Woensdag 07 oktober

Volg jij mee het ontwerp van de Ringparken op?

Nu de ontwerpteams voor de vier noordelijke Ringparken Noordkasteel, Groenendaal, Lobroekdok en Het Schijn bekend zijn, gaan daarvoor binnenkort de ontwerpsessies in de werkbanken en werkateliers van start. Daarbij zitten ook burgers mee aan tafel. Heb jij interesse om daar als geëngageerde Ringlander samen met enkele andere ‘Ringland-antennes’ mee de visie en ideeën van onze burgerbeweging naar voren te brengen? Schrijf je dan in voor 'Start to Ringpark', onze online infosessie op woensdag 28 oktober. 

Even terugblikken...

In februari hebben we tijdens een (toen nog fysieke...) masterclass geïnformeerd over de concepten die de ontwerpbureaus en de projectteams aan het ontwikkelen waren voor de leefbaarheidsprojecten Ringpark West en Ringpark Groene Vesten. Vanuit het team van de intendant werd in het kader van De Grote Verbinding ook een participatiestructuur opgezet die garandeert dat afgevaardigden van de burgerbewegingen mee aan de ontwerptafel zitten. Bekijk hier het overzicht van die participatiestructuur

In het voorjaar participeerden drie Ringland-experts en zeven betrokken vrijwilligers – onze zogenaamde ‘Ringland-antennes’ – vervolgens in de projectwerkbank (met focus op ontwerpend onderzoek) en/of het werkatelier (met inspraak van burgers) voor het Ringpark Groene Vesten. Die sessies, die wegens de coronamaatregelen online verliepen, resulteerden ondertussen in een afgerond conceptontwerp voor Ringpark Groene Vesten.  Lees hier de ervaringen van twee betrokken Ringlanders of laat Tinnie je overtuigen met dit filmpje.

In de zomer organiseerde De Grote Verbinding een ‘open moment’ in de vorm van een kunstenroute in het toekomstige Ringpark Groene Vesten. De bedoeling was om zo veel mogelijk burgers te informeren over het leefbaarheidsproject. Burgers konden ook hun feedback en feedforward geven, via de QR-code op de panelen of via de website van De Grote Verbinding. 

In augustus en september organiseerde Ringland voor circa 70 Ringlanders een tiental informatieve fietstochten langs een reeks interessante locaties van het Ringpark Groene Vesten. Dat gebeurde eveneens om burgers hun mening nog beter te kunnen laten funderen.

Wat gebeurt er dit najaar?

Onze experts en antennes blijven in de werkbank en het werkatelier mee het ontwerp van Ringpark Groene Vesten in detail vormgeven. Inmiddels zijn ook de ontwerpteams voor de noordelijke Ringparken bekend. Dat zijn Noordkasteel, Groenendaal, Lobroekdok en Het Schijn. Ook daarvoor starten de ontwerpsessies binnenkort op, waarbij buurtbewoners en afgevaardigden van de burgerbewegingen opnieuw hun zeg krijgen.

Daarvoor zoeken we een 40-tal Ringland-antennes. Wat precies van je verwacht wordt, hoe we je daarbij ondersteunen en welk standpunt van Ringland je in die werkbanken of -ateliers mee kan verdedigen, verneem je tijdens onze  

online infosessie Start to Ringpark
op woensdag 28 oktober
20 tot 21.30 uur

>> Ik neem deel aan Start to Ringpark 

Na je inschrijving krijg je tijdig de Zoom-link. Ben je die avond verhinderd maar ben je wel geïnteresseerd, dan kan je dat ook opgeven in het inschrijvingsformulier.  

De antennewerking van Ringland is mede mogelijk door de steun van de burgerbegroting 2020 van het district Antwerpen.

#Ringparken #Antennewerking #Participatie

 

Meer nieuws

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

  • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
  • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
  • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
  • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

  • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
  • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
  • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
  • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
  • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -