Vlotter en veiliger verkeer

Bekijk hier hoe Ringland de files oplost

Animatie gemaakt door studenten Multimedia Technology van KDG

De Antwerpse Ring vandaag

Bekijk hier de gevaarlijke weefbewegingen op de Ring in Borgerhout

8 oplossingen voor de mobiliteit
 • 1Verkeer scheiden in aparte tunnels

  Ringland scheidt het lokale en het doorgaande verkeer. Wie in de stad moet zijn, rijdt in de binnenste tunnels. Wie Antwerpen voorbij moet, kiest de buitenste tunnels. Weefbewegingen zijn dan niet meer nodig. Dat verhoogt ook de capaciteit van de Ring. Lees meer over de mobiliteitsoplossing van Ringland.

 • 2Aangepaste snelheid

  In de tunnels voor doorgaand verkeer mag je 90 km/u rijden, in die voor het lokale verkeer 70 km/u. Op de Nieuwe Singel op het dak van de tunnels rijd je 50 km/u. De tunnels zijn ontworpen volgens de Europese tunnelrichtlijnen en garanderen maximale veiligheid. Kijkfiles zijn uitgesloten.

 • 3Reorganisatie Kennedytunnel

  Vandaag veroorzaken 3 linkse inritten de files op Linkeroever. Vrachtverkeer geraakt moeilijk van -2 in de tunnel naar +1 in Zwijndrecht. Ringland stelt richting rechteroever voor een veilige en vlotte doorstroming rechtse inritten voor. Komende van de Kennedytunnel richting Gent blijft het verkeer op -1 tot voorbij Zwijndrecht. Dat verhoogt ook daar de leefbaarheid.

 • 4Liefkenshoektunnel tolvrij

  Vandaag haalt de Liefkenshoektunnel te weinig verkeer van de Ring wegens de tolheffing. Ringland vraagt op korte termijn de opheffing van de tol. Later past de Liefkenshoektunnel in een systeem van rekeningrijden voor de hele regio. Het verkeer van de nieuwe A4 in Nederland kan via de Liefkenshoektunnel en de E34 naar Zeebrugge en Frankrijk.

 • 5Derde Scheldekruising noordelijker

  Een Scheldekruising in het verlengde van de A102 houdt het verkeer verder van de stad. Een noordelijke ligging biedt ook een betere ontsluiting voor het havenverkeer. De tracés Meccano, Oosterweel-Noord en ARUP-Sum zijn te onderzoeken. De lange verbinding E34-E17 door het Waasland is alleszins niet wenselijk. De korte Meccano-tangent kan wel.

 • 6A102 aanleggen, R11bis niet aanleggen

  De A102 tussen Wommelgem en Schoten vermindert de druk op de noordelijke Ring en moet dus snel gerealiseerd worden. Een tunnel met aansluitingen naar de E19 en de E34 leidt tot minder sluipverkeer. De R11bis door Edegem, Mortsel en Borsbeek zal de files niet verminderen en is dus onverantwoord.

 • 6A102 aanleggen, R11bis niet aanleggen

  De A102 tussen Wommelgem en Schoten vermindert de druk op de noordelijke Ring en moet dus snel gerealiseerd worden. Een tunnel met aansluitingen naar de E19 en de E34 leidt tot minder sluipverkeer. De R11bis door Edegem, Mortsel en Borsbeek zal de files niet verminderen en is dus onverantwoord.

 • 7Viaduct A12 in sleuf of tunnel

  Het viaduct in Wilrijk (A12) is te vervangen door een sleuf of tunnel.

 • 8Viaduct Rivierenhof intunnelen

  Het viaduct langs het Rivierenhof is te vervangen door een tunnel.

Het ringspoor: overstappen wordt kinderspel

Stal je fiets, spring de stadstrein op, wandel tot aan de tram, of fiets verder de stad in. Ringland bepleit een nieuwe, efficiënte overstapcultuur. Een belangrijke schakel in dat verhaal is de stadstrein op het Ringspoor.

Oosterweel helpt de haven niet vooruit

De haven heeft nood aan een derde Scheldekruising die meer noordelijk ligt, rechtstreeks aansluitend op de verkeersknoop in Ekeren, in het verlengde van de nieuw te bouwen A102. Zo wordt het havenverkeer ook weggehouden van de stad.

Van BAM naar WAM

Mobiliteit houdt geen rekening met grenzen, niet van de stad, niet van de gemeente, niet van de provincie. Stad en rand moeten de problemen samen aanpakken. Daarvoor is een nieuwe structuur nodig: een Werkvennootschap Antwerpen Mobiel (WAM).

Partiële overkappingen bevorderen verkeersveiligheid niet

De Ringland Academie plaatst grote vraagtekens bij de tweede overkappingsstudie van het stadsbestuur. Met een gedeeltelijke overkapping overdek je alleen de verkeersongevallen en de files. Afwisseling tussen tunnel- en daglicht heeft bovendien een negatief effect op de aandachtsfocus van bestuurders.

Veelgestelde vragen over mobiliteit

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

 • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
 • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
 • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
 • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

 • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
 • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
 • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
 • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
 • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -