Voortaan kan je Ringland steunen
én je gift fiscaal aftrekbaar maken!

Daarvoor maak je je gift over aan het Fonds Vrienden van Ringland, beheerd door de Koning Boudewijnstichting (KBS). Dat fonds werd opgericht door enkele sympathisanten met als doel de projecten van de vzw Ringland te ondersteunen. Giften vanaf 40 euro per jaar aan de KBS geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).

Schrijf je gift níét rechtstreeks over aan Ringland, maar op de rekening van de Koning Boudewijnstichting met deze gegevens:

Rekeningnummer Koning Boudewijnstichting: BE10 0000 0000 0404
Gestructureerde Mededeling: ***017/1590/00007***

Let op! Giften moeten op jaarbasis minstens 40 euro bedragen om in aanmerking te komen voor een fiscaal attest.
Hartelijk dank voor je steun! Samen timmeren we verder aan de realisatie van Ringland!

Wat met mijn eerdere giften?

Deed je eerder in 2017 al rechtstreeks aan Ringland een gift van minimaal 40 euro op jaarbasis? Wil je die gift ook fiscaal aftrekbaar maken? Dat kan! In overleg en akkoord met de Koning Boudewijnstichting werkten we daarvoor volgend stappenplan uit.

 1. Je doet opnieuw een gift, deze keer op de rekening van de Koning Boudewijnstichting. Het bedrag is even hoog als dat wat je in 2017 reeds schonk aan Ringland en bedraagt minstens 40 euro. Je doet dat vóór 31 december 2017.
  Rekeningnummer Koning Boudewijnstichting: BE10 0000 0000 0404
  Gestructureerde Mededeling: ***017/1590/00108***
  LET OP! Dit is een andere code dan de code voor je nieuwe giften.
 2. Je informeert Ringland dat je een terugbetaling wil van eerdere gift(en) die je rechtstreeks aan Ringland deed. Dat kan alleen via onderstaand formulier.
 3. Vraag hier terugbetaling aan van je eerdere giften gedaan in 2017.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
 4. Ringland betaalt deze oorspronkelijke gift(en) terug in de loop van januari/februari, op voorwaarde dat je de vorige twee stappen uitvoerde. Ringland kan je immers pas terugbetalen zodra onze vrijwilligers administratief alles hebben kunnen controleren. Omdat het om flink wat betalingen gaat, kan dat even duren, waarvoor onze  excuses. Hopelijk begrijp je ook dat de omgekeerde volgorde voor Ringland onhaalbaar is. Wij kunnen onmogelijk eerst alle giften van 2017 terugbetalen alvorens ze opnieuw te ontvangen. Dat zou ons voor een onoverbrugbaar liquiditeitsprobleem plaatsen.
 5. Eind februari ontvang je van de Koning Boudewijnstichting een fiscaal attest dat je kan gebruiken voor je belastingaangifte van het aanslagjaar 2017. Uiteraard slechts op voorwaarde dat je de gift uitvoerde op het juiste rekeningnummer en met de juiste gestructureerde mededeling, en je gift minimaal 40 euro op jaarbasis bedroeg. Ringland zelf heeft niet de bevoegdheid fiscale attesten uit te schrijven.

Enorm bedankt voor je steun, het maakt voor een burgerbeweging wel degelijk een verschil!
Heb je nog vragen of is er iets niet helemaal duidelijk? Contacteer dan fiscaleattesten@ringland.be en we helpen je voort!

 

Zou ik mijn maandelijkse bijdrage verhogen?

Even een cijfervoorbeeld van je fiscale voordeel:

1

Je betaalde in het verleden 10 euro per maand.

Jaarlijkse uitgave:
12 x 10 euro = 120 euro

2

Van die 120 euro kan je via je belastingaangifte 45% recupereren*.

120 euro x 45% = 54 euro

Werkelijke uitgave voor jou:
120 – 54 = 66 euro

3

Wil je dat je bijdrage na aftrek van je belastingen toch 120 euro blijft?

Dan kan je je schenking met maar liefst 80% verhogen! Reken mee:

Nieuwe schenking: 120 euro + 80% = 216 euro (per jaar, dus 18 euro per maand)

Van die 216 euro kan je via je belastingsaangifte 45% recupereren*: 216 euro x 45% = 97 euro

Werkelijke uitgave voor jou:
216 – 97 = 119 euro

Bereken hier je fiscale voordeel!

Vul het bedrag in van je gift om je werkelijke kost te zien, na belastingvermindering van 45% *, of vul je gewenste werkelijke kost in, om het bedrag van je gift te kennen dat je kan overmaken aan het Fonds Vrienden van Ringland. (Je totale giften per jaar moeten minstens 40 euro bedragen om van het fiscale voordeel te kunnen genieten)

Een verhoging van je bijdrage maakt voor Ringland een enorm verschil. We willen er als beweging namelijk over waken dat de overkapping een écht Ringland wordt. Bedankt dat je dit wil overwegen!

* Giften vanaf 40 euro per jaar aan de Koning Boudewijnstichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB)

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

 • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
 • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
 • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
 • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

 • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
 • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
 • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
 • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
 • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -