Woensdag 06 januari

Persbericht | Modal Selfie van Zorro helpt burgers stap te zetten naar duurzamere mobiliteit

Persbericht Ringland / Zorro

 

Met de ‘Modal Selfie’ kunnen burgers zelf de stap zetten naar meer duurzame verplaatsingen. Deze online tool werd ontworpen door het burgerplatform Zorro, een initiatief van de burgerbeweging Ringland dat de steun geniet van de Vlaamse overheid. Naast die tool presenteert Zorro vandaag aan de Vervoerregio Antwerpen ook zijn rapport met ettelijke concrete voorstellen voor de modal shift in de Antwerpse zuidoostrand. Die voorstellen versterken het aandeel en de kwaliteit van het openbaar vervoer en het fietsen. Ze gaan daarbij verder dan het Routeplan 2030. Ringland doet een dringende oproep aan de overheid om dit burgerproject voort te zetten zodat de modal shift kan slagen.

Download hier het integrale rapport
Download hier de samenvatting

 

2021 kan het jaar van het autominderen worden. Als het virus eindelijk wijkt voor de vaccins en het sociale leven weer helemaal openbloeit, dan komt het erop aan om de juiste stappen te zetten. Vanaf nu moet het duurzamer, robuuster, nabijer.

De Modal Selfie, een online tool voor elke burger

Zorro zet daarom in op autominderen. Elke verplaatsing is een bewuste keuze. Met de online tool Modal Selfie kan je nadenken over je eigen verplaatsingsgedrag – de persoonlijke modal split. Van daaruit kan je kiezen welke verplaatsingen je voortaan duurzamer wil proberen te maken. Daarbij biedt Zorro oplossingen, informatie en ondersteuning op www.modalselfie.be. (p. 16-23)

Spinnenwebmodel voor frequent openbaar vervoer

Voor het openbaar vervoer moet het aandeel in het totaal van de verplaatsingen in tien jaar tijd verdubbelen. Dat kan enkel mits het aanbod drastisch hertekend en uitgebreid wordt zodat het frequenter, sneller en kwaliteitsvoller wordt. Het netwerk moet van een zigzagmodel hervormd worden tot een spinnenwebmodel met hoge frequentie, goede dwarsverbindingen en een echte integratie van (voorstads)trein, tram, bus en deelmobiliteit. Voor de nieuwe hoofdassen gaat de voorkeur naar het comfort en de frequentie van een spoor- of sneltramverbinding. 

Een kleine greep uit de vele concrete voorstellen (p. 25-34):

 • Zorro pleit voor tramlijnen op de radiale assen. Oostwaarts is dat een sneltram langs de E34/E313 tot aan de afrit en park-and-ride (P&R) in Massenhoven, aangevuld door een tram met dezelfde terminus langs Silsburg over Wommelgem, Ranst en Broechem.
 • Twee nieuwe tramlijnen vanuit Kontich over de Boniverlei en de Prins Boudewijnlaan in Edegem zorgen ervoor dat er zowel vanuit Mortsel als vanuit de P&R in Kontich elke 5 minuten een tram vertrekt. Aan het UZA vertrekt een tram die ook Wilrijk Bist bedient.
 • Het spinnenweb is maar compleet met concentrische verbindingen rond de stad. Zorro stelt o.a. een bus voor van Wijnegem Shopping Center over Wijnegem, Wommelgem, Vremde, Boechout, Hove, Edegem en Aartselaar naar Hemiksem.
Casestudy: toegankelijkheid van trams

De haltes en mobiliteitsknopen moeten, zoals ook het Routeplan 2030 stelt, toegankelijk zijn voor iedereen, ook de minst mobiele gebruikers. In een casestudy van de tramlijnen 4, 8, 9 en 24 lijstte Zorro niet minder dan 12 problemen op, gaande van obstakels op de perrons, de lage kwaliteit van de wachtaccommodatie en de beperkte, slecht leesbare of niet altijd accurate informatie, tot weinig of geen liften in de premetrostations. Om de toegankelijkheid en daarmee de bruikbaarheid en de efficiëntie van het openbaar vervoer te verbeteren, zijn nog forse inspanningen nodig. (p. 34-41)

Casestudy: doorstroming van tram 15

Een andere casestudy focuste op de doorstroming van ‘snel’-tram 15. Een gebrekkige verkeerslichtenregeling, kapotte wissels, afbuigers die geen voorrang verlenen, gevaarlijke of verwarrende oversteekplaatsen enzovoort leiden zelfs voor een tram in eigen bedding tot aanzienlijk tijdverlies. (p. 41-46)  

Fietsnetwerk

De fietsinfrastructuur verdient een echte kwaliteitssprong: hoofdroutes met voldoende breedte en wegdekcomfort waar je vlot kan doorrijden met beperkte wachttijden en ongelijkgrondse kruisingen waar nodig. Zorro pleit er onder meer voor om de grote fietsassen door de zuidoostrand aan te vullen met goede dwarsverbindingen: 

 • een fietspad met A-net-kwaliteit langs de R11
 • een zuidoostrand-fietsroute tussen de dorpskernen van Edegem - Hove - Boechout - Vremde - Wommelgem - Wijnegem
 • een fietssnelweg Hemiksem - Lier.  

Daarvoor doet Zorro nog meer gedurfde maar doordachte voorstellen, zoals de knoop E19-R11 veel compacter maken. Zo komt ruimte vrij voor een flinke groene buffer en nieuwe fietsverbindingen.

Bij een vlotte zuidoostrand-fietsroute horen ook verkeersluwe dorpskernen. Op de steenwegen tussen de dorpen moeten de laatste moordstrookjes vervangen worden door echte fietspaden. 

Zorro nodigt de besturen van deze gemeenten uit voor een fietstocht langs de zuidoostrand-fietsroute, om het traject samen te bekijken. (p. 47-66) 

Fietsparkings

De stilstaande fiets verdient een droge en veilige plek om te overnachten, niet op de stoep. Laten we de ruimte herverdelen. Aan elke bestemming hoort een comfortabele fietsparking met ruimte voor verschillende soorten fietsen. Extra aandacht hoort te gaan naar fietsparkeren in winkelstraten, bij haltes van openbaar vervoer, in Antwerpen-centrum en bij evenementen. (p. 67-75)

15 minutenstad

Wijken kunnen echte autoluwe buurten worden waar het heerlijk wonen, wandelen en fietsen is, waar kinderen vanaf acht jaar zelfstandig kunnen bewegen en alle voorzieningen nabij zijn. Zorro geeft een recept om het concept van de 15 minutenstad, mix-wijken of mobiliteitskamers toe te passen in de woonwijken van de zuidoostrand. (p. 77-83)  

Zorro organiseert voor de gemeentebesturen een bezoek aan de mobiliteitskamers van Turnhout om te ervaren hoe het concept toegepast kan worden.

Werkbaar model van burgerparticipatie voor de modal shift 

Het burgerplatform Zorro, wat staat voor ZuidOostRand Route-Overleg, is in het voorjaar van 2020 opgericht als pilootproject voor duurzame mobiliteit in de Antwerpse zuidoostrand (Mortsel, Edegem, Hove, Boechout, Kontich, Lint, Borsbeek en Wommelgem). Het is een initiatief van de burgerbeweging Ringland, die niet alleen ijvert voor de overkapping van de Antwerpse Ring maar ook voor de modal shift naar duurzamer verkeer en burgerparticipatie als onontbeerlijke voorwaarden daartoe. Zorro genoot het afgelopen jaar de steun van het Vlaams Gewest en had als opdracht: ‘Sensibilisering burgers Vervoerregio Antwerpen’.

Is het de overheid menens met de modal shift, dan verdient dit pilootproject niet alleen een voortzetting in de zuidoostrand, maar ook een uitbreiding naar de overige subregio’s van de Vervoerregio Antwerpen en naar de andere vervoerregio’s. 

Meer nieuws

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

 • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
 • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
 • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
 • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

 • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
 • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
 • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
 • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
 • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -