Donderdag 08 oktober

Ringland blogt | Christophe over burgers betrokken houden in tijden van corona

Hoe houdt een burgerbeweging in coronatijd het contact met haar vrijwilligers en achterban overeind? De lockdown en andere coronamaatregelen vormden ook voor de werking van Ringland een hele uitdaging. In een mum van tijd moesten we onze volledige praktische organisatie hervormen om te vermijden dat ook de droom van een overkapte Ring in lockdown ging. Christophe Lambrechts, coördinator van de vrijwilligerswerking, vertelt hoe Ringland dat deed. Hij nodigt je ook meteen uit voor de jaarlijkse Roma-avond op woensdag 21 oktober – voor de gelegenheid eveneens een online evenement.

Toen half maart de lockdown afgekondigd werd, ging Ringland samen met Ademloos en stRaten-generaal normaal gezien net aan Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters een nota voor de Vlaamse regering overhandigen. Dat was een belangrijke stap voor ons, maar we zijn toen toch even op de rem gaan staan. De wereld stond bij wijze van spreken in brand, een nota overhandigen was toen helemaal niet aan de orde. Daarom hebben we onze strategie bijgestuurd.

Ringkapjes, zoomen en Zorro

Die eerste weken hebben we ons toegespitst op de zorg voor onze vrijwilligers. We hebben bijvoorbeeld ‘Ringkapjes’ gemaakt. Dat was een leuk idee van mijn collega Veerle, die uit burgerzin iets wilde doen om het tekort aan mondmaskers te lenigen. Ze stelde voor om daarvoor de overgebleven linnen Ringland-draagtassen te gebruiken. Samen met een tiental vrijwilligsters is ze aan de slag gegaan.

Voor het formele luik van onze werking hebben we weinig hinder ondervonden van de coronamaatregelen. Hoewel aan het begin van de lockdown alles stil leek te vallen, zijn we snel weer digitaal opgestart. Om online te kunnen vergaderen hebben we meteen een Zoom-account gekocht. Voor een heel jaar, omdat we wel begrepen dat deze crisis nog een hele tijd zou aanhouden. 

Onze vrijwilligers zijn dan online beginnen deel te nemen aan allerlei Zoom-sessies, ook in het kader van het Toekomstverbond. Die nieuwe manier van vergaderen levert zelfs veel voordelen op omdat je snel documenten kan delen, wisselen tussen schermen, enzovoorts. Bovendien is er nu meer vergadertijd omdat we minder verplaatsingen hoeven te maken.

Ondertussen hebben we ook nog nieuwe projecten opgestart. Zoals Zorro, het ZuidOostRand RouteOverleg. Dat pilootproject rond duurzame mobiliteit in de Antwerpse zuidoostrand stond begin dit jaar nog maar in de startblokken, maar de deelnemers hebben zich in maart snel digitaal georganiseerd en rond deelthema’s werkgroepjes gevormd. Corona heeft hen niet belet om snel tot waardevolle resultaten te komen, die op maandag 26 oktober worden voorgesteld. 

Drie succesvolle webinars

Sinds het afsluiten van het Toekomstverbond, intussen een drietal jaren geleden, werken de burgerbewegingen intens samen met overheden en administraties. We hebben daardoor nu een sterke vertrouwensband, die ervoor zorgt dat ook de digitale overlegmomenten in een goede verstandhouding verlopen.

Naar aanleiding van het indienen van de vergunningsaanvraag voor de Oosterweelverbinding hebben we in juni samen met Ademloos en stRaten-generaal maar liefst drie webinars georganiseerd. Voor die digitale informatieavonden waren ook telkens een tiental vrijwilligers en medewerkers actief, zowel voor als achter de schermen.

De vergunningsaanvraag was in maart de aanleiding om het Toekomstverbond, het Routeplan 2020 en de modal shift nog eens tegen het licht te houden tijdens een Horta-avond. Wegens de lockdown was die informatieavond in de Horta dus afgelast. Maar we voelden de blijvende noodzaak om onze achterban te informeren en vragen te beantwoorden. Die webwinars vergden een volledig andere voorbereiding en organisatie dan we van de Roma- of Horta-avonden intussen gewoon zijn. Maar de 'webwoendagen' werden bijzonder goed onthaald en waren gezien de omstandigheden een groot succes.

Even bijpraten 

Het is dus niet dat Ringland op zijn gat lag op het moment dat het land even volledig tot stilstand kwam. En toch missen we het fysieke contact en de babbeltjes in de wandelgangen. Dat blijven nog altijd belangrijke informele contactmomenten waarbij we heel snel dingen kunnen afstemmen en even kunnen bijpraten. We proberen de draad nu stilaan weer op te pikken en opnieuw fysiek samen te komen als het coronaveilig kan. Maar we merken dat dat voorlopig nog moeizaam verloopt. Onze eerste intiatieven, zoals de begeleide fietstocht door het toekomstige Ringpark Groene Vesten en onze recente ‘denkdag’ voor kernvrijwilligers in de nieuwe zaal Stadsform lokten minder geïnteresseerden dan we normaal kunnen verwachten. Vooralsnog kunnen we moeilijk inschatten of het contact met onze achterban verbrokkeld is of dat mensen zich liever nog niet in groep begeven. 

Dat baart me soms wel zorgen. Maar ik geloof dat we nog steeds een sterk project hebben en mensen wel opnieuw geïnspireerd en betrokken zullen raken nu de Ringparken opstarten. Alleszins blijft het aantal vrijwilligersuren toch stabiel in vergelijking met de vorige jaren. We organiseren buitenshuis dan misschien minder evenementen waarmee we mensen samenbrengen, maar op tal van andere vlakken blijven we erg actief. Voor Zorro bijvoorbeeld zijn de afgelopen maanden 20 tot 25 vrijwilligers intensief bezig geweest. Ook het team van Straatvinken, ons burgerwetenschapsproject dat jaarlijks het verkeer in de straten telt, heeft naarstig doorgewerkt. De vierde editie in mei, die gewoon is doorgegaan, toont trouwens aan dat de interesse blijft groeien, over heel Vlaanderen.

Ik denk dat het eigen is aan vrijwilligersorganisaties zoals Ringland dat het engagement regelmatig een andere invulling krijgt. De inzet van onze vrijwilligers blijft hoog, ze besteden veel uren aan Ringland, ook al loopt alles nu helemaal anders.

Ook de Roma-avond gaat online

Toen De Roma in augustus aankondigde dat de deuren voor de rest van het jaar gesloten zouden blijven, moesten we ook voor onze jaarlijkse infoavond in die zaal een creatieve en coronaveilige oplossing zoeken. Omdat de webinars in juni erg in de smaak vielen, zullen we ook onze Roma-avond digitaal organiseren. Met een livestream deze keer. We zullen ook proberen om nog interactiever te werk te gaan om de deelnemers achter hun computer nog meer te betrekken en hen een boeiende én leuke avond te bezorgen. We kijken er heel erg naar uit op deze manier toch weer contact te leggen met zoveel mogelijk geïnteresseerden.

Christophe Lambrechts is een van de twee halftijdse medewerkers van Ringland. Zijn verhaal werd opgetekend door Ringland-vrijwilligster Lief Luypaers.

Foto 1: Christophe geeft een presentatie op de denkdag voor kernvrijwilligers, een voorzichtige heropstart van de fysieke bijeenkomsten.  
Foto 2: Vrijwilligsters maken in het begin van de lockdown 'Ringkapjes' om de nood aan mondmaskers te lenigen.
Foto 3: Er wordt voort intensief overlegd, maar dan online.
Foto 4: In juni ontdekken ook de burgerbewegingen het webinar. 

Schrijf je hier in voor de online Roma-avond.   

#vrijwilligers #participatie #corona #lockdown #Roma-avond

Donderdag 10 september

Ringland blogt |
Dré over fondsen werven voor een burgerbeweging

Net zoals eender welke andere organisatie heeft ook een burgerbeweging als Ringland een werkingsbudget nodig. Enerzijds om haar twee halftijdse coördinatoren te betalen, anderzijds voor allerhande kosten zoals affiches of flyers, kopieën enzovoort. Hoe geraakt Ringland aan die middelen? We vroegen het aan Dré Smessaert, net op het moment dat Ringland met steun van burgers een subsidie hoopt binnen te halen uit de pot van de burgerbegroting van het district Antwerpen.

Ik coördineer als vrijwilliger de fondsenwerving van Ringland om een werkingsbudget bij elkaar te sprokkelen. Ik doe dat graag. Ik ben altijd al iemand geweest die graag organiseert, het overzicht bewaren is mijn sterkte. Ik heb graag dat zaken vooruitgaan, dat er resultaten zijn en ik daartoe bijgedragen heb. 

Mijn hele professionele loopbaan ben ik met fondsenwerving bezig geweest. Ik ben begonnen bij Greenpeace, waar ik het vak geleerd heb. Daarna volgden Artsen Zonder Vakantie en 11.11.11.

Ringland is een concreet project. Hoe ver we staan, wat er goed gaat, wat er slecht gaat, wil ik meegeven aan onze sympathisanten. Ringland is ook een dankbaar project om voor te werken, de naam zegt alles. Ons project heeft intussen in Antwerpen een grote naamsbekendheid en maakt mensen enthousiast. Niet iedereen kan echter tijd of expertise steken in een vereniging. Maar wie ons een warm hart toedraagt, kan ook helpen met giften. Dat waarderen we enorm. Door die fondsen kunnen we onze onafhankelijkheid bewaren.

Mailen, schrijven, bussen, bellen

Een eerste pijler van de fondsenwerving zijn onze sympathisanten. Die benaderen we door ze brieven of mails te sturen of ze op te bellen. Een e-mail schrijven is het eenvoudigst, maar levert dan ook minder respons op. Brieven sturen doen we zo goedkoop mogelijk, ik denk dat geen enkele organisatie het zo goedkoop doet. Ten eerste betalen we daar niemand voor. En toch kunnen we rekenen op een professionele copywriter die daar ook les in geeft. Sofie Willems schrijft voor ons uit sympathie. Ten tweede hoeven we geen postzegels te betalen, normaal gezien het duurste element van een fondsenwervingsbrief. We kunnen een beroep doen op een netwerk van meer dan honderd ‘Ringland-postbodes’, vrijwilligers die de brieven in hun eigen buurt bussen.

Telefoneren lijkt het lastigst, maar ook daarvoor hebben we een ploeg fijne en gemotiveerde Ringlanders, die mee getrokken wordt door vrijwilliger Frans De Roo. Als ze iemand opbellen als vrijwilliger van Ringland, opent dat al meteen deuren die mensen zouden dichthouden als het telefoontje van een callcenter zou zijn. We bellen naar mensen die al eens een gift gedaan hebben aan Ringland en vragen of ze bij hun bank een permanente opdracht willen regelen. Dergelijke inkomsten geven ons immers meer stabiliteit. Momenteel krijgen we van zo’n 450 burgers giften. Die lopen grotendeels via de Koning Boudewijnstichting en zijn fiscaal aftrekbaar. 

Voor de administratieve opvolging daarvan kunnen we ook weeral een beroep doen op vrijwilligers, zoals Herman Beersmans. Met deze crowdfunding proberen we onze halftijdse coördinatoren Veerle en Christophe te betalen, maar het blijft krabben. 

Burgers beslissen mee over subsidie

Voorts volg ik de lopende subsidiedossiers op, de tweede pijler van onze fondsenwerving. Zo hebben we er een ingediend bij de Vlaamse overheidsdienst Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). Dat gaat niet om grote bedragen, maar alle beetjes helpen

Dit jaar hebben we ook opnieuw een project ingediend voor de burgerbegroting van het district Antwerpen. Alle inwoners van het district kunnen mee beslissen over de besteding van 1,4 miljoen euro. Vorig jaar hebben ze ons zo aan 10.000 euro geholpen. Daarmee kunnen we een stukje van het loon van onze coördinator voor de vrijwilligerswerking betalen.

Tot 24 september middernacht kan er opnieuw online gestemd. Als je surft naar het thema Aanwerving en ondersteuning van vrijwilligers vind je ons project. Zeker stemmen! Op die manier kunnen wij onze werking voortzetten. Dat is meer dan ooit belangrijk, nu we met vele vrijwilligers mee aan tafel zitten in allerlei overlegorganen: de werkateliers die met de ontwerpteams de toekomstige Ringparken uittekenen, de werkbank die zich buigt over het Routeplan 2030 voor de modal shift in de Vervoerregio Antwerpen, de werkbank Haventracé dat de Antwerpse Ring moet ontlasten, enzovoort. We denken bijvoorbeeld ook mee na over hoe de overkapping gefinancierd kan worden met overheidsmiddelen en andere bronnen. 

Voor al dat werk steunt Ringland niet alleen op ‘gewone’ burgers, maar ook op onze experts van de Ringland Academie. Ook al zetten al die mensen zich vrijwillig in, een werkingsbudget is daarbij onontbeerlijk.

 

Dré Smessaert is Ringland-vrijwilliger van het eerste uur. Zijn verhaal werd opgetekend door Katelijne De Vis, eveneens vrijwilligster. De bovenste foto is gemaakt tijdens De Warmste Week van 2019, toen Dré samen met enkele vrijwilligsters lekkere pompoensoep verkocht ten voordele van Ringland. Op de tweede foto zie je de Ringland-postbodes in actie. Op de derde stond Dré mee in de infostand op het Ringland-festival.   

Wil je Ringland steunen? Overweeg een gift of permanente opdracht via de Koning Boudewijnstichting. Vanaf 40 euro per jaar is je gift fiscaal aftrekbaar. Woon je in het district Antwerpen (postcode 2000, 2018, 2020, 2030, 2050 of 2060), stem dan ook voor het project Ringland Vrijwillgersondersteuning, ingediend voor de Burgerbegroting van het district Antwerpen. Interesse voor de telefoonploeg? Lees dan even deze uitnodiging van Dré en Frans

#Fondsenwerving #Burgerbegroting #Subsidies #Vrijwilligers #KoningBoudewijnstichtig #FiscaalAttest

 

Vrijdag 28 augustus

Ringland blogt |
Tinnie en Joris over Ringpark Groene Vesten

Het team van het ontwerpbureau Buur kreeg de opdracht om de bermen langs de Ring tussen de Kolonel Silvertopstraat in het zuiden en de aansluiting met de E34 in het oosten te ontwikkelen. Het groene landschap van dit Ringpark Groene Vesten moet in afwachting van de overkapping alvast de leefbaarheid voor de naastliggende wijken verbeteren. Na een masterclass van Ringland, een info- en vormingsmoment voor betrokken vrijwilligers, stelden Tinnie Van der Roost en Joris De Vroey zich kandidaat om het ontwerpproces van het Ringpark van nabij op te volgen. Samen met enkele andere ‘Ringland-antennes’ en met buurtbewoners die werden uitgeloot door De Grote Verbinding participeren ze nu in de zogenaamde werkateliers. Hier lees je hun verhaal.

In het plan van het ontwerpteam Buur worden de bestaande parken – zoals het Brialmontpark, het Villegaspark en de Wolvenberg in Berchem – met elkaar verbonden door groene corridors. De ‘restruimte’ tussen de Singel en de Ring wordt verder vergroend. De historische vestenstructuur van de vroegere Brialmontomwalling wordt op verschillende plaatsen opnieuw geaccentueerd. Voorts zullen enkele ‘groene nerven’ aansluiten op het Ringpark Groene Vesten. Die nerven zijn straten die als groene aders door de stad zullen lopen en die zo de zachte verbindingen tussen bepaalde wijken vormen. Over het idee van die groene nerven is Ringland heel enthousiast. Dat onderdeel zal wel gefinancierd moeten worden door de districten, want het is niet voorzien in het budget van De Grote Verbinding. Voorts denkt het ontwerpteam ook al na over de lokale invulling, zoals een sportplein, horeca, fietsenstallingen, speelpleintjes enzovoort.

Enerzijds dromen we weg bij de mooie referentiebeelden die het ontwerpteam ons toont, zeker als we ons er de toekomstige overkapping bij verbeelden. Anderzijds beseffen we dat het Ringpark Groene Vesten op bepaalde plaatsen zeer smal zal zijn en dat er barrières zijn zoals het Ringspoor en de Singel. Bovendien zullen sommige stukken tijdens de aanleg van de overkapping werfzone worden.

Door de hitte en de droogte van de voorbije zomers snakken we naar verkoelend water. Met het oog op de klimaatverandering is de waterhuishouding cruciaal en moet die zorgvuldig uitgewerkt worden. De technische studies over water en energie besteedt het team uit aan andere specialisten, eveneens aangesteld door De Grote Verbinding. Infiltratie en buffering van regenwater zullen hoe dan ook heel zichtbaar aanwezig zijn in Ringpark Groene Vesten.

Bermen en schermen

We zijn enthousiast over het ontwerp van het fiets- en wandelpad langs het hele traject van het Ringpark en over de geplande ecologische corridors. Maar we hebben wel bedenkingen bij het plaatsen van zo veel geluidsbermen en -schermen. Die nemen wellicht een (te) grote hap uit het al bij al beperkte budget. Momenteel loopt een studie naar het effect van de bermen en schermen die al geplaatst zijn, maar gevreesd wordt dat het meestal heel lokaal is en beperkt blijft. Volgens ons moeten geluidsoverlast en luchtvervuiling bij de bron aangepakt worden. Intussen kan een snelheidsverlaging op de Ring en op de Singel ook al een evidente en zelfs kosteloze ingreep zijn, een voorstel dat Ringland al lang naar voren schuift.

Overleg online en op de fiets

Ringland trok in de zomer met de fiets door het toekomstige Ringpark Groene Vesten.

Wegens de coronamaatregelen verlopen de vergaderingen van de werkateliers met het ontwerpteam tot nu toe enkel online. Dat heeft beperkingen, maar de overlegmomenten worden deskundig begeleid door het communicatieteam van Levuur. De betrokkenheid van de deelnemende burgers is groot en we worden op heel wat punten echt gehoord. De experts van Buur, evenals die van de stad, nemen onze opmerkingen steeds mee. 

In het begin van de zomervakantie hebben we met het werkatelier een fietstocht gemaakt om ter plaatse een en ander te bekijken en elkaar feedback te geven. Een deel van die fietstocht hebben we intussen overgedaan met meer Ringlanders, en we organiseren er nog enkele in september. Na de zomer trekt Levuur ook de wijken in om bewoners te vragen wat hun wensen en noden zijn.

Het conceptueel plan wordt binnenkort ter goedkeuring voorgelegd aan de districten. Daarna wordt het concrete landschapsontwerp uitgewerkt, waarna wordt beslist wat er binnen het voorziene budget uitgevoerd kan worden. 

 

Tinnie Van der Roost uit Borgerhout en Joris De Vroey uit Oud-Berchem zijn Ringland-vrijwilligers van het eerste uur. In het werkatelier (met burgers) van Ringpark Groene Vesten vertegenwoordigen ze de burgerbeweging samen met ‘Ringland-antennes’ Anne Goffin en José Kennes. In de projectwerkbank (met experts) is Ringland vertegenwoordigd door Peter Vermeulen, André Arnauw en Maarten Vrebos van de Ringland Academie en antennes Diane De Laet, Polette Eliaers en Kris Rockelé.

Het verhaal van Tinnie en Joris werd opgetekend door Katelijne De Vis, eveneens vrijwilligster. De foto’s zijn tijdens de fietstochten gemaakt door communicatiecoördinatrice Veerle Janssens en Ringland-antenne Ingrid Carton.

Wil je zelf op verkenning in het toekomstige Ringpark Groene Vesten? Schrijf je snel in voor de fietstochten die de Ringland-antennes in september organiseren. Of fiets of stap de (kunst)route van 'Expeditie Groene Vesten' individueel. Lees meer

#RingparkGroeneVesten #Vrijwilligers #Antennewerking #Fietstocht

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

  • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
  • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
  • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
  • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

  • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
  • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
  • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
  • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
  • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -