Dinsdag 12 november

Hoog tijd voor een stand van zaken

De voorbije maanden is achter de schermen ontzettend hard gewerkt door de experts van de burgerbewegingen en de administraties. Hoog tijd om een stand van zaken op te maken. Dat doen de burgerbewegingen op maandag 18 november om 20 uur in de Horta. Op dinsdag 26 en woensdag 27 november kan je ook naar de Ringdagen van de overheid.

Horta-avond

[De presentaties van de Horta-avond kan je inmiddels hier herbekijken.]

Op de Horta-avond van Ademloos en stRaten-generaal in samenwerking met Ringland is deze keer ook Lantis (ex-BAM) van de partij. Een overzicht van het programma: 

 1. Manu Claeys (stRaten-generaal) geeft uitleg bij de vernieuwde MER-procedure en de bouwvergunnning voor de Oosterweelverbinding.

 2. Hella Rogiers (team intendant), Christophe Lambrechts (Ringland)en Natalie Waterplas (Lantis) brengen verslag uit over de intensieve ontwerpsessies. Daarin werd samen naar oplossingen gezocht voor de Oosterweelknoop bij het Noordkasteel, de aansluiting aan de Groenendaallaan in Merksem en de Hollandse knoop in Borgerhout.

 3. Luc Hellemans (Lantis) blikt onder het motto ‘de toekomst is aan de durvers’ vooruit op 2020 en de stappen die nodig zijn om te beginnen aan de Oosterweelverbinding én de eerste fase van de overkapping. Hoe maken we van dit project de hefboom voor duurzame mobiliteit en hoe komen we tot een ‘future proof’-Oosterweel?

 4. Peter Vermeulen (Ringland) geeft een overzicht van andere projecten uit het Toekomstverbond: een aanzet tot een herziene spaghettiknoop op de zuidelijke Ring, een doorkijk naar zone West (Linkeroever en Zwijndrecht), de aanpak van de onderbouw van de toekomstige Ring, de aansluiting van de Ring aan de Oosterweel, het Routeplan 2030 voor de modal shift, het Haventracé, ... 

 5. Wim van Hees (Ademloos) modereert de vragen uit het publiek.

Ringdagen

[De presentaties van de Ringdagen kan je inmiddels hier herbekijken.]

Op dinsdag 26 en woensdag 27 november tussen 15 en 21 uur kan je op de Ringdagen  van de overheid in de vernieuwde Handelsbeurs  in gesprek gaan met experts van de stad Antwerpen, Lantis, de Vlaamse overheid en het team van de intendant. Je komt er meer te weten over De grote verbinding, de zeven geplande Ringparken, de nieuwe Scheldebrug en de Oosterweel-verbinding.

Meer nieuws

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

 • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
 • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
 • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
 • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

 • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
 • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
 • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
 • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
 • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -