De Ringland Academie

In de Ringland Academie gaan we verder met de inhoudelijke uitbouw van het Ringland-verhaal. Daartoe nodigen we experts en bedrijven uit om mee na te denken over de stad van de toekomst en de Ringland-plannen verder kritisch uit te diepen op onze drie basisthema’s (mobiliteit, leefbaarheid en stadsontwikkeling) en een vierde overkoepelend thema, de concrete realisatie van Ringland (financieel en technisch).

We willen daarbij in detail berekenen hoe Ringland een positieve en belangrijke bijdrage kan leveren aan tal van stedelijke beleidsplannen en beleidsinitiatieven (zoals het Antwerpse klimaatplan, het groenplan of Labo XX), en ook verder uitwerken hoe Ringland concreet gerealiseerd kan worden. Dat moet overtuigende beleidsvoorstellen opleveren, in het bijzonder gericht aan de intendant die de overkapping in opdracht van de Vlaamse regering onderzoekt.

De resultaten van de Ringland Academie worden in april 2016 voorgesteld op een infoavond voor het grote publiek in De Roma. Belangrijke resultaten zullen ook ondersteund worden door campagnes om het draagvlak verder te vergroten.

Doe mee met de Ringland Academie

Voelt u zich geroepen om vanuit uw kennis of expertise bij te dragen en mee te werken aan de zoektocht naar oplossingen voor het hele Ringland-verhaal?
Geef u dan op via bouwmee@ringland.be en doe mee met de Ringland Academie.

Voor elk thema zijn we op zoek naar praktijkdeskundigen, academici, professionals, beleidsmakers of gewoon enthousiastelingen die een bijdrage kunnen leveren. Elk thema wordt aangepakt door een kerngroep (die aan de kar trekt en een intensiever engagement aangaat) en waarbij input gevraagd wordt van een bredere themagroep (engagement op sporadische basis, zoals een workshop bijwonen). Wij bieden u ruimte voor al uw ideeën en een boeiend discussieplatform om die te delen met andere specialisten.

Geef op welk thema u het meest interesseert en welke inbreng u op dat vlak kunt bieden:

Contacteer ons via bouwmee@ringland.be
X
- Enter Your Location -
- or -