Donderdag 19 september

Ringland zat niet stil in de hete zomer 

De zomervakantie van 2019 was heet. Maar Ringland is niet bij de pakken blijven zitten. Een overzicht van onze activiteiten: 

 • Mee onder impuls van Ringland is het ontwerp van de verkeersknoop aan de Groenendaallaan in Merksem, waar de Oosterweelverbinding aansluit op de noordelijke Ring, verbeterd. Daarnaast is met Lantis (ex-BAM) én de buurtbewoners (’t Schijnverbond, Damcomité,...) intensief overleg opgestart om de verkeersknoop aan Schijnpoort te verbeteren. Ringland begeleidt mee de gesprekken en onze experts zitten mee aan de tekentafel. De cocreatie waar we al lang op aandringen, krijgt eindelijk vorm.

 • Onder leiding van Peter Vermeulen van Ringland en intendant Alexander D’Hooghe is de langverwachte studie van de zuidelijke Ring opgestart. Die studie is belangrijk omdat ze grote thema’s samenbrengt: maximale overkapping, aansluiting op de tunnels van de Oosterweelverbinding, aantal rijstroken in functie van een modal shift naar duurzamer verkeer, leefbaarheidsprojecten, luchtkwaliteit, ecologie, geluid en zelfs de energie- en waterhuishouding van de stad.

 • We herinnerden de regeringsonderhandelaars aan ons memorandum  en hun verkiezingbeloftes voor de overkapping. Met dit filmpje stuurden we een wake-upcall uit. Verspreid het mee en maak Ringland waar!

 • Onze experts becommentarieerden het lopende milieueffectenrapport(MER) voor de Oosterweelverbinding en het Routeplan 2030 met maatregelen voor de modal shift naar duurzamer verkeer. ‘Samengevat kunnen we zeggen dat er voor beide nog veel werk aan de winkel is', aldus een expert van de Ringland Academie.

 • Samen met veel vrijwilligers bereiden we onze deelname aan de Boekenbeurs voor. We zijn in dat kader ook een van de organisatoren van een groots mobiliteitscongres. Wil ook jij meewerken als nieuwe vrijwilliger? Stuur een mailtje naar info@ringland.be.

Bron: Nieuwsbrief 19/9/2019

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=U08o5-P1DJs[/embedyt]

Meer nieuws

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

 • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
 • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
 • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
 • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

 • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
 • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
 • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
 • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
 • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -