Ringland Academie

De Ringland Academie gaat verder met de inhoudelijke uitbouw van het Ringland-verhaal. Samen met experts, de Universiteit Antwerpen en bedrijven denken we na over de stad van de toekomst en diepen we de Ringland-plannen verder kritisch uit op onze drie basisthema’s: mobiliteit, leefbaarheid en stadsontwikkeling. We berekenen in detail hoe Ringland een belangrijke, positieve bijdrage kan leveren aan tal van stedelijke beleidsplannen en beleidsinitiatieven (zoals het Antwerpse klimaatplan, het groenplan of Labo XX). We bestuderen ook de concrete realisatie van de volledige overkapping, zowel financieel als technisch. Het doel zijn overtuigende beleidsvoorstellen.

De eerste vier studies van de Ringland Academie zijn voorgesteld in april 2016 op een infoavond voor het grote publiek in De Roma.

In mei 2016 hebben 2.000 burgers op initiatief van de Ringland Academie de luchtkwaliteit in de stad Antwerpen nauwkeurig in kaart gebracht via meetsensoren aan hun raam. Dat citizen-scienceproject ‘CurieuzeNeuzen‘ verliep in samenwerking met onderzoekers aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen en kreeg steun van de stad Antwerpen.

In 2016 en 2017 heeft de Ringland Academie ook een grote inbreng gehad in de workshops die opgezet zijn door de overkappingsintendant. De Ringland-experts maken inmiddels ook deel uit van de vier thematische werkbanken (Overkapping, Oosterweel, Routeplan 2030 en Haventracé) binnen de Werkgemeenschap.  

In het voorjaar van 2018 lanceerde Ringland opnieuw crowdfunding voor twee bijkomende studies. Die moeten oplossingen aandragen voor resterende knelpunten bij de overkapping zoals die momenteel door de zes ontwerpteams wordt uitgetekend.  Studie 1 toonde inmiddels aan dat Oosterweel-light volledig overkapt kan worden en dat de aansluitingen op de Scheldetunnel enerzijds en op de Ring anderzijds veel eenvoudiger kunnen. Studie 2 zoekt oplossingen voor de geplande gaten in de overkapping.  

Doe mee

Voelt u zich geroepen om vanuit uw kennis of expertise bij te dragen en mee te werken aan de zoektocht naar oplossingen voor het hele Ringland-verhaal? Geef u dan op via bouwmee@ringland.be en doe mee met de Ringland Academie.

Zowel praktijkdeskundigen, academici, professionals, beleidsmakers als gewone enthousiastelingen zijn welkom. Wij bieden u ruimte voor al uw ideeën en een boeiend discussieplatform om die te delen met andere specialisten.

Contacteer ons via bouwmee@ringland.be

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

  • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
  • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
  • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
  • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

  • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
  • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
  • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
  • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
  • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -