Maandag 29 juni

De webwoensdagen van de burgerbewegingen

 

Ringland, Ademloos en stRaten-generaal organiseerden in juni drie online infoavonden rond het Toekomstverbond, het akkoord tussen de burgerbewegingen en de overheid om samen de leefbaarheid en de mobiliteit in de regio Antwerpen aan te pakken. Gastheren waren telkens Peter Vermeulen, Wim van Hees en Manu Claeys. De eerste webwoensdag boden ze samen met gastsprekers een algemene stand van zaken. De volgende twee webinars zoomden daar thematisch verder op in. Je kan de webinars nog herbekijken.

Het Toekomstverbond is een veelomvattend akkoord tussen de overheid en de burgerbewegingen om de leefbaarheid en de mobiliteit in de regio Antwerpen ingrijpend en in cocreatie te verbeteren. Aan de vooravond van het indienen door Lantis van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de Oosterweelverbinding (op 30 april 2020) en ter voorbereiding van de webinars lijstten de burgerbewegingen in het document Alles op een rij facts & figures op over de stand van zaken.  

• Woensdag 3 juni
Hoe ver staat het met het Toekomstverbond?
Herbekijk via deze link. 

• Leefbaarheidsprojecten en Ringparken: de opstap naar de overkapping?
• Toelichting bij de omgevingsvergunningsaanvraag voor de Oosterweelverbinding
• Modal shift naar duurzamer verkeer via het Routeplan 2030
• Stand van zaken Haventracé
• Reflecties door de burgerbewegingen

Gasten: Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters, Alexander D’Hooghe (leefbaarheidsintendant), Luc Hellemans (CEO Lantis) en Simon Neyt (coördinator team Routeplan 2030)
Interview: Kris Vanmarsenille (hoofdredactrice Gazet van Antwerpen)

 

• Woensdag 17 juni
Realiseren we de modal shift naar duurzamer verkeer? 
Herbekijk via deze link.
Gasten: Simon Neyt (coördinator team Routeplan 2030), Huib Huyse en Thomas Vanoutrive (Straatvinken), Dirk De Weerdt (Zorro)


• Woensdag 24 juni
Hoe ver staat het met de overkapping?
Hoe reageren de burgerbewegingen op de vergunningsaanvraag voor Oosterweel?
Herbekijk via deze link.
Gasten
: Alexander D’Hooghe (leefbaarheidsintendant), Maarten Moers (team West) en André Loeckx (prof. em. Stedenbouw) 

Lees de slotbeschouwing door prof. em. André Loeckx:
'Antwerpenaren, dit is jullie historische moment'

Meer nieuws

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

  • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
  • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
  • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
  • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

  • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
  • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
  • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
  • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
  • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -