeeld. Zin om een evenement te coördineren in functie van het binnenhalen van de nodige financiële middelen?

Omschrijving 

Je hebt ervaring met het organiseren van een evenement en de communicatie errond.

Engagement

Een tot twee maanden intensief and that’s it.

Meerdere Ringland-postbodes voor het distributienetwerk

Het distributienetwerk (of ‘de Ringland-postbodes’), da’s een bonte verzameling van bijna 150 vrijwilligers die drie keer per jaar Ringland-brieven voor de achterban bussen in hun buurt, van Ekeren tot Lier. Die groep zet zich in

 • voor de verdeling van fondsenwervingsbrieven
 • voor kortlopende promotie-acties zoals flyeren en affiches verspreiden (crowdfundingactie, festival, Roma-avond, …)
 • voor het doorlopend verspreiden van informatiemateriaal zoals folders, affiches, kranten, …

Omschrijving

Eveline coördineert het geheel, een postmeester per regio verdeelt de brieven onder haar of zijn of postbodes. Jij bust in je eigen district of wijk.

Of je bouwt als postmeester in je wijk of district zelf een distributienetwerk uit.

Engagement

Enkele keren per jaar een aantal dagen of avonden.

Inspirerende sprekers

Ringland wordt een steeds sterker merk. We worden regelmatig gevraagd om toelichting te geven bij verschillende onderwerpen. Dat geeft ons tegelijk de kans om ons draagvlak te vergroten én inkomsten te verwerven. We ‘verkopen’ die lezing namelijk, bieden Het Ringland Boek aan, of vragen de aanwezigen om Ringland financieel te steunen.

Ringland wil daarom een pool van vrijwilligers bijeenbrengen die niet bang zijn om een groep tussen 10 en 30 personen te woord te staan.

Er zijn verschillende insteken, elk met een ander doel:

 • Algemene uitleg over Ringland (leefbaarheid, mobiliteit, stadsontwikkeling en participatie)
  • Doelgroep: publiek dat Ringland nog niet echt kent.
  • Doel: energie en draagvlak creëren voor Ringland, tonen hoe de overkapping een oplossing biedt voor meerdere problemen.
 • Specifieke uitleg over Ringland (vooral mobiliteit en stadsontwikkeling)
  • Doelgroep: specifieke ondernemersgroepen, zoals sectororganisaties, …
  • Doel: aantonen hoe Ringland ook voor hen een voordeel is en op het einde vragen om Ringland financieel te steunen.
 • Specifieke uitleg over participatie (aan de hand van Het Ringland Boek)
  • Doelgroep: actiegroepen, bewegingen, …
  • Doel: tips geven aan burgerorganisaties en op het einde Het Ringland Boek aanbieden.
 • Uitleg over Straatvinken en mobiliteit
  • Doelgroep: burgers in de 32 gemeenten van de Vervoerregio
  • Doel: burgers motiveren om mee het verkeer te tellen en ze engageren om achteraf met hun resultaten aan de slag te gaan.

Omschrijving

Je gaat alleen of met tweeën op pad met een bestaande powerpointpresentatie.

Engagement

Vooraf volg je een korte opleiding over het thema. Daarna krijg je telkens wanneer we een aanvraag binnenkrijgen, de vraag of je beschikbaar bent om de lezing te geven.

Expert Ringland Academie

De Ringland Academie gaat verder met de inhoudelijke uitbouw van het Ringland-verhaal. Samen met experts, de Universiteit Antwerpen en bedrijven denken we na over de stad van de toekomst. 
Lees meer over de Ringland Academie 

Omschrijving

Je denkt mee na rond oplossingen voor het hele Ringland-verhaal. Je diept mee onze drie basisthema’s uit: mobiliteit, leefbaarheid en stadsontwikkeling. Of je kan mee in detail berekenen hoe Ringland een belangrijke, positieve bijdrage kan leveren aan tal van stedelijke beleidsplannen en beleidsinitiatieven. Zowel praktijkdeskundigen, academici, professionals, beleidsmakers als gewone enthousiastelingen zijn welkom in dit boeiend discussieplatform.

Medewerker administratie

Achter de schermen van Ringland gebeurt heel wat administratie: contactgegevens verzamelen, bestanden ordenen, foto’s sorteren, facturen inboeken, …

Omschrijving

Je werkt nauwgezet en kan een beetje overweg met Word of Excel.

Engagement

Je hebt zo’n twee uur per week de tijd om Ringland structureel te ondersteunen.

Vanallesennogwat

Wil je enkele uren per week of per maand een taak opnemen voor Ringland?
Laat het ons weten via info@ringland.be. Samen vinden we zeker en vast een plekje voor je engagement!

 

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

 • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
 • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
 • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
 • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

 • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
 • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
 • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
 • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
 • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -