Vrijdag 26 april

Volgende Vlaamse regering moet Toekomstverbond onverwijld waarmaken

Persbericht Ademloos, Ringland en stRaten-generaal, 26/4/2019

Download hier het integrale memorandum 2019.

Met het Toekomstverbond, afgesloten met de burgerbewegingen, heeft de ontslagnemende Vlaamse regering in 2017 een doorbraak geforceerd in het Oosterweeldossier. Diezelfde burgerbewegingen gaan er nu van uit dat de volgende regering de beloftevolle intenties uit dat akkoord zo snel mogelijk zal omzetten naar de praktijk. Om de volledige overkapping van de Antwerpse Ring en de modal shift naar duurzamer verkeer tegen 2030 te realiseren is er immers geen tijd meer te verliezen. Ademloos, Ringland en stRaten-generaal lijsten in hun gezamenlijke memorandum zes uitdagingen op waar de Vlaamse regering meteen na de verkiezingen mee aan de slag moet.

Het ‘Toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid’ van maart 2017 betekende voor vele Antwerpenaren na jaren van strijd eindelijk een teken van hoop. Als de Vlaamse regering die na de verkiezingen van 26 mei 2019 aantreedt, geen werk maakt van de uitvoering van dat historische akkoord, dreigen vele kiezers gedesillusioneerd achter te blijven. Voor de stad en de regio, voor de leefbaarheid, de mobiliteit én de economie zou dat nog vele jaren van stilstand - ook letterlijk - betekenen. Dat kan de overheid zich niet permitteren.

Om vooruitgang te garanderen heeft de volgende Vlaamse regering aan het Toekomstverbond een uitstekende leidraad. Het biedt een antwoord op de vele uitdagingen waar stad en regio voor staan.  

Het memorandum van Ademloos, Ringland en stRaten-generaal schetst voor zes uitdagingen de stand van zaken en de to do’s. Lees hier de krachtlijnen.

Download hier de pdf van het integrale memorandum 2019.

Meer nieuws

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

  • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
  • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
  • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
  • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

  • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
  • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
  • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
  • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
  • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -