Woensdag 06 januari

Ringland blogt |
Jan over burgerplatform Zorro

In het voorjaar van 2020 is in de Antwerpse zuidoostrand Zorro opgericht: het burgerplatform ZuidOostRand RouteOverleg. Samen met burgers van de gemeenten Mortsel, Edegem, Hove, Boechout, Kontich, Lint, Borsbeek en Wommelgem wil Ringland met dit pilootproject werk maken van duurzame mobiliteit. Een van de drijvende krachten achter dit burgerinitiatief is Jan Vos, die zelf al jaren in de zuidoostrand woont. In deze blog vertelt hij hoe zijn engagement ontstaan is en hoe hij de toekomst ziet. ‘Dit project moet voortgezet worden, er zit veel potentieel in.’

Jan Vos tijdens een van de vele online vergaderingen van Zorro.

 

Ik ben zachtjesaan bij Ringland actief geworden via de Roma-avonden van 2016 of 2017. Ik was al langer geïnteresseerd, maar zette me als vrijwilliger al actief in bij andere verenigingen, waaronder Expeditie De Stad, dat zoals zijn voorganger Antwerpen Averechts onder meer stadswandelingen organiseert. Toen begin 2018 een aantal van die engagementen eindigde, kreeg ik meer tijd. Met Ringland-coördinator Christophe Lambrechts heb ik gepraat over wat ik binnen de beweging kon doen. Daarop heb ik het burgerwetenschapsproject Straatvinken voorgesteld op de mobiliteitsraad van mijn gemeente Boechout en op de Ringland-stand op de Boekenbeurs. Ondertussen bleef ik nadenken over wat ik in mijn eigen regio nog meer kon doen.

Werken aan tussendoelen

Wat me aanspreekt bij de burgerbeweging Ringland is dat de engagementen goed onderbouwd en gedocumenteerd zijn. Alles staat in functie van heel concrete doelen: enerzijds de overkapping van de Ring, anderzijds een leefbare stad als perspectief. Het is fijn om deelgenoot te zijn in de combinatie van academie en actie, zelfs al maakt het langetermijndoel het soms wel moeilijk. Ik ben al tegen de 70. De eerste kilometers overkapping ga ik wellicht nog meemaken, maar de rest? Daarom werk ik graag aan de tussendoelen. 

Als de trams bijvoorbeeld meer voorrang krijgen, verbetert de doorstroming en trekken ze een groter publiek aan. Dat is echt niet onmogelijk. Voor Zorro heb ikzelf met een tramchauffeur een analyse gemaakt van de doorstroming van tram 15 van Boechout tot Linkeroever. Kijken met de blik van een chauffeur die ziet hoeveel obstakels de tram afremmen, is onvoorstelbaar leerzaam. Dat leidt tot concrete en haalbare voorstellen. 

Of kijk naar de aandacht die het fietsen nu krijgt. Dat is spectaculair. Vijf jaar geleden had ik dat niet durven te dromen. Elk jaar gaat het sneller en sneller.

Modal shift naar duurzame mobiliteit

Werken rond Ringland betekent ook werken rond mobiliteitsvraagstukken. Een van de afspraken uit het Toekomstverbond tussen de overheid en de burgerbewegingen gaat over de modal shift naar duurzame mobiliteit. Om die te realiseren moet de mobiliteit in de héle regio Antwerpen aangepakt worden. Het heeft geen zin de verkeersproblematiek alleen op het niveau van de stad te bekijken wanneer driekwart van de bewoners van de randgemeenten met de auto van en naar Antwerpen blijft rijden. Verkeersstromen overstijgen de afzonderlijke gemeenten. Je kan die enkel op bovenlokaal niveau aanpakken.

Het Routeplan 2030 van de Vervoerregio Antwerpen biedt nu de opportuniteit om in die 33 gemeenten een mobiliteitsplan bespreekbaar te maken dat het lokale niveau overstijgt. Op een vrijwilligersdag van Ringland in 2019 zat ik met Hugo Saen uit Wijnegem en Luc Braine uit Borsbeek samen om in de zuidelijke regio iets te organiseren. Met een aantal mensen van Ringland hebben we dan hard gewerkt om dat vorm te geven. Ons eerste initiatief, een debatavond in Mortsel in februari 2020, was een groot succes (foto). Niet minder dan 200 mensen uit de hele regio kwamen geïnteresseerd luisteren en mee debatteren. 

Vervolgens heeft Ringland met een succesvolle subsidieaanvraag bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters voor een jaar een halftijdse coördinator kunnen aanstellen. Dat werd Dirk De Weerdt (foto), die al voorzitter was van de fietsersbond Azura (Antwerpse Zuidrand). Zo is Zorro ontstaan, het ZuidOostRand RouteOverleg. Ringland-vrijwilliger Johan Meuris ontwierp het logo, dat ondertussen ook onze eigen nieuwsbrieven siert.  

Online vergaderen over een online tool

Gelukkig hadden we al snel een 30-tal vrijwilligers gerekruteerd, want we zijn vrijwel meteen geconfronteerd met de coronamaatregelen. Daardoor konden we alleen maar online vergaderen. Dat verliep echter verrassend vlot. Het resultaat mag er zijn. De Zorro’s hebben zich opgesplitst in verschillende werkgroepen rond openbaar vervoer, fietsen en sensibilisering voor de modal shift. Voor dat laatste hebben we een online tool uitgewerkt, een soort elektronisch zelfonderzoek waarmee je berekent hoe je scoort op het vlak van de modal shift. Die Modal Selfie moet mensen helpen om minder vaak voor de auto te kiezen. 

Voorts hebben we enorm veel voorstellen uitgewerkt, onder meer voor bijkomende fietspaden tussen de gemeenten en voor betere busverbindingen. Nauwelijks een half jaar na onze start zijn we ermee naar buiten gekomen op onze online Zorro-avond. Onder meer Bart Van der Spiegel uit Kontich, Bart Leemans en Jelle Pelfrene uit Hove, Jef Van Staeyen uit Berchem en Helke Baeyens uit Borsbeek gaven een inspirerende toelichting. Alle voorstellen hebben we ten slotte samengebracht in het Zorro-rapport (foto) voor het bestuur van de Vervoerregio. Op Driekoningen stellen we dat rapport – geflankeerd door een gigantische Driekoningen-taart, gemaakt door Ringland-vrijwilliger Gie Reijniers – ook voor aan de acht betrokken gemeentebesturen: Wommelgem, Lint, Borsbeek, Edegem, Kontich, Mortsel, Hove, Boechout. Een fietspad van Wijnegem tot Wilrijk zou bijvoorbeeld wenselijk zijn, maar dan moeten alle besturen zich daar mee achter zetten.

Zeer groot opbouwwerk

Door mijn professioneel leven ken ik veel sleutelfiguren van Ringland, zoals Peter Vermeulen, Pol van Steenvoort, Luk Vanmaele en nog vele anderen. Ik ben lang coördinator geweest van het opbouwwerk voor kansarme groepen. Ringland kan je beschouwen als een zeer groot opbouwwerk. Christophe dispatcht geïnteresseerde vrijwilligers op een professionele manier naar wat hen ligt. Interviews afnemen doe ik bijvoorbeeld graag, maar een engagement in de telefoonploeg zou niks voor mij zijn. Binnen Ringland kan je echter veel doen. Ik zou bijvoorbeeld graag de beleidsmatige kant van Straatvinken verder opvolgen: de impact van dit burgerwetenschapsproject en de manier waarop gemeentebesturen daarmee aan de slag gaan.

Groot vraagteken

Wat me serieus zorgen baart, is dat het kabinet-Peeters het project Zorro niet verlengd heeft. Het contract van Dirk De Weerdt loopt daardoor af in februari. Wat we dan gaan doen, is een groot vraagteken. Wat kunnen we met onze vrijwilligers nog aan en wat niet? Blijven we onderdeel van Ringland? Kunnen we een permanent regionaal forum worden? Wat met onze band met de plaatselijke Fietsersbond-afdelingen en TreinTramBus? 

De komende weken moeten we werken aan de opvolging van dit burgerinitiatief dat noodzakelijk blijft voor de modal shift. ‘Dit project moet voortgezet worden, er zit veel potentieel in. Het heeft een grote vrijwilligerskracht, maar er moet een structuur zijn die dat kan blijven dragen. 

Het verhaal van Jan Vos, mede-oprichter van het burgerplatform Zorro, werd opgetekend door Ringland-vrijwilligster Katelijne De Vis. Wil je op de hoogte blijven van de initiatieven van Zorro? Schrijf je in op de Zorro-nieuwsbrief via dit formulier of via zorro@ringland.be.

Download hier het rapport van Zorro.
Lees hier het persbericht daarover.
Doe hier de Modal Selfie

#zorro #modal shift #zuidoostrand #mobiliteit #duurzaam verkeer #fiets #openbaar vervoer #voetgangers

Woensdag 16 december

Ringland blogt | Peter over 2020
en hoe het verder moet

‘Straf om te zien hoe Peter enkele jaren geleden met een kleine schets rondliep waarin hij aantoonde wat een overkapping teweeg zou brengen voor de stad Antwerpen, en dat hij vandaag staat aan te wijzen welke eerste realisaties er in de eerste tijd zullen komen. Formidabel.’ Dat mailde Karel naar Ringland na onze online Roma-avond. ‘Ook geweldig om te zien hoeveel mensen zich daarvoor hebben ingezet en hoezeer dit project gedragen wordt. Dit blijkt steeds meer hét stedenbouwkundig project van de eeuw, waarin een heel nieuwe benadering van stedenbouw en van de aanleg van een omgeving naar voren komt.’ Bij Ringland vinden we het heel fijn om deze en gelijkaardige reacties te mogen lezen! Maar wat denkt Peter Vermeulen zélf van de realisaties in het veelbesproken jaar 2020? We vroegen hem de balans op te maken voor onze blog.

Het jaar 2020 zal in het collectieve geheugen blijven hangen als ‘het coronajaar’ dat heel de wereld in zijn greep hield. Ook voor Ringland was dit coronajaar bijzonder. Naar aanleiding van drie jaar Toekomstverbond formuleerden de drie Antwerpse burgerbewegingen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal begin 2020 hun bekommernissen over de trage voortgang van de gemaakte afspraken om de hele Antwerpse Ring te overkappen, en zo aan een gezonde, groene, leefbare en bereikbare stad te bouwen. In januari werden we al eens ontvangen op het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (foto) en op vrijdag 13 maart zouden we haar onze nota ‘Vier mijlpalen voor de Vlaamse regering’ overhandigen. Die dag ging echter de lockdown in, en onze afspraak kon niet doorgaan.

In die nota somden we de stappen op die de Vlaamse regering tijdens deze legislatuur zou moeten zetten om de afspraken van het Toekomstverbond te kunnen realiseren. Wat nu beslist wordt, bepaalt immers de planning voor de volgende tien jaar. Wij vroegen en vragen de regering om de hele noordelijke Ring volledig te overkappen tijdens fase 1 van de Oosterweelverbinding en ervoor te zorgen dat de overkapping van de zuidelijke Ring (fase 2) daar naadloos op aansluit. Voorts moet er werk gemaakt worden van het Haventracé en moeten de nodige initiatieven genomen worden voor de realisatie van het Routeplan 2030 en de modal shift 50/50. We vroegen de Vlaamse regering ook om nog deze legislatuur het financiële kader uit te zetten voor deze deelprojecten. Die vier mijlpalen gelden nog altijd. Dat het gesprek met de minister in maart niet is kunnen doorgaan, wil echter niet zeggen dat we hebben stilgezeten.

 

Vergunning voor Oosterweel mét bedenkingen

Eind april 2020 diende Lantis de vergunningsaanvraag voor de Oosterweelverbinding in. Samen met Ademloos en stRaten-generaal heeft Ringland beslist om daar geen bezwaar tegen in te dienen, maar wél een aantal essentiële bedenkingen te formuleren. Zo vinden de burgerbewegingen dat dat nieuwe stuk autoweg meteen overkapt moet worden en niet pas over tien jaar. Dat is efficiënter, goedkoper en beter te organiseren. 

In november is de vergunning voor de Oosterweelverbinding goedgekeurd, en inmiddels heeft de regering, mede onder onze impuls, aan Lantis gevraagd om na te gaan of de Oosterweelverbinding meteen bij de aanleg wel degelijk overkapt kan worden. Wij zijn hoopvol dat dat onderzoek positief wordt afgerond. 

 

De gaten

Ook de discussie over de gaten in de overkapping loopt nog altijd. Om een bouwvergunning te krijgen moest Lantis een positief veiligheidsadvies hebben van de tunnelautoriteiten. Inmiddels kreeg de werkbank R1-Zuid een toelichting over dat veiligheidsrapport, een indrukwekkende presentatie met simulaties, filmpjes, details van uitvoering enzovoort. Over een aantal moeilijke punten zoals de Oosterweelknoop aan het Noordkasteel en de Hollandse Knoop in Borgerhout wordt nog verder nagedacht. Wij zijn daar samen met de mensen van ’t Schijnverbond bij betrokken. Om de veiligheid te verhogen zijn er volgens ons alleszins nog aanpassingen mogelijk aan het concept, de locatie van de op- en afritten, de weefbewegingen, en aan wat ruimtelijk en bouwtechnisch haalbaar is. 

Voor de vlotte aansluiting tussen de R1-Zuid en de R1-Noord en de overgang van gescheiden naar niet-gescheiden verkeer worden inmiddels ook de eerste ontwerpvoorstellen getekend. Verschillende andere deelprojecten in Borgerhout liggen daar in de buurt, zoals het Ringpark Groene Vesten, de verplaatsing van de verbindingsweg van de Ten Eeckhovelei naar de kant van het waterzuiveringsstation, de knoop met de E313 enzovoort. De bedoeling is om die zaken in zijn geheel te bekijken en waar kan bij te sturen. 

 

Geluidsoverlast

Bij aanvang van het Toekomstverbond hebben de Vlaamse regering en de stad Antwerpen een budget van 1,25 miljard euro vrijgemaakt voor de leefbaarheidsprojecten naast de Ring. Dat was toen veel geld, vandaag blijkt het soms een hinderpaal. Want wat vandaag mankeert, is het vooruitzicht op de financiering van de volledige overkapping. 

Veel projecten kunnen pas zinvol gerealiseerd worden, als die overkapping er op termijn komt. Denk bijvoorbeeld aan de geluidsbermen aan de Tuinwijk (foto) of in Deurne-Noord. Die vormen een tijdelijke oplossing voor een acuut probleem. Maar het is de vraag of dat ook een oplossing op de lange termijn is. Zelfs op korte termijn blijkt dat die nieuw geplaatste bermen en schermen de geluidsoverlast onvoldoende verminderen voor de omliggende wijken. Met de volledige overkapping van de Ring zou dat probleem vanzelf verdwijnen. 

Een ander voorbeeld is het ontwerp voor de Spaghettiknoop. Daar zijn heel grote stappen gezet om tot een geïntegreerd, kwaliteitsvol ontwerp te komen, met een multimodaal verkeersknooppunt en veel nieuw groen. Maar tot op vandaag blijft de zuidelijke Ring dat gebied doormidden snijden als een open riool. De ontwerpers kunnen daar voorlopig geen oplossing voor zoeken, omdat daar tot op heden geen middelen voor voorzien zijn.

 

Werkbank Financiering met Universiteit Antwerpen

Een belangrijke vraag aan de Vlaamse regering was en is dus om werk te maken van de financiering op de langere termijn van de volledige overkapping van de Ring. Als wij daarvoor pleiten, rijst vaak de vraag wie dat gaat betalen. Tot nu toe zag men dat altijd als kosten, terwijl het eigenlijk een investering is in betere volksgezondheid. Corona heeft alleszins nog maar eens aangetoond dat er nood is aan meer zuivere lucht in de stad, aan minder lawaai, en aan meer ruimte en groen (foto). De baten van de volledige overkapping van de Ring zijn groter dan de welzijns- en gezondheidskosten zonder overkapping. 

De keuze om de volledige overkapping van de Ring te financieren kan niet langer worden uitgesteld. Minister Peeters heeft inmiddels toegezegd om in 2021-2022 een ‘werkbank Financiering’ te organiseren, als voorbereiding op een regeringsbeslissing nog tijdens deze legislatuur. 

Overigens is een gunstig neveneffect van de pandemie dat iedereen nu ook beseft dat we als samenleving ons verplaatsingsgedrag grondig kunnen wijzigen. Net dat is de doelstelling van het Routeplan 2030 en de modal shift. De werkbank Financiering zal niet alleen aanbevelingen doen om de overkapping van de Ring te financieren, maar ook over de modal shift. Om die werkbank voor te bereiden zijn we volop in overleg met de Universiteit Antwerpen, die mee aan de kar trekt om dat besluitvormingsproces zorgvuldig voor te bereiden.

 

Evaluatie Toekomstverbond

Het Toekomstverbond is in 2017 ondertekend en is toe aan een tussentijdse evaluatie. We overleggen momenteel met alle partners om de werking kritisch te evalueren, terug te blikken op wat toen afgesproken is, wat daadwerkelijk wel of niet gebeurd is, en waar bijgestuurd moet worden. Iedereen is het erover eens dat het Toekomstverbond een uitgebalanceerd plan was en dat de grote lijnen van toen nog altijd gelden, maar dat er ook nood is aan een meer concrete invulling en uitwerking van de timing, de fasering, de financiering enzovoort. De lijnen voor de toekomst moeten nu getrokken worden. We hopen met dat geactualiseerde engagement naar buiten te kunnen komen tegen de vierde verjaardag van het Toekomstverbond, in maart 2021.

In 2020 is er in veel dossiers een grote vooruitgang geboekt. Enkele voorbeelden zijn het ontwerp en de uitvoering van het landschapspark op Linkeroever, de definitieve redding van de Samga-torens aan het Noordkasteel (foto), het verbeterde ontwerp aan de Groenendaallaan, het ontwerp van de groene nerven die de Ringzone zullen verbinden met de stad, de fietsbrug over de Schelde waarover een beslissing is gevallen enzovoort. De impact van de burgerbewegingen is aantoonbaar. 

 

Online

In 2020 hebben we vanwege corona ook heel onze werking moeten aanpassen, wat extra energie gevergd heeft. Maar het heeft ook mooie initiatieven opgeleverd: drie webinars met Ademloos en stRaten-generaal, onze denkdag voor de Ringland Academie en betrokken vrijwilligers, de antennewerking rond de Ringparken met onder meer de fietstochten in de zomer, de online Roma-avond gepresenteerd door Maud Vanhauwaert (foto), de start van het burgerplatform Zorro in de zuidoostrand in het kader van de modal shift in de Vervoerregio, de verdere groei van het mobiliteits- en leefbaarheidsonderzoek Straatvinken, de inzet van de Ringland Academie in de werkbanken enzovoort. 

Ook al hebben we elkaar niet veel live gezien – online des te meer – de dynamiek en de inzet zijn nooit verminderd. Voor 2021 wensen we iedereen van harte evenveel inzet, engagement en positieve resultaten. Want Ringland moet er komen, meer dan ooit.

Op ‘Ringland blogt’ laten we geregeld Ringlanders aan het woord over het reilen en zeilen van onze burgerbeweging. Het verhaal van Peter werd opgetekend door vrijwilliger Stefaan Vermeulen.

 #balans2020 #toekomstverbond #oosterweelverbinding #financiering #ringparken  

Vrijdag 20 november

Ringland blogt |
Nienke over grafisch werk en veel lachen

Van in het begin keek Nienke van der Reijden vol bewondering naar het engagement van Ringland. Twee jaar geleden, op het 10 Stoetenfestival, wilde ze niet langer aan de zijlijn blijven toekijken en ging ze in op een ‘vacature’ voor vrijwilligers. Wellicht leerde je haar al kennen via het vele grafische werk dat ze sindsdien voor Ringland doet. Lees hier haar verhaal.

Ik leerde Ringland kennen via de vlagplanting. Op een vrijdagmiddag in mei 2014 zag ik vanuit het Speelscholeke in Deurne, waar mijn kinderen toen zaten, een jonge bende met Ringland-vlaggen vertrekken naar de oprit in Borgerhout. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en als ouder was ik graag van de partij.

Sindsdien volgde ik Ringland vanop afstand, met veel bewondering voor wat er allemaal gebeurde vanuit een groep die probeert de stad en de leefomgeving van haar inwoners te verbeteren. Wij wonen in de omgeving van het Sportpaleis, in een nogal grijze, vergeten buurt waar nog veel werk aan de winkel is. We missen bijvoorbeeld groen. Ringland is een solidaire organisatie die zich ook inzet voor armere wijken.

Ik hing een affiche achter mijn raam en kocht op het Ringland-festival een certificaat voor 4 m² van het toekomstige Ringland, maar deed uiteindelijk weinig om dit fijne initiatief verder te ondersteunen. Op het 10 stoetenfestival in 2018 had ik een gezellige babbel met Ringland-vrijwilligster Tinnie. Zij trok me over de streep om me toch actiever in te zetten. 

Ik ben docente op de Thomas More-hogeschool, in de richting Interieurvormgeving. Wietse Vermeulen, Ringlander van het eerste uur, was ooit student bij ons. Ik leer studenten plannen te lezen en te tekenen en geef les over grafische pakketten die ze onder de knie moeten krijgen. Kennis en ervaring die van pas komen bij Ringland. Ik ging in op een vacature voor vrijwilligers voor grafische vormgeving en dacht: we zien wel... In het begin heb ik veel hulp gekregen van Paul De Schutter en Sven Augusteyns, die me uitleg gaven over de huisstijl van Ringland. Ik kon me op die manier inschrijven in een traditie. Het communicatieteam bleek een gezellige bende en ik voelde me er heel welkom.

Groetjes uit...

Zelf heb ik vaak de indruk dat ik maar wat kleine prutsen doe. Maar nu ik erover nadenk – en op mijn laptop mijn mapje Ringland bekijk – heb ik intussen toch al heel wat grafisch werk voor Ringland gedaan. Vorig jaar werkte ik mee aan het ontwerp van de stand van Ringland op de Boekenbeurs. Ik verzorgde de lay-out van het educatief pakket voor Straatvinken en ontwierp de affiches van Radio Ringland en Maak Ringland waar (op basis van de cover van Het Ringland Boek, een ontwerp van Paul De Schutter). 

Voor de fondsenwerving werk ik samen met coördinator Dré Smessaert en copywriter Sophie Willems. In februari en september zijn de fondsenwervingsbrieven wat meer informatief, in de zomer en de eindejaarsperiode maken we er iets speciaals van. Afgelopen zomer maakten we een ‘Groeten uit…’-postkaartje met allemaal voorbeelden van overkapte autowegen in Europa. In de fondsenwervingsbrief die we tegen de feestdagen versturen, zetten we de vrijwilligers nog eens in de bloemetjes. Voorts stond ik in voor nog een hoop losse items voor Facebook, webinars en Roma-avonden.

Vorige zomer zijn we met een werkgroepje beginnen na te denken over een update van de website. Na vijf jaar is die nu toch wel aan vernieuwing toe. Mijn partner Steven, die user interface designer is, heb ik onder zachte dwang daar ook in meegesleurd. (lacht) Hij steunt me uiteraard in mijn engagementen, hij vindt het allemaal tof.

Makkelijk te combineren

In mijn omgeving vertel ik niet zoveel over mijn engagement voor Ringland, ik ben vaak te bescheiden over wat ik doe. Ik werk ook graag achter de schermen, ben niet altijd de persoon om grote strategieën uit te denken, heb liever een uitvoerende rol. Als me gevraagd wordt of ik dit of dat eens kan doen, dan zet ik me daar met veel plezier voor in. Zo doe ik ook voor Buurtwerk Dinamo als vrijwilligster soms wat grafisch werk: een nieuwsbrief lay-outen, grafische dingen voor het fietsherstelatelier,... Ook het aapje van A’pen op Wieltjes komt van mij. Alles wat een buurt mooier en properder kan maken, daar zet ik me graag voor in.

Het grote voordeel van vrijwilligerswerk is dat ik het zelf kan regelen qua tijdsbesteding. Door verschillende, verspreide opdrachten te doen, moet ik niet elke week op een bepaald uur ergens zijn. Bij Ringland kan ik zelf bepalen wanneer ik mij eraan zet en dat maakt het makkelijker om het te combineren met mijn schoolwerk en gezin.

Veel lachen en toch superefficiënt

Kandidaat-vrijwilligers mogen zich niet laten afschrikken, de drempel ligt heel laag. Iedereen is welkom, ook al kun je maar een klein steentje bijdragen. Het is ook een aanrader omdat je kennismaakt met de fameuze vergadertechnieken van Christophe Lambrechts, coördinator van de vrijwilligersbeweging. Boeiend om te zien hoe die een vergadering leidt – zijn scoutsverleden schemert door. Hij last telkens een interactief begin in en sluit af met: ‘Wat heb je geleerd en heb je nog iets te zeggen?’ Met deze persoonlijke aanpak verandert je mindset en voel je je betrokken. Er wordt veel gelachen en toch is het superefficiënt. Dus… als je goed wil leren vergaderen, kom dan als vrijwilliger bij Ringland. (lacht)

Enfin, uiteraard niet alleen daarvoor. Als ik mijn deur uitloop, wil ik graag een schoon park tegenkomen. Dat wens ik elke Antwerpenaar toe en daar moeten we bij de communicatie ook op blijven inzetten. Het dossier van de overkapping is heel complex geworden – de vlagplanting ligt al een hele tijd achter ons. We moeten daarom goed inzetten op de communicatie naar burgers, zodat iedereen mee blijft met dit schoon project. Al is het complex, het is tegelijk ook eenvoudig: we willen een leefbaar Antwerpen. Voor iedereen.

Nienke van der Reijden uit Deurne draait als grafisch ontwerpster sinds twee jaar volop mee in het communicatieteam van Ringland. Haar verhaal werd op opgetekend door Katelijne De Vis, collega-vrijwilligster in dat team. 

Wil jij ook meedraaien bij Ringland? Meer dan welkom! Ook met jouw talenten en vaardigheden vind je vast een plaats in onze burgerbeweging. Stuur een mailtje naar info@ringland.be.


#vrijwilligers #affiche #fondsenwerving #boekenbeurs

Maandag 09 november

Ringland blogt |
Eveline over inspringen waar het nodig is

Precies een jaar geleden stond Ringland op de Boekenbeurs. We presenteerden er aan heel Vlaanderen de resultaten van de tweede editie van Straatvinken en uiteraard Het Ringland Boek. Dat vergde voor onze burgerbeweging weer een grote logistieke operatie waarvoor enkele tientallen vrijwilligers hun beste beentje voorzetten. De immer goedlachse Eveline Reusens uit Borgerhout was een van hen. En ook bij vele andere gelegenheden was én is ze van de partij. Lees hier haar verhaal.

 

 

Toen ik zo’n zes jaar geleden stafmedewerkster was bij Scouts en Gidsen Vlaanderen, werd ik gecontacteerd door Wietse Vermeulen van Ringland. Hij vroeg ons of wij een oproep wilden lanceren om deel te nemen aan de vlagplanting. In de aanloop naar de verkiezingen van 2014 vond langs de Ring in Borgerhout zes weken lang dagelijks een vlagplantactie plaats. Daarmee probeerde Ringland – met succes – het thema van de overkapping op de politieke agenda te zetten. Met de scouts hebben wij toen een vlagplanting voor onze rekening genomen, en sindsdien ben ik actief bij Ringland.

Boenk erop

Ik voelde me aangesproken door het geniale, vernieuwende concept. Het Antwerpse mobiliteitsdossier zat al lang in het slop en plots kwam er out of the box een idee waarvan ik intuïtief voelde: ‘Dit is boenk erop.’ Ik engageerde me vanuit het inhoudelijke van het verhaal. En er bleken bij Ringland ook nog eens zoveel sympathieke mensen actief te zijn die iets wilden realiseren. Bijvoorbeeld 75.000 handtekeningen verzamelen voor een volksraadpleging: straffe kost!

Na een ‘denkdag’ van Ringland heb ik me opgegeven als trekster voor het opzetten van een districtswerking in Borgerhout. Dat was best wat werk, maar ook echt leuk. Wij probeerden op elk evenement in Borgerhout een infostand van Ringland te zetten. Ik herinner me nog in het bijzonder het standje met de resultaten van het CurieuzeNeuzen, het burgerwetenschapsonderzoek van Ringland naar de luchtkwaliteit. Veel allochtone vrouwen kwamen een kijkje nemen en waren echt geïnteresseerd, vooral uit bezorgdheid over de gezondheid van hun kinderen. Aanwezig zijn op een evenement is een belangrijke trigger, je bereikt er meer doelgroepen. 

Helpen waar het kan

Soms heb ik het gevoel dat ik te weinig tijd in Ringland kan steken – er is zoveel te doen. Zoals die week onlangs dat ik op de bijeenkomst van het kernteam verwacht werd voor een bepaald agendapunt. Ik was om 18 uur klaar met werken, haastte me naar de vergadering die al bezig was, en daarna volgde nog een vergadering over de Ringland Academie. Gelukkig is mijn partner Christophe ook actief bij Ringland. We voelen elkaar daarin aan en ondersteunen elkaar. 

In de zes jaar dat ik nu vrijwilligster ben bij Ringland, heb ik al van alles gedaan. Soms surf ik mee op de dynamiek en help ik waar ik kan, soms neem ik een trekkersrol op zoals bij de districtswerking in Borgerhout of de fietstocht van het 10 Stoetenfestival vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. In de stand van Ringland op de Boekenbeurs in november 2019 gaf ik mee uitleg over Straatvinken. Vandaag coördineer ik het distributienetwerk van lokale postbodes, waarmee vele vrijwilligers de brieven van Ringland tot in de brievenbussen krijgen.

Voorts zit ik sinds kort in de stuurgroep en in de werkgroep die de strategie uittekent. Dat engagement komt voort uit een persoonlijke bezorgdheid, die ik deel met nog wel wat Ringlanders van het eerste uur. In de beginjaren was Ringland een echte hype, maar nu lijkt onze achterban minder geëngageerd. Welke richting willen we uit? Hoe volgen we dat goed op? Het is belangrijk om onze strategie te finetunen vooraleer we acties ondernemen.

Veel uiteenlopende expertise

Wat ik leuk vind aan Ringland, is dat er heel veel uiteenlopende expertise aanwezig is. Je hoeft niet in alles goed te zijn. Het is zo’n groot netwerk en je vindt altijd mensen die dit of dat kunnen. Dat is ook enorm leerrijk.

Ik heb veel vertrouwen in de experts die Ringland in huis heeft. Ze hebben allemaal een grote passie voor de stad. Dat heeft een grote meerwaarde en houdt me enthousiast.

Eveline Reusens is Ringland-vrijwilligster van het eerste uur. Haar verhaal werd opgetekend door Katelijne De Vis, eveneens vrijwilligster. De bovenste en de onderste foto zijn gemaakt op de Boekenbeurs in 2019. De tweede geeft een impressie van de vlagplanting in 2014 en de derde van het 10 Stoetenfestival in 2018, twee evenementen in de aanloop naar verkiezingen.

Wil jij ook meedraaien bij Ringland? Meer dan welkom! Ook met jouw talenten en vaardigheden (communicatie, ict, administratie, expertise,...) vind je vast een plaats in onze burgerbeweging. Stuur een mailtje naar info@ringland.be.

#vrijwilligers #festival #vlagplanting #boekenbeurs

Donderdag 08 oktober

Ringland blogt | Christophe over burgers betrokken houden in tijden van corona

Hoe houdt een burgerbeweging in coronatijd het contact met haar vrijwilligers en achterban overeind? De lockdown en andere coronamaatregelen vormden ook voor de werking van Ringland een hele uitdaging. In een mum van tijd moesten we onze volledige praktische organisatie hervormen om te vermijden dat ook de droom van een overkapte Ring in lockdown ging. Christophe Lambrechts, coördinator van de vrijwilligerswerking, vertelt hoe Ringland dat deed. Hij nodigt je ook meteen uit voor de jaarlijkse Roma-avond op woensdag 21 oktober – voor de gelegenheid eveneens een online evenement.

Toen half maart de lockdown afgekondigd werd, ging Ringland samen met Ademloos en stRaten-generaal normaal gezien net aan Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters een nota voor de Vlaamse regering overhandigen. Dat was een belangrijke stap voor ons, maar we zijn toen toch even op de rem gaan staan. De wereld stond bij wijze van spreken in brand, een nota overhandigen was toen helemaal niet aan de orde. Daarom hebben we onze strategie bijgestuurd.

Ringkapjes, zoomen en Zorro

Die eerste weken hebben we ons toegespitst op de zorg voor onze vrijwilligers. We hebben bijvoorbeeld ‘Ringkapjes’ gemaakt. Dat was een leuk idee van mijn collega Veerle, die uit burgerzin iets wilde doen om het tekort aan mondmaskers te lenigen. Ze stelde voor om daarvoor de overgebleven linnen Ringland-draagtassen te gebruiken. Samen met een tiental vrijwilligsters is ze aan de slag gegaan.

Voor het formele luik van onze werking hebben we weinig hinder ondervonden van de coronamaatregelen. Hoewel aan het begin van de lockdown alles stil leek te vallen, zijn we snel weer digitaal opgestart. Om online te kunnen vergaderen hebben we meteen een Zoom-account gekocht. Voor een heel jaar, omdat we wel begrepen dat deze crisis nog een hele tijd zou aanhouden. 

Onze vrijwilligers zijn dan online beginnen deel te nemen aan allerlei Zoom-sessies, ook in het kader van het Toekomstverbond. Die nieuwe manier van vergaderen levert zelfs veel voordelen op omdat je snel documenten kan delen, wisselen tussen schermen, enzovoorts. Bovendien is er nu meer vergadertijd omdat we minder verplaatsingen hoeven te maken.

Ondertussen hebben we ook nog nieuwe projecten opgestart. Zoals Zorro, het ZuidOostRand RouteOverleg. Dat pilootproject rond duurzame mobiliteit in de Antwerpse zuidoostrand stond begin dit jaar nog maar in de startblokken, maar de deelnemers hebben zich in maart snel digitaal georganiseerd en rond deelthema’s werkgroepjes gevormd. Corona heeft hen niet belet om snel tot waardevolle resultaten te komen, die op maandag 26 oktober worden voorgesteld. 

Drie succesvolle webinars

Sinds het afsluiten van het Toekomstverbond, intussen een drietal jaren geleden, werken de burgerbewegingen intens samen met overheden en administraties. We hebben daardoor nu een sterke vertrouwensband, die ervoor zorgt dat ook de digitale overlegmomenten in een goede verstandhouding verlopen.

Naar aanleiding van het indienen van de vergunningsaanvraag voor de Oosterweelverbinding hebben we in juni samen met Ademloos en stRaten-generaal maar liefst drie webinars georganiseerd. Voor die digitale informatieavonden waren ook telkens een tiental vrijwilligers en medewerkers actief, zowel voor als achter de schermen.

De vergunningsaanvraag was in maart de aanleiding om het Toekomstverbond, het Routeplan 2020 en de modal shift nog eens tegen het licht te houden tijdens een Horta-avond. Wegens de lockdown was die informatieavond in de Horta dus afgelast. Maar we voelden de blijvende noodzaak om onze achterban te informeren en vragen te beantwoorden. Die webwinars vergden een volledig andere voorbereiding en organisatie dan we van de Roma- of Horta-avonden intussen gewoon zijn. Maar de 'webwoendagen' werden bijzonder goed onthaald en waren gezien de omstandigheden een groot succes.

Even bijpraten 

Het is dus niet dat Ringland op zijn gat lag op het moment dat het land even volledig tot stilstand kwam. En toch missen we het fysieke contact en de babbeltjes in de wandelgangen. Dat blijven nog altijd belangrijke informele contactmomenten waarbij we heel snel dingen kunnen afstemmen en even kunnen bijpraten. We proberen de draad nu stilaan weer op te pikken en opnieuw fysiek samen te komen als het coronaveilig kan. Maar we merken dat dat voorlopig nog moeizaam verloopt. Onze eerste intiatieven, zoals de begeleide fietstocht door het toekomstige Ringpark Groene Vesten en onze recente ‘denkdag’ voor kernvrijwilligers in de nieuwe zaal Stadsform lokten minder geïnteresseerden dan we normaal kunnen verwachten. Vooralsnog kunnen we moeilijk inschatten of het contact met onze achterban verbrokkeld is of dat mensen zich liever nog niet in groep begeven. 

Dat baart me soms wel zorgen. Maar ik geloof dat we nog steeds een sterk project hebben en mensen wel opnieuw geïnspireerd en betrokken zullen raken nu de Ringparken opstarten. Alleszins blijft het aantal vrijwilligersuren toch stabiel in vergelijking met de vorige jaren. We organiseren buitenshuis dan misschien minder evenementen waarmee we mensen samenbrengen, maar op tal van andere vlakken blijven we erg actief. Voor Zorro bijvoorbeeld zijn de afgelopen maanden 20 tot 25 vrijwilligers intensief bezig geweest. Ook het team van Straatvinken, ons burgerwetenschapsproject dat jaarlijks het verkeer in de straten telt, heeft naarstig doorgewerkt. De vierde editie in mei, die gewoon is doorgegaan, toont trouwens aan dat de interesse blijft groeien, over heel Vlaanderen.

Ik denk dat het eigen is aan vrijwilligersorganisaties zoals Ringland dat het engagement regelmatig een andere invulling krijgt. De inzet van onze vrijwilligers blijft hoog, ze besteden veel uren aan Ringland, ook al loopt alles nu helemaal anders.

Ook de Roma-avond gaat online

Toen De Roma in augustus aankondigde dat de deuren voor de rest van het jaar gesloten zouden blijven, moesten we ook voor onze jaarlijkse infoavond in die zaal een creatieve en coronaveilige oplossing zoeken. Omdat de webinars in juni erg in de smaak vielen, zullen we ook onze Roma-avond digitaal organiseren. Met een livestream deze keer. We zullen ook proberen om nog interactiever te werk te gaan om de deelnemers achter hun computer nog meer te betrekken en hen een boeiende én leuke avond te bezorgen. We kijken er heel erg naar uit op deze manier toch weer contact te leggen met zoveel mogelijk geïnteresseerden.

 

Christophe Lambrechts is een van de twee halftijdse medewerkers van Ringland. Zijn verhaal werd opgetekend door Ringland-vrijwilligster Lief Luypaers.

Foto 1: Christophe geeft een presentatie op de denkdag voor kernvrijwilligers, een voorzichtige heropstart van de fysieke bijeenkomsten.  
Foto 2: Vrijwilligsters maken in het begin van de lockdown 'Ringkapjes' om de nood aan mondmaskers te lenigen.
Foto 3: Er wordt voort intensief overlegd, maar dan online.
Foto 4: In juni ontdekken ook de burgerbewegingen het webinar. 

Schrijf je hier in voor de online Roma-avond.   

#vrijwilligers #participatie #corona #lockdown #Roma-avond

Donderdag 10 september

Ringland blogt |
Dré over fondsen werven voor een burgerbeweging

Net zoals eender welke andere organisatie heeft ook een burgerbeweging als Ringland een werkingsbudget nodig. Enerzijds om haar twee halftijdse coördinatoren te betalen, anderzijds voor allerhande kosten zoals affiches of flyers, kopieën enzovoort. Hoe geraakt Ringland aan die middelen? We vroegen het aan Dré Smessaert, net op het moment dat Ringland met steun van burgers een subsidie hoopt binnen te halen uit de pot van de burgerbegroting van het district Antwerpen.

Ik coördineer als vrijwilliger de fondsenwerving van Ringland om een werkingsbudget bij elkaar te sprokkelen. Ik doe dat graag. Ik ben altijd al iemand geweest die graag organiseert, het overzicht bewaren is mijn sterkte. Ik heb graag dat zaken vooruitgaan, dat er resultaten zijn en ik daartoe bijgedragen heb. 

Mijn hele professionele loopbaan ben ik met fondsenwerving bezig geweest. Ik ben begonnen bij Greenpeace, waar ik het vak geleerd heb. Daarna volgden Artsen Zonder Vakantie en 11.11.11.

Ringland is een concreet project. Hoe ver we staan, wat er goed gaat, wat er slecht gaat, wil ik meegeven aan onze sympathisanten. Ringland is ook een dankbaar project om voor te werken, de naam zegt alles. Ons project heeft intussen in Antwerpen een grote naamsbekendheid en maakt mensen enthousiast. Niet iedereen kan echter tijd of expertise steken in een vereniging. Maar wie ons een warm hart toedraagt, kan ook helpen met giften. Dat waarderen we enorm. Door die fondsen kunnen we onze onafhankelijkheid bewaren.

Mailen, schrijven, bussen, bellen

Een eerste pijler van de fondsenwerving zijn onze sympathisanten. Die benaderen we door ze brieven of mails te sturen of ze op te bellen. Een e-mail schrijven is het eenvoudigst, maar levert dan ook minder respons op. Brieven sturen doen we zo goedkoop mogelijk, ik denk dat geen enkele organisatie het zo goedkoop doet. Ten eerste betalen we daar niemand voor. En toch kunnen we rekenen op een professionele copywriter die daar ook les in geeft. Sofie Willems schrijft voor ons uit sympathie. Ten tweede hoeven we geen postzegels te betalen, normaal gezien het duurste element van een fondsenwervingsbrief. We kunnen een beroep doen op een netwerk van meer dan honderd ‘Ringland-postbodes’, vrijwilligers die de brieven in hun eigen buurt bussen.

Telefoneren lijkt het lastigst, maar ook daarvoor hebben we een ploeg fijne en gemotiveerde Ringlanders, die mee getrokken wordt door vrijwilliger Frans De Roo. Als ze iemand opbellen als vrijwilliger van Ringland, opent dat al meteen deuren die mensen zouden dichthouden als het telefoontje van een callcenter zou zijn. We bellen naar mensen die al eens een gift gedaan hebben aan Ringland en vragen of ze bij hun bank een permanente opdracht willen regelen. Dergelijke inkomsten geven ons immers meer stabiliteit. Momenteel krijgen we van zo’n 450 burgers giften. Die lopen grotendeels via de Koning Boudewijnstichting en zijn fiscaal aftrekbaar. 

Voor de administratieve opvolging daarvan kunnen we ook weeral een beroep doen op vrijwilligers, zoals Herman Beersmans. Met deze crowdfunding proberen we onze halftijdse coördinatoren Veerle en Christophe te betalen, maar het blijft krabben. 

Burgers beslissen mee over subsidie

Voorts volg ik de lopende subsidiedossiers op, de tweede pijler van onze fondsenwerving. Zo hebben we er een ingediend bij de Vlaamse overheidsdienst Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). Dat gaat niet om grote bedragen, maar alle beetjes helpen

Dit jaar hebben we ook opnieuw een project ingediend voor de burgerbegroting van het district Antwerpen. Alle inwoners van het district kunnen mee beslissen over de besteding van 1,4 miljoen euro. Vorig jaar hebben ze ons zo aan 10.000 euro geholpen. Daarmee kunnen we een stukje van het loon van onze coördinator voor de vrijwilligerswerking betalen.

Tot 24 september middernacht kan er opnieuw online gestemd. Als je surft naar het thema Aanwerving en ondersteuning van vrijwilligers vind je ons project. Zeker stemmen! Op die manier kunnen wij onze werking voortzetten. Dat is meer dan ooit belangrijk, nu we met vele vrijwilligers mee aan tafel zitten in allerlei overlegorganen: de werkateliers die met de ontwerpteams de toekomstige Ringparken uittekenen, de werkbank die zich buigt over het Routeplan 2030 voor de modal shift in de Vervoerregio Antwerpen, de werkbank Haventracé dat de Antwerpse Ring moet ontlasten, enzovoort. We denken bijvoorbeeld ook mee na over hoe de overkapping gefinancierd kan worden met overheidsmiddelen en andere bronnen. 

Voor al dat werk steunt Ringland niet alleen op ‘gewone’ burgers, maar ook op onze experts van de Ringland Academie. Ook al zetten al die mensen zich vrijwillig in, een werkingsbudget is daarbij onontbeerlijk.

 

Dré Smessaert is Ringland-vrijwilliger van het eerste uur. Zijn verhaal werd opgetekend door Katelijne De Vis, eveneens vrijwilligster. De bovenste foto is gemaakt tijdens De Warmste Week van 2019, toen Dré samen met enkele vrijwilligsters lekkere pompoensoep verkocht ten voordele van Ringland. Op de tweede foto zie je de Ringland-postbodes in actie. Op de derde stond Dré mee in de infostand op het Ringland-festival.   

Wil je Ringland steunen? Overweeg een gift of permanente opdracht via de Koning Boudewijnstichting. Vanaf 40 euro per jaar is je gift fiscaal aftrekbaar. Woon je in het district Antwerpen (postcode 2000, 2018, 2020, 2030, 2050 of 2060), stem dan ook voor het project Ringland Vrijwillgersondersteuning, ingediend voor de Burgerbegroting van het district Antwerpen. Interesse voor de telefoonploeg? Lees dan even deze uitnodiging van Dré en Frans

#Fondsenwerving #Burgerbegroting #Subsidies #Vrijwilligers #KoningBoudewijnstichtig #FiscaalAttest

 

Vrijdag 28 augustus

Ringland blogt |
Tinnie en Joris over Ringpark Groene Vesten

Het team van het ontwerpbureau Buur kreeg de opdracht om de bermen langs de Ring tussen de Kolonel Silvertopstraat in het zuiden en de aansluiting met de E34 in het oosten te ontwikkelen. Het groene landschap van dit Ringpark Groene Vesten moet in afwachting van de overkapping alvast de leefbaarheid voor de naastliggende wijken verbeteren. Na een masterclass van Ringland, een info- en vormingsmoment voor betrokken vrijwilligers, stelden Tinnie Van der Roost en Joris De Vroey zich kandidaat om het ontwerpproces van het Ringpark van nabij op te volgen. Samen met enkele andere ‘Ringland-antennes’ en met buurtbewoners die werden uitgeloot door De Grote Verbinding participeren ze nu in de zogenaamde werkateliers. Hier lees je hun verhaal.

In het plan van het ontwerpteam Buur worden de bestaande parken – zoals het Brialmontpark, het Villegaspark en de Wolvenberg in Berchem – met elkaar verbonden door groene corridors. De ‘restruimte’ tussen de Singel en de Ring wordt verder vergroend. De historische vestenstructuur van de vroegere Brialmontomwalling wordt op verschillende plaatsen opnieuw geaccentueerd. Voorts zullen enkele ‘groene nerven’ aansluiten op het Ringpark Groene Vesten. Die nerven zijn straten die als groene aders door de stad zullen lopen en die zo de zachte verbindingen tussen bepaalde wijken vormen. Over het idee van die groene nerven is Ringland heel enthousiast. Dat onderdeel zal wel gefinancierd moeten worden door de districten, want het is niet voorzien in het budget van De Grote Verbinding. Voorts denkt het ontwerpteam ook al na over de lokale invulling, zoals een sportplein, horeca, fietsenstallingen, speelpleintjes enzovoort.

Enerzijds dromen we weg bij de mooie referentiebeelden die het ontwerpteam ons toont, zeker als we ons er de toekomstige overkapping bij verbeelden. Anderzijds beseffen we dat het Ringpark Groene Vesten op bepaalde plaatsen zeer smal zal zijn en dat er barrières zijn zoals het Ringspoor en de Singel. Bovendien zullen sommige stukken tijdens de aanleg van de overkapping werfzone worden.

Door de hitte en de droogte van de voorbije zomers snakken we naar verkoelend water. Met het oog op de klimaatverandering is de waterhuishouding cruciaal en moet die zorgvuldig uitgewerkt worden. De technische studies over water en energie besteedt het team uit aan andere specialisten, eveneens aangesteld door De Grote Verbinding. Infiltratie en buffering van regenwater zullen hoe dan ook heel zichtbaar aanwezig zijn in Ringpark Groene Vesten.

Bermen en schermen

We zijn enthousiast over het ontwerp van het fiets- en wandelpad langs het hele traject van het Ringpark en over de geplande ecologische corridors. Maar we hebben wel bedenkingen bij het plaatsen van zo veel geluidsbermen en -schermen. Die nemen wellicht een (te) grote hap uit het al bij al beperkte budget. Momenteel loopt een studie naar het effect van de bermen en schermen die al geplaatst zijn, maar gevreesd wordt dat het meestal heel lokaal is en beperkt blijft. Volgens ons moeten geluidsoverlast en luchtvervuiling bij de bron aangepakt worden. Intussen kan een snelheidsverlaging op de Ring en op de Singel ook al een evidente en zelfs kosteloze ingreep zijn, een voorstel dat Ringland al lang naar voren schuift.

Overleg online en op de fiets

Ringland trok in de zomer met de fiets door het toekomstige Ringpark Groene Vesten.

Wegens de coronamaatregelen verlopen de vergaderingen van de werkateliers met het ontwerpteam tot nu toe enkel online. Dat heeft beperkingen, maar de overlegmomenten worden deskundig begeleid door het communicatieteam van Levuur. De betrokkenheid van de deelnemende burgers is groot en we worden op heel wat punten echt gehoord. De experts van Buur, evenals die van de stad, nemen onze opmerkingen steeds mee. 

In het begin van de zomervakantie hebben we met het werkatelier een fietstocht gemaakt om ter plaatse een en ander te bekijken en elkaar feedback te geven. Een deel van die fietstocht hebben we intussen overgedaan met meer Ringlanders, en we organiseren er nog enkele in september. Na de zomer trekt Levuur ook de wijken in om bewoners te vragen wat hun wensen en noden zijn.

Het conceptueel plan wordt binnenkort ter goedkeuring voorgelegd aan de districten. Daarna wordt het concrete landschapsontwerp uitgewerkt, waarna wordt beslist wat er binnen het voorziene budget uitgevoerd kan worden. 

 

Tinnie Van der Roost uit Borgerhout en Joris De Vroey uit Oud-Berchem zijn Ringland-vrijwilligers van het eerste uur. In het werkatelier (met burgers) van Ringpark Groene Vesten vertegenwoordigen ze de burgerbeweging samen met ‘Ringland-antennes’ Anne Goffin en José Kennes. In de projectwerkbank (met experts) is Ringland vertegenwoordigd door Peter Vermeulen, André Arnauw en Maarten Vrebos van de Ringland Academie en antennes Diane De Laet, Polette Eliaers en Kris Rockelé.

Het verhaal van Tinnie en Joris werd opgetekend door Katelijne De Vis, eveneens vrijwilligster. De foto’s zijn tijdens de fietstochten gemaakt door communicatiecoördinatrice Veerle Janssens en Ringland-antenne Ingrid Carton.

Wil je zelf op verkenning in het toekomstige Ringpark Groene Vesten? Schrijf je snel in voor de fietstochten die de Ringland-antennes in september organiseren. Of fiets of stap de (kunst)route van 'Expeditie Groene Vesten' individueel. Lees meer

#RingparkGroeneVesten #Vrijwilligers #Antennewerking #Fietstocht

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

  • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
  • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
  • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
  • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

  • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
  • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
  • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
  • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
  • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -