Dinsdag 13 oktober

Zorro wijst je de weg naar duurzamere mobiliteit op maandag 26 oktober

Update 27 oktober: (her)bekijk hier de infoavond 

Het burgerplatform Zorro is klaar met zijn voorstellen voor een duurzamere mobiliteit in de Antwerpse zuidoostrand: Mortsel, Edegem, Hove, Boechout, Kontich, Lint, Borsbeek en Wommelgem. Op maandagavond 26 oktober om 20 uur stellen we ze voor in het Mark Liebrechtcentrum in Mortsel. Je verneemt op de (online) infoavond ook hoe je met een 'tool' zelf de stap kan zetten en vrienden kan aanmoedigen.

De vliegende start van Zorro

Oktober 2019
De 32 gemeenten van Vervoerregio Antwerpen zitten samen. Eindelijk. Want we mogen het vierde luik van het Toekomstverbond niet vergeten! In dat akkoord van 2017 tussen de overheden en de Antwerpse burgerbewegingen is afgesproken dat er – naast de realisatie van de Oosterweelverbinding, het Haventracé en de overkapping van de Antwerpse Ring – ook dringend werk gemaakt moet worden van de modal shift naar duurzamer verkeer in de hele regio Antwerpen. 

Februari 2020
Meer dan 200 belangstellenden wonen in Mortsel de debatavond van Ringland over duurzame mobiliteit bij.

Maart 2020
In volle lockdown wordt Zorro geboren, een pilootproject in de vervoerregio. Dit burgerplatform krijgt een duidelijke opdracht mee: maak de modal shift concreet, en begin met de Antwerpse zuidoostrand: Mortsel, Edegem, Hove, Boechout, Kontich, Lint, Borsbeek en Wommelgem.

Zomer 2020
Zorro draait op volle toeren, en dat volledig digitaal! Niet minder dan negen werkgroepen buigen zich over de vraag hoe burgers de modal shift in praktijk kunnen brengen. Waar kan bv. een sneltram komen en hoe kan die vlot doorrijden? Waar moeten fietsers conflictvrij kunnen rijden en veilig parkeren? Hoe maken we van onze woonwijken echte leefbuurten? Enzovoort.

Maandag 26 oktober 2020
Zorro lanceert zijn voorstellen voor duurzame mobiliteit in de Antwerpse zuidoostrand. Zorro-medewerkers presenteren je

 • een performant netwerk van trein-tram-bus
 • een beter toegankelijk openbaar vervoer
 • het verhaal van wattvrouw Sabine voor een echte sneltram 15
 • een regio waar fietsers vlot en veiligkunnen rijden en parkeren
 • de 15 minutenstad, waarin je alle nodige voorzieningen vindt binnen een kwartier loop- of fietsafstand
 • last but not least: de Zorro-tool die elke individuele burger uitdaagt voor een mental shift naar een modal shift.

 

Wil je voortaan ook op de hoogte blijven van zinvolle initiatieven voor duurzame mobiliteit in de zuidoostrand? Schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief van Zorro.

 

Meer nieuws

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

 • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
 • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
 • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
 • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

 • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
 • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
 • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
 • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
 • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -