Dinsdag 04 juni

Telraam en Straatvinken slaan de handen in elkaar voor verkeerstellingen door burgers

Persbericht Ringland Academie / Straatvinken / Telraam, 4/6/2019

Telraam en Straatvinken, de grootste twee burgerinitiatieven die in Vlaanderen het verkeer tellen, slaan de handen in elkaar voor een intensieve samenwerking.

Telraam ontwikkelt toptechnologisch en betrouwbaar meetmateriaal dat ter beschikking wordt gesteld van geïnteresseerde burgers. Het is een initiatief van studiebureau Transport & Mobility Leuven, de beweging voor duurzame mobiliteit Mobiel 21 en webbureau Waanz.in.

In Antwerpen lanceerde de Ringland Academie vorig jaar het project ‘Straatvinken’, waarbij burgers een uur lang het verkeer tellen. Op donderdag 16 mei vond de tweede editie van deze jaarlijkse verkeerstelling plaats. Daarnaast zijn sinds begin mei in de regio Antwerpen, met steun van Gazet van Antwerpen, ook 100 ‘Telramen’ geactiveerd. Onder de naam ‘Straatvinknesten’ registreren ze een maand lang doorlopend het verkeer tijdens de daguren. De bedoeling is om beide burgerwetenschapsinitiatieven nog beter op elkaar af te stemmen en de juistheid van de data maximaal te verifiëren.

Objectiveren van het buikgevoel

‘Ruim twee maanden na lancering heeft Telraam nu meer dan 200 telpunten verspreid over heel Vlaanderen, van Kortrijk tot Hoeselt, met concentraties in Kessel-Lo en de ruime regio Antwerpen’, zegt Elke Franchois van Mobiel 21. ‘Deze telpunten brengen volautomatisch de modal split van vier vervoermiddelen in kaart. Zo objectiveren ze het buikgevoel van burgers in hun dialoog met het lokale bestuur. Voetgangers, fietsers, auto’s en zwaar vervoer worden op een overzichtelijke manier in beeld gebracht.’

‘De tellingen kunnen aantonen dat bepaalde ingrepen in de verkeerscirculatie, de rijrichting, de parkeervoorzieningen, of de inrichting van de publieke ruimte leiden tot meer veiligheid en een betere verkeersleefbaarheid bij wegenwerken of sluipverkeer’, zegt Wouter Florizoone van Transport & Mobility Leuven.

Betrouwbare telresultaten

De handmatige verkeerstellingen van de Straatvinkactie van 16 mei worden nu naast de metingen van de Telramen gelegd om de nauwkeurigheid van de automatische meetmethode te verifiëren. Dit partnerschap biedt Telraam de mogelijkheid de betrouwbaarheid van de automatische tellingen op grote schaal te onderzoeken.

De eerste vergelijkingen geven aan dat Telraam betrouwbaar is. De foutenmarge is beperkt tot 10 à 15% voor auto’s. De toewijzing van de juiste categorie (voetganger, fiets, auto of vrachtwagen) kan voor iets grotere afwijkingen zorgen, als gevolg van de huidige methode voor de objectherkenning. Die wordt continu verbeterd naarmate er meer Telraam-data verzameld worden.

De samenwerking biedt ook nieuwe mogelijkheden om de mobiliteitsdoelstellingen voor de regio Antwerpen jaar na jaar op te volgen en trends in verkeersleefbaarheid in kaart te brengen. Huib Huyse van HIVA - KU Leuven en wetenschappelijk begeleider van Straatvinken verduidelijkt: ‘De 100 Straatvinknesten worden ingezet als referentiemeetpunten. Op termijn moeten die toelaten om na te gaan of de verschillen tussen de jaarlijkse tellingen van telkens één uur op een 2.000-tal punten een gevolg zijn van verschuivingen in de mobiliteitsmix of eerder te verklaren zijn door verschillende weersomstandigheden of andere factoren.’

 

Meer nieuws

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

  • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
  • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
  • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
  • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

  • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
  • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
  • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
  • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
  • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -