Vrijdag 26 april

Radio Ringland mobiliseert met jong talent

 

Persbericht, 26/4/2019 

Als wake-upcall in de aanloop naar de verkiezingen organiseert Ringland opnieuw twee publieksevenementen. Op zondagnamiddag 5 mei vindt op het Conscienceplein in Antwerpen ‘Radio Ringland’ plaats, een festival met live radioverslaggeving. Tegelijk wordt ook een nieuwe affiche gelanceerd. Op maandag 20 mei blaast de burgerbeweging opnieuw verzamelen voor haar jaarlijkse infoavond in De Roma.

De afgelopen jaren werden in de dossiers Oosterweel en overkapping stappen in de goede richting gezet. Maar het werk is nog lang niet gedaan. Om een project van een dergelijke omvang te doen slagen, is het noodzakelijk burgers blijvend te informeren en betrokken te houden. De burgerbeweging Ringland ziet dat dan ook als een van haar opdrachten.

In handen van studenten radio-journalistiek van AP Hogeschool

Om jongeren volop te betrekken heeft Ringland de organisatie van Radio Ringland grotendeels in hun handen gelegd. Studenten radio-journalistiek van de AP Hogeschool verzorgen de hele namiddag de live radioverslaggeving van het festival op het Conscienceplein. Het programma wordt uitgezonden via de frequentie van de urban zender Radio Stad (107.8 FM) en is ook later nog te herbeluisteren.

Politici in de studio @ViaVia

De studenten ontvangen ook gasten in de radiostudio, voor de gelegenheid opgetrokken in Café ViaVia. De uitzending zal een afwisseling bieden van korte gesprekken met mensen die van ver of dichtbij iets met Ringland te maken hebben, burgers, experten maar ook politici. Alvast Koen Kennis (N-VA), Koen Van den Heuvel (CD&V), Yasmine Kherbache (sp.a), Wouter Van Besien (Groen), Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) en Jos D'Haese (PVDA) hebben hun komst toegezegd. Ook Anuna De Wever van Youth For Climate komt langs. Tussendoor is er muziek en een grappige noot van side kicks, zoals comedian Jasper Posson, winnaar van de Lunatic Comedy Award,

Erika Van Tielen presenteert @Conscienceplein

Op het podium op het Conscienceplein wordt gevestigd én jong talent verwacht. De Ringlandband is ondertussen een vaste waarde op de festivals van Ringland. Op de affiche staan voorts onder meer Farao, artiesten van ‘Voice of the Street’ van Radio Stad en een dance act van jongeren uit de Let’s Go Urban-scene. De presentatie is in handen van Erika Van Tielen.

De Ringlandband presenteert nieuw Ringland-lied

Onder leiding van Bert Embrechts stelt de Ringlandband tijdens het festival het nieuwe Ringland-lied voor. Alvast volgende artiesten werken daaraan mee: Tine Embrechts, Daan, DJ 4T4, Stijn, Van Echelpoel, Ida De Nijs, Wigbert Van Lierde en Ivan Pecnik. Ringland kan dus ook bij artiesten nog steeds op een groot draagvlak rekenen.

Benieuwd of het nieuwe lied van de Ringlandband hetzelfde lot beschoren is als het eerste, Laat de mensen dansen, dat in 2015 op de VRT-zenders gecensureerd werd wegens ‘te politiek’.

Gratis festival

Radio Ringland is al het vijfde festival van Ringland, na de drie op het dak van de Craeybeckxtunnel (2014, 2015 en 2016) en het 10 Stoetenfestival op Spoor Oost (2018). Dankzij de belangeloze inzet van tal van artiesten en vrijwilligers is het opnieuw een gratis festival.

IJsblokken op het Conscienceplein

Dit vijfde festival vindt niet toevallig plaats op het Hendrik Conscienceplein. In 1969 zetten Panamarenko, Hugo Heyrman en andere artiesten het plein af met ijsblokken. Met die happening wilden ze hun eis kracht bijzetten om dit plein in hartje Antwerpen autovrij te maken. De provocerende acties van hun Vrije Aksie Groep Antwerpen (VAGA) luidden vanaf 1968 een nieuw tijdperk in. In 1972 was het eerste autovrije plein in Antwerpen een feit.

 

Meer nieuws

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

  • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
  • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
  • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
  • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

  • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
  • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
  • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
  • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
  • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -