Ik steun Ringland met een fiscaal aftrekbare
gift of permanente opdracht

Ringland wordt steeds sterker, mede dankzij jou. Met duizenden maken we Ringland waar. Tegelijk wordt ook onze opdracht steeds groter. Ringland werkt mee aan de overkapping, de modal shift naar duurzamer verkeer, het Haventracé en andere (deel)projecten die de leefbaarheid en de mobiliteit in en rond Antwerpen verbeteren.

Daarom zoekt Ringland nog enthousiastelingen die ons maandelijks of eenmalig willen steunen. Jij beslist zelf over het bedrag en de looptijd. Je kan dat ook via een permanente opdracht (met vaste betaaldatum) regelen.

Met jouw bijdrage financier je de dagelijkse werking van onze burgerbeweging. Zo betaal je mee de lonen van onze twee halftijdse coördinatoren, die ervoor zorgen dat tientallen vrijwilligers en experts Ringland-evenementen en -studies kunnen opzetten. Met jouw steun betalen we ook onze communicatietools (website, affiche, flyers enz.) waarmee we onze brede achterban informeren en mobiliseren, lobbyen bij overheden en kennis over heel veel verschillende terreinen opbouwen. De al bereikte resultaten tonen dat jouw steun mee het verschil maakt.

Je kan Ringland steunen door maandelijks een vast bedrag te storten op de rekening van 
de Koning Boudewijnstichting (KBS),
ten voordele van het Fonds Vrienden van Ringland

BE10 0000 0000 0404
Gestructureerde mededeling:
***017/1590/00007***

Je gift vanaf 40 euro per jaar is fiscaal aftrekbaar en geeft dus aanleiding tot belastingvermindering van 45%!
Een gift van bijvoorbeeld 100 euro kost je na belastingsaftrek dus maar 55 euro.

De vrijwilligers van Ringland danken je hartelijk!

 

PS. Mogelijk gebruikte je voor je gift aan Ringland al eens een andere gestructureerde mededeling. Maak je geen zorgen! We hebben bij de Koning Boudewijnstichting verschillende codes in gebruik. Ze geven allemaal recht op een fiscaal attest:

***017/1590/00007***  (Algemene code)
***017/1590/00209***  (Geef Ringland een cadeau)
***017/1590/00310***  (Ondernemers steunen Ringland)
***017/1590/00512***  (Bus-aan-busfolder)
***017/1590/00613***  (Brief)
***017/1590/00714***  (Mail)
***017/1590/00815***  (Telefooncampagne)

 

Zou ik mijn maandelijkse bijdrage verhogen?

Een concreet voorbeeld. Stel dat je in 2019 maandelijks al 15 euro overschreef, of dus 180 euro voor het hele jaar. Na een belastingvermindering van 45% (81 euro) bedroeg je effectieve eigen bijdrage in 2019 dan 99 euro.

In 2020 zou een gelijke effectieve eigen bijdrage van 99 euro betekenen dat je in totaal 247,5 euro kan schenken. Daarop ontvang je immers 60% (148,5 euro) belastingvermindering en blijft dus ook weer 99 euro over als effectieve eigen bijdrage. Het overdenken waard? 

 
 
 
 

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

  • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
  • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
  • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
  • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

  • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
  • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
  • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
  • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
  • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -