Donderdag 05 juli

Vierde masterclass voor Ringbouwers

Nieuwsflash, 5/7/2018


Hoe verder met de geselecteerde projecten
voor de eerste fase van de overkapping?

Ringland organiseert vierde masterclass op dinsdag 28 augustus

Terwijl het volop zomert en ook Ringland zich stilaan klaarmaakt om na een intens werkjaar weer even de batterijen op te laden, kijken we toch al vooruit.

De overheid selecteerde zopas uit de 31 voorstellen van de ontwerpteams 18 projecten (plus 4 reserve) voor de eerste fase van de overkapping. Na dat nieuws bleef je misschien nog met vragen zitten.

 • Wat is er nu eigenlijk beslist?
 • Hoe beoordeelt Ringland de selectie?
 • Hoeveel kilometer wordt er in de eerste fase overkapt?
 • Waarom gaat de aandacht eerst naar deze zone en pas later naar die?
 • Hoe zit het met Oosterweel en met de A102? En met de gaten?
 • Hoe beoordelen de ontwerpteams de selectie en wat gaan zij nu doen?
 • Wat zijn de volgende stappen?
 • Worden Ringlanders en Ringbouwers nog betrokken?
 • Wat plannen de burgerbewegingen nog?

We hebben samen al veel impact gehad op het resultaat. Toch staan we nog maar aan het begin van een lang én veelbelovend proces. Dat kan alleen slagen met de blijvende steun en inzet van vele burgers. Zorg dus dat je mee blijft.

Vlak voor de start van het nieuwe werkjaar zetten we daarom tijdens onze vierde masterclass voor Ringbouwers nog eens alles op een rijtje. Blokkeer dus nu al in je agenda:

Masterclass Ringland op dinsdag 28 augustus om 20 uur

Ook de ontwerpteams zijn dan uitgenodigd om toelichting te geven en te antwoorden op je vragen. 
Je kan je nu al van een plaats verzekeren via deze link. Meer info over de locatie krijg je in augustus.

Meer nieuws

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

 • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
 • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
 • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
 • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

 • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
 • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
 • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
 • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
 • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -