De Ringland Academie

De Ringland Academie gaat verder met de inhoudelijke uitbouw van het Ringland-verhaal. Samen met experts en bedrijven denken we na over de stad van de toekomst en diepen we de Ringland-plannen verder kritisch uit op onze drie basisthema’s (mobiliteit, leefbaarheid en stadsontwikkeling) en een vierde overkoepelend thema, de concrete realisatie van Ringland (financieel en technisch).

We berekenen daarbij in detail hoe Ringland een positieve en belangrijke bijdrage kan leveren aan tal van stedelijke beleidsplannen en beleidsinitiatieven (zoals het Antwerpse klimaatplan, het groenplan of Labo XX), en we gaan na hoe Ringland concreet gerealiseerd kan worden. Het doel zijn overtuigende beleidsvoorstellen.

De eerste resultaten van de Ringland Academie zijn voorgesteld in april 2016 op een infoavond voor het grote publiek in De Roma.

In mei 2016 hebben 2.000 burgers op initiatief van de Ringland Academie de luchtkwaliteit in de stad Antwerpen nauwkeurig in kaart gebracht via meetsensoren aan hun raam. Dat citizen-scienceproject ‘CurieuzeNeuzen‘ verliep in samenwerking met onderzoekers aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen en kreeg steun van de stad Antwerpen.

In 2016 en voorjaar 2017 heeft de Ringland Academie ook een grote inbreng gehad in de workshops die opgezet zijn door de overkappingsintendant. 

Voelt u zich geroepen om vanuit uw kennis of expertise bij te dragen en mee te werken aan de zoektocht naar oplossingen voor het hele Ringland-verhaal?
Geef u dan op via bouwmee@ringland.be en doe mee met de Ringland Academie.

Zowel praktijkdeskundigen, academici, professionals, beleidsmakers als gewone enthousiastelingen zijn welkom. Wij bieden u ruimte voor al uw ideeën en een boeiend discussieplatform om die te delen met andere specialisten.

Contacteer ons via bouwmee@ringland.be

Wist je dat je voor giften aan Ringland nu ook een fiscaal attest kan krijgen?

Sympathisanten van Ringland namen het initiatief om in de schoot van de Koning Boudewijnstichting het Fonds Vrienden van Ringland op te richten. Dit Fonds heeft als enige doel de projecten van de vzw Ringland te ondersteunen. Concreet betekent dat dat vanaf 1 november 2017 giften vanaf 40 euro (op jaarbasis) aan het Fonds Vrienden van Ringland fiscaal aftrekbaar zijn.

Ja, ik doe meteen een gift!

Nee, ik ben niet geïnteresseerd

X
- Enter Your Location -
- or -