Plant mee het eerste Ringlandbos!

Niet minder dan 1.000 boompjes hebben we op zondag 12 februari uitgedeeld voor onze derde verjaardag. Omdat meer groen in de stad absoluut noodzakelijk is!

Ben jij ook een boompje komen oppikken? Vergeet het hieronder niet op de kaart te zetten. Zo wordt het eerste Ringlandbos meteen zichtbaar!

Plant mee het eerste Ringlandbos

Antwerpen heeft nood aan veel meer groen om een leefbare, gezonde en aangename stad te kunnen zijn. Maar niet alleen voor de leefkwaliteit is meer groen absoluut noodzakelijk. Groen leidt ook tot verkoeling in de zomer en minder overstromingen – belangrijke aandachtspunten in tijden van klimaatverandering.

Ringland neemt de boodschap van Hans Bruyninckx, hoofd van het Europees Milieuagentschap, ter harte. ‘Elke extra boom telt’, zei hij op CurieuzeNeuzen in De Roma. Daarom willen we nú al iets doen. Op zondag 12 februari hebben we op ons verjaardagsfeest 1.000 boompjes uitgedeeld. Ze vormen samen de aanzet tot het eerste Ringlandbos! 

In samenwerking met Natuurpunt en BOS+ selecteerden we 10 verschillende soorten inheemse bomen die passen in het ‘Beeldkwaliteitsplan Groene Singel’ van de stad Antwerpen. Hieronder een overzicht.

Lees hier tips voor het planten en verzorgen van een boom.

Hazelaar

Corylus avellana

– Geschikt voor een kleine stadstuin
– Vaasvormige, meerstammige struik
– Wordt tot 6 meter hoog
– Kan zowel in de zon als in de schaduw staan
– Voorkeur voor vochtige grond
– In de herfst eetbare hazelnoten
– Het harige blad vangt fijnstof goed op
– 350 exemplaren

Rode kornoelje

cornus-sanguinea-planting-stock-1

Geschikt voor een kleine stadstuin
– Bolvormige struik, groeit uit tot meerstammige boom
– Wordt tot 5 meter hoog
– Staat het liefst in de zon, maar verdraagt ook halfschaduw
– Voorkeur voor vochtige grond
– Verdraagt stadsklimaat
– Witte, kleine bloemen in tuilen
– Paarsrode verkleuring in de herfst
– Vogels zijn dol op de blauwzwarte bessen
– 350 exemplaren

Veldesdoorn (Spaanse aak)

acer-campestre-red-shine1-2

Voor een grotere tuin, heeft ruimte nodig
– Ovaalvormig, 10 tot 12 m hoog, 5 tot 10 m breed,  kan ook als hoge haag
– Houdt van licht en warmte,  maar verdraagt ook halfschaduw
– Voorkeur voor betere leemgrond
– Kan tegen luchtvervuiling
– Geelgroene opstaande bloemen
– Drachtplant voor bijen,  vogels smullen in de winter van de zaden
– 100 exemplaren

Lijsterbes

lijsterbes-vol-met-bessen

– Voor een grotere tuin, heeft ruimte nodig
– Ovale vorm, als jonge boom vrij smal, later breder
– 8 tot 12 meter hoog, 5 tot 10 meter breed
– Houdt van licht, maar kan ook tegen schaduw
– Verdraagt zowel droge als vochtige bodem
– Gelig-witte, rechtopstaande bloemen,  mooie herfstverkleuring
– In de winter rode bessen voor de vogels
– 100 exemplaren

Voorts bood Natuurpunt nog 200 exemplaren van volgende soorten aan:

Schietwilg

IMG_0403

– Ovaalvormig tot 25 m hoog, maar kan ook regelmatig
afgeknot worden tot 2 m hoog

– Open grond, zonder bodemverdichting boven wortels
– Open grond zonder bodemverdichting
– Voorkeur voor vruchtbare, vochtige grond
– Houdt van zonlicht
– Met de takken kan je een hut of muurtjes maken
– Nestboom voor vogels

Boswilg

266px-Salix_caprea_017

– Struikvormig, 3 tot 9 m hoog
– Houdt van zon, maar verdraagt ook schaduw
– Verdraagt matige droogte
– Draagt katjes
– Voorziet bijen al vrij vroeg in de lente van stuifmeel en nectar

Grauwe wilg

fragment-grauwe-wilg-met-spatelvormig-blad

– Breedgroeiende ronde struik, 2 tot 6 meter hoog
– Kan op zonnige tot halfbeschaduwde plaats
– Houdt van vochtige tot natte grond,
daarom best naast water of op laagste punt van je tuin

Ruwe berk

images-3

– Ovale vorm, tot 20 m hoog en 10 m breed
– Vergt voldoende ruimte, verdraagt moeilijk zware snoei
– Open, losse grond, zonder bodemverdichting boven wortels
– Dunne, sierlijke afhangende takken
– Opvallend witte schors met grote zwarte ruiten
– Mooie herfstverkleuring

Brem

brem1

– Struik, tot 2 m hoog
– Houdt van zon
– Verdraagt arme, zure grond
– Boonvormige vrucht, gele bloemen in mei-juni
– Hele plant is giftig

Zwarte els

alnus-glutinosa-alnus-glutinosa-125-150-zwarte-els

– Ovaalvormig, tot 20 m hoog of geknotte brede struik
– Zonnige tot lichtbeschaduwde plaats
– Vochtige tot natte grond, daarom best naast water of op laagste punt van je tuin
– Geen bodemverharding boven wortels
– Leuke elzenproppen
– Zaden in de winter voedselbron voor kleine vogels

 
Zet je boompje op de kaart

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

  • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
  • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
  • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
  • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

  • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
  • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
  • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
  • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
  • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -