Zondag 21 juni

Realiseren we de modal shift naar duurzamer verkeer? (Webwoensdag 2)


Realiseren we de modal shift naar duurzamer verkeer? Dat was de vraag die voorlag op het tweede webinar, dat bijzonder positief geëvalueerd werd door de deelnemers. 'Ik vond het gewoon hartstikke goed!', reageerde iemand achteraf in de enquête. 'Er blijkt al heel veel studiewerk gebeurd', stelde een ander ietwat verrast vast. 'De Vervoerregio Antwerpen is wel degelijk met de verkeersproblematiek in de hele regio bezig.' Maar ook: 'Nu nog de burgers meekrijgen, want maar heel weinig mensen weten iets over de modal shift naar duurzamer verkeer. Er moet dringend gesensibiliseerd worden om ook een 'mental shift' in gang te zetten.'
Daarom: heb je de avond gemist? Bekijk hieronder de presentaties.

 
Welkom op het tweede webinar 

Wim van Hees, Ademloos:
'Het dient onderstreept dat het Toekomstverbond een samenhangend geheel is, waarbij bijvoorbeeld het realiseren van de modal shift een voorwaarde is voor het succes van het geheel.'

Bekijk hier de verwelkoming

 
Eerste bevindingen burgerwetenschapsonderzoek Straatvinken

Huib Huyse en Thomas Vanoutrive, HIVA - KU Leuven en UAntwerpen: 
'De impact van corona op onze straten werd door de deelnemers aan de leefbaarheidsbevraging straat-O-sfeer positief beoordeeld. Voor voetgangers en fietsers was het heel wat aangenamer.'
'Ook na corona plannen deelnemers meer te voet te gaan of de fiets te gebruiken, minder de bus, tram of trein. Maar een belangrijk deel van de 3.151 deelnemers aan straat-O-sfeer zegt ook de auto minder te zullen gebruiken.'  

Bekijk hier de toelichtingen tijdens het webinar

 

Routeplan 2030 voor de Vervoerregio Antwerpen

Simon Neyt, coördinator team Routeplan:
'We willen mensen uit hun auto krijgen, richting een kwaliteitsvol, 
efficiënt en performant systeem. Daarvoor hebben we een multimodaal netwerk nodig, waarin het openbaar vervoer een rol speelt, maar ook de fiets en deelsystemen hun plaats hebben.'  

Bekijk hier de toelichting tijdens het webinar 
Lees hier de antwoorden op niet-besproken vragen


Peter Vermeulen, Ringland en covoorzitter werkbank Routeplan:
'Als we de modal shift willen realiseren, moet het aandeel van het openbaar vervoer, evenals dat van het fietsverkeer, maal twee. Besparen op openbaar vervoer zou kunnen ... op één voorwaarde: als de doorstroming verbetert, op korte termijn. De tram kan altijd rood krijgen, behalve als hij eraan komt. Dat is een win-win voor iedereen.'  

Bekijk hier de reflectie tijdens het webinar

 

Zorro, sensibiliseringsproject van Ringland in de zuidoostrand

Dirk De Weerdt, Ringland:
'Met dit burgerplatform voor duurzame mobiliteit maken we de modal shift concreet. Elke verplaatsing is een individuele keuze. Welke ga je vanaf nu proberen op een meer duurzame manier te doen? Zorro daagt je uit voor een stap vooruit. Wil je meedoen? Mail zorro@ringland.be of schrijf je in op de nieuwsbrief.'

Bekijk hier de toelichting tijdens het webinar

 

Vragen en slotbeschouwing

Manu Claeys, stRaten-generaal:
'Ik denk dat we de modal shift wel halen tegen 2030. De trendbreuk is dat we door het Toekomstverbond nu een Vervoerregio hebben waarin 32 gemeenten eindelijk samenwerken. We hebben in de stad heus wel de ambitie om Kopenhagen, Lyon enz. achterna te gaan met een modal split die scherper is dan 50/50. Het Routeplan is behoorlijk ambitieus, met o.m. de aanpak van vier stations in de Ringzone, en aan de rand van de stad een achttal hubs waar de verschillende modi samenkomen. Alle partners (De Lijn, de NMBS, de provincie, de stad, AWV, alle gemeenten, Lantis enz.) zullen moeten investeren voor een ambitie die zo groot is als de financiële ambitie voor Oosterweel.' 

Bekijk hier de vragen en slotbeschouwing tijdens het webinar

 

Bekijk via deze link de andere webwoensdagen.

Meer nieuws

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

  • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
  • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
  • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
  • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

  • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
  • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
  • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
  • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
  • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -