Maandag 06 mei

Politici aan de tand gevoeld

In het kader van Radio Ringland werden politici van zes partijen aan de tand gevoeld over hun plannen voor de overkapping na de verkiezingen. In hun antwoord op vijf vragen onderstreepten ze hun engagement voor de volledige overkapping en de modal shift.   

Zes politici namen plaats achter de micro:

 • Willem-Frederik Schiltz (Open VLD)
 • Wouter Van Besien (Groen)
 • Yasmine Kherbache (sp.a)
 • Jos D'Haese (PVDA)
 • Annick De Ridder (N-VA) 
 • Koen Van den Heuvel (CD&V)
 • Vlaams Belang ging niet op de uitnodiging in

Bekijk hier de opname van de vragen en antwoorden. 

Dit waren kort hun antwoorden op vijf vragen.

1. Kiest uw partij resoluut voor het zogenaamde STOP-principe, met voorrang - in die volgorde - voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en auto?

 • Open VLD: ja
 • Groen: uiteraard
 • sp.a: jazeker
 • PVDA: absoluut
 • N-VA: qua verkeersveiligheid absoluut
 • CD&V: absoluut ja

2. Wil uw partij bij de bouw van de Oosterweelverbinding - het nieuwe deel tussen Linkeroever en Sportpaleis - meteen ook in voldoende middelen voorzien om daar een maximale overkapping te realiseren?

 • Open VLD: ja
 • Groen: zeker - de 18 projecten zijn niet genoeg
 • sp.a: zeker
 • PVDA: zeker
 • N-VA: absoluut
 • CD&V: ja

3. Wil uw partij dat de plannen voor de zuidelijke Ring - het deel tussen de Kennedytunnel en Borgerhout - tegen 2025 volledig op punt staan zodat ze tussen 2025 en 2030 uitgevoerd kunnen worden?

 • Open VLD: ja
 • Groen: zeker
 • sp.a: ja, heel gaag
 • PVDA: hoe sneller hoe liever
 • N-VA: zo snel als mogelijk, we zijn ook volop bezig met ontwerp
 • CD&V: ja

4. Wil uw partij via investeringen openbaar vervoer, fiets en deelsystemen het autogebruik in de regio Antwerpen tegen 2025 met 10% verminderen?

 • Open VLD: ja
 • Groen: ja, de miljoenen staan klaar
 • sp.a: absoluut en wij willen zelfs verder gaan
 • PVDA: ja
 • N-VA: ja, de investeringen in fiets en openbaar vervoer nog nooit zo hoog geweest
 • CD&V: ja, wij geloven in de modal shift

5. Wil uw partij dat het auto- en vrachtvervoer tegen 2025 via rekeningrijden georganiseerd wordt en op die manier het verkeer beter stuurt én de overkapping helpt financieren?

 • Open VLD: ja voor Antwerpen voor Antwerpen, nee voor heel Vlaanderen
 • Groen: ja voor de slimme kilometerheffing
 • sp.a: ja, absoluut
 • PVDA: voor vrachtverkeer ja, voor personenvervoer nee
 • N-VA qua vrachtvervoer ja, voor personenvervoer geen draagvlak
 • CD&V: ja, als er voldoende alternatieven zijn

In de live-uitzending van Radio Ringland waren deze politici te gast: Willem-Frederik Schiltz (Open VLD), Wouter Van Besien (Groen), Yasmine Kherbache (sp.a), Jos D'Haese (PVDA), Paul Cordy (N-VA) en Koen Van den Heuvel (CD&V).

Meer nieuws

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

 • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
 • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
 • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
 • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

 • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
 • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
 • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
 • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
 • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -